Fokusirani smo na vještine neophodne za aktivno sudjelovanje u političkoj i društvenoj svakodnevici.

Projekti koje provodimo u sklopu ovog programa za fokus imaju razvijanje vještina i stjecanja znanja neophodnih za aktivno sudjelovanje u političkoj i društvenoj svakodnevici zajednica u kojima živimo – vještina kritičkog razmišljanja, informacijske i medijske pismenosti, argumentacije i komunikacije, kao i razumijevanja političkih, društvenih i socijalnih okvira u kojima živimo i djelujemo. Ključan element projekata programa Aktivno građanstvo izravna je suradnja mladih s donositeljima odluka. Drugim riječima, orijentirani smo na projekte koji mladima pružaju priliku da sudjeluju u simulacijama važnih političkih procesa, ali i predlože konkretne, razrađene promjene koji rješavaju probleme u njihovom okruženju.

Hrvatsko debatno društvo više od 20 godina provodi projekte usmjerene prema odgajanju i obrazovanju angažiranih i savjesnih građana. Uspješna provedba programa Aktivno građanstvo uključila je veliki broj mladih u projektne aktivnosti obuhvaćene programom što im je omogućilo da nauče što je to politička participacija, kako se ona ostvaruje, koja su njihova prava kao i mogućnosti za ostvarivanje prava. Projekti pod programom Aktivno građanstvo do danas su financirani kroz fondove Europske unije i Agenciju za mobilnost i programe EU i projektne programe Grada Zagreba,  a ostvarili smo suradnju s Mrežom mladih Hrvatske, udrugom KA-MATRIX, gradovima Karlovcem i Siskom, Udrugom Polka, Sveučilištem u Zagrebu, te Veleučilištem u Karlovcu u suradnji sa Sveučilištem Stanford.