Debate on, change community: DOCC

Debate on, change community: DOCC2023-07-10T20:57:27+02:00

Unutar DOCC-a razvit ćemo model debatnog kluba mladih za pružanje kontinuiranih, dugoročnih programa za sudjelovanje mladih i aktivno građanstvo temeljeno na metodologiji debate i deliberacije. Rezultati će podržati radnike s mladima i organizacije u angažiranju mladih migrantskog podrijetla i povećanju njihovih kapaciteta za rad s mladima različitih potreba poput madih sa iskustvom izbjeglištva ili druge generacije migranata. Rezultati projekta izravno će podržati 50 radnika/ca s mladima i 120 mladih.

Kako bi osigurali visokokvalitetne rezultate, partneri će okupiti debatne klubove mladih s najmanje 10 mladih ljudi i najmanje 3 radnika/ca s mlaima po organizaciji koji će biti sukreatori projektnih materijala. Njihov kontinuirano sudjelovanje će osigurati da su naši rezultati u skladu s potrebama naših radnika/ca s mladima i mladih sudionika. Kako bismo testirali skup alata na događajima za razmatranje, provest ćemo 4 deliberativna događaja na nacionalnoj razini i 1 međunarodni online deliberativni događaj.

Ciljevi i indikatori:
Sveobuhvatni cilj: Podržati mlade ljude u izražavanju mišljenja i zagovaranju promjena, uključujući korištenje digitalnih alata bez obzira na to gdje se nalaze

Cilj 1. Izgradnja debatno-deliberativnog modela kluba mladih za pružanje kontinuiranih programa za sudjelovanje mladih i aktivno građanstvo

 • I1 4 debatna kluba mladih
 • I2 20 radnika/ca s mladima uključeno u razvoj debatnih klubova mladih. Najmanje 50% njih nastavlja provoditi debatni klub mladih nakon završetka projekta.
 • I3 40 mladih ljudi uključeno u debatne klubove mladih. Najmanje 50% njih nastavlja sudjelovati u programima organizacija.
 • I4 Najmanje 75% sudionika koji rade s mladima izvijestit će o porastu u primjeni metodologije debate u radu s mladima
 • I5 Najmanje 75% mladih ljudi koji su sudjelovali izvijestit će o povećanju samopouzdanja, kritičkog mišljenja, vještina prezentacije i argumentacije.

Cilj 2. Razmjena iskustava i pozitivnih pristupa u radu s mladima za sudionike s manje mogućnosti, prvenstveno mlade iz različitih imigrantskih zajednica

 • I1 12 radnika/ca s mladima sudjelovalo je u međunarodnom događaju testiranja na licu mjesta razmjenjujući iskustva i pozitivne pristupe
 • I2 20 mladih ljudi sudjelovalo je u međunarodnom događaju testiranja  kako bi podijelili svoja specifična iskustva i potrebe
 • I3 10 mladih sudionika s manje mogućnosti uključenih u međunarodno testiranje

Cilj 3. Izraditi metodološke materijale i tečajeve e-učenja za radnike s mladima kako bi podržali i povećali broj radnika s mladima koji rade na aktivnom građanstvu i sudjelovanju s našim ciljnim skupinama, kako bi se više mladih ljudi moglo pridružiti našim programima

 • I1 izrađeno 20 planova za radionice za debatni klub mladih
 • I2 2 edukativna materijala (DBYC i TTT) razvijeni u okviru WP2
 • I3 1 edukativni materijal (DIToolkit) razvijen u okviru WP3
 • I4 Razvijena 2 tečaja e-učenja za radnike s mladima
 • I5 20 radnika/ca s mladima uključeno u razvoj metodoloških materijala i tečajeva e-učenja
 • I6 Najmanje 50 % radnika/ca s mladima nastavlja koristiti rezultate nakon završetka projekta

Konkretni rezultati koje ćemo postići su:
• Paket debatne metodologije  → metodološki vodič (nastavni planovi i programi), planovi za sastanke debatnog kluba mladih za  i „Alat za obuku trenera” za radnike s mladima kako bi postali sigurni korisnici metoda temeljenih na debati u radu s mladima
• Paket deliberativne metodologije → metodološki vodič za offline provedbu, tečajevi e-učenja za postavljanje promišljanja i prilagodbu platforme Your priorities prilagođenu mladima za podršku mladima i radnicima/cama s mladima da koriste promišljanje za stjecanje praktičnog iskustva u sudjelovanju

Projekt provodi švedska organizacija Ungdomsfronten s partnerima: Hrvatsko debatno društvo iz Hrvatske, CET platform Italy iz Italije, Agora Aveiro iz Portugala i Citizens Foundation iz Islanda. Projekt je sufinanciran u sklopu Ključne aktivnosti 2: Područje mladi u sklopu Erasmus + programa.

Go to Top