Praktični rad u HDD-u

Praktični rad u HDD-u

S početkom godine smo se uključili u Program prakse u organizacijama civilnog društva koji je pokrenula Inicijativa mladih za ljudska prava – Hrvatska. Kroz potporu u sklopu programa razvili smo vlastiti mentorski program/ program prakse u skladu s našim potrebama za voditelja_icu projekta. Praksa se odvija kroz dva mjeseca u trajanju od 75 – 85 sati a kroz nju praktikanti i praktikantice kroz 4 modula (1. Upoznaj, 2. Uči promatranjem, 3. Razvij svoje vještine i 4. Uradi sam_a) razvijaju kompetencije koje će im koristiti u radu u civilnom sektoru. Mentorica HDD-a u programu prakse je Branimira.

Svoju su praksu kod nas završile Ivana Pavlović i Anđela Vuković i ovim putem joj od srca zahvaljujemo na njenom angažmanu i želimo sreću u budućim avanturama u civilnom društvu (i izvan njega). Obje su uspješno položile program prakse za voditeljicu projekta. Rezultati Ivaninog i Anđelinog rada su:

 Praksa u civilnom društvu je bila odlično iskustvo. Dobila sam priliku za brojna putovanja s projekata kao i za brojne radionice na kojima sam mogla naučiti različite stvari. Upoznala sam se s pojmom civilnog sektora kao i načinom rada udruga. Prilikom rada s mentoricom osvijestila sam kako veliki zadaci postaju rješivi kad ih se razlomi na manje dijelove. Obavljajući zadatke postala sam svjesna što sve mogu napraviti i ostvariti što mi je popravilo samopouzdanje. Ovaj projekt bih preporučila i drugima jer omogućuje osnaživanje, učenje kao i druženje. Drago mi je što sam bila dio ovog projekta.

Anđela Vuković, praktikantica

Nisam znala što očekivati prije početka prakse, ali sam bila spremna učiti i razvijati svoje sposobnosti. Praksa u HDD-u omogućila mi je da upoznam rad civilnog sektora, a pristupačnost i otvorena komunikacija je nešto po čemu ću pamtiti HDD tim. Praksa je imala veliki utjecaj na moje samopouzdanje jer sam po završetku shvatila da posjedujem vještine kojima nisam pridavala previše pažnje do sada. Zahvaljujući praksi te sam vještine usavršila i radujem se budućim pothvatima u civilnom sektoru.

Ivana Pavlović, praktikantica

Zajedno s jednim mini timom koji se sastojao od 4 socijalne pedagoginje, 1 pedagoginje i nje – politologinje, razvija je projekt pod imenom “Solidarne spikaonice” koji smo prijavili na projekte solidarnosti u sklopu Europskih snaga solidarnosti.

“Odlučile smo prijaviti projekt “Solidarne spikaonice” u želji da napravimo pomak prema otpornijem društvu kroz smanjivanje diskriminacije i povezivanje građana različitih životnih pozadina u svrhu osvještavanja o nejednakosti, diskriminaciji i zaštiti ljudskih prava. Poseban fokus ćemo držati na osvještavanju o položaju osoba u riziku od socijalne isključenosti i diskriminacije (u daljnjem tekstu ranjivih skupina). Projektom Solidarne spikaonice želimo ostvariti opći cilj: osvještavanje mladih o položaju osoba s manje mogućnosti i osnaživanje mladih za podršku osobama s manje mogućnosti.
Ideja projekta je da se educiranjem mladih o raznolikosti, ljudskim pravima, socijalnoj inkluziji i drugim temeljima demokracije, osvještavanjem o položaju osoba s manje mogućnosti i osnaživanjem mladih za podršku ranjivim skupinama poveže mlade, koji možda zbog životnih okolnosti nisu imali prilike upoznati “drugu stranu priče”. Nudimo prostor za okupljanje ciljane publike i njihovo povezivanje. Očekujemo da će informirani i osnaženi mladi nastaviti naše aktivnosti, odnosno djelovati u nastojanju da se društvene prepreke i prepreke povezane s diskriminacijom otklone.”

Tim Solidarne spikaonice

U 2021. godini smo uspostavili suradnju s institucijama visokog obrazovanja i to Filozofskim fakultetom u Rijeci kroz upis u stručnu bazu Sveučilišta u Rijeci sa ciljem pružanja mentorske podrške studentima/cama specijalističkog studija rada s mladima i razvijanje programa studentske prakse.

Razvili smo i program studentske prakse u sklopu kolegija Slobodno vrijeme studija za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, te je studentica Dora Lončarić odradila svoju stručnu praksu kroz naše programe u trajanju od 15 sati.

Osim toga, pružili smo i volontersko iskustvo i osmislili volonterski program za studentice Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu (2 studentice – Dora i Marta, 20 sati volontiranja svaka) i Učiteljskog fakulteta u Zagrebu te je suradnja s navedenim ustanovama i formalizirana.

2022-08-23T12:57:40+00:00