Učenici diljem Hrvatske sudjeluju u debatnom programu Hrvatskog debatnog društva bez članarina jer vjerujemo da razvijanje vještima kritičkog razmišljanja, argumentacije i prezentacije mora biti dostupno svakom djetetu. Aktivnosti koje provodimo s djecom i mladima u potpunosti ovise o dobroj volji donatora i Vašim doprinosima. Hvala Vam.

Pozivamo Vas da se pridružite donatorima Hrvatskog debatnog društva koji su kroz godine omogućili tisućama djece i mladih da sudjeluju u radu u debatnih klubova, sudjeluju na turnirima, radionicama i nizu različitih aktivnosti koje HDD provodi.

Donacije našoj udruzi možete uplatiti na naš račun u 2402006-1100072077 (IBAN:HR1124020061100072077)  u Erste & Steiermrkische Bank.

Podaci o Hrvatskom debatnom društvu su Hrvatsko debatno društvo, Berislavićeva 16, 10 000 Zagreb, OIB: 82395099569

Kod uplate donacije na žiro račun udruge uplatu izvršavate tako da popunite slijedeće podatke kod plaćanja:

PLATITELJ: naziv (ime) i adresa:
Upisujete Vaše ime i prezime ili naziv tvrtke te adresu i grad.
Npr.
Ivan Horvat
Horvatovac 12
10000 Zagreb

PRIMATELJ: naziv (ime) i adresa:
Hrvatsko debatno društvo, Berislavićeva 16, 10 000 Zagreb

Broj računa primatelja:
HR1124020061100072077

Poziv na broj odobrenja
Ostavite praznu kućicu

Opis plaćanja
Donacija za Hrvatsko debatno društvo

Iznos: Upisujete iznos donacije u kunama

Postoji niz stvari koje radimo sa mladima a koje dijele zajednički cilj te Vas pozivamo da podržite našu udrugu ako smatrate

 • da mladi trebaju biti aktivniji, poduzetniji i odgovorniji
 • da je za uspjeh u životu važno biti proaktivan, potrebno znati brzo razmišljati, moći prezentirati svoje ideje i jasno artikulirati vlastiti stav
 • da obrazovanje mladih treba biti konkurentnije i utemeljeno na razumijevanju aktualnih socijalnih, političkih i ekonomskih kretanja
 • da nam je potrebna viša razina komunikacije, više argumentacije i više razumijevanja u društvu
 • da se mladima mora ponuditi više sadržaja za kvalitetno provođenje slobodnog vremena
 • da su mladi dio rješenja, a ne problem kojim se „treba baviti“
 • kroz godine ulaganja u mlade pokazujemo ozbiljnost i kvalitetu svoga rada
 • imamo rezultate, preko 10.000 polaznika koji veliki dio svojeg uspjeha u životu pripisuju upravo kompetencijama koje su dobili kroz aktivnosti naše udruge
 • djelujemo kroz jednu od najvećih mreža mladih u Hrvatskoj, prisutnoj u 110 škola i institucija za mlade – broj koji konstantno raste
 • jedini u Hrvatskoj kontinuirano i strukturirano provodimo odgoj i obrazovanje koje mladima omogućuje da na kompetentan i promišljen način zagovaraju svoje ideje.
 • već 15 godina provodimo program građanskog obrazovanja za mlade koji otvara prostor za razmišljanje, ne indoktrinaciju

Donacije hrvatskom debatnom društvu koriste se za provođenje naših aktivnosti poput održavanja debatnih turnira, organizaciju radionica i seminara, rada centra za mlade u Zagrebu te za potporu radu hrvatskoj reprezentaciji u debati.

Nekoliko je glavnih principa kojima se vodimo prilikom korištenja sredstava doniranih udruzi.

 • Potpuna transparentnost u financijskom poslovanju
 • Većina sredstava doniranih udruzi koristi se u direktnim aktivnostima sa korisnicima ili za poboljšanje naših usluga ili za smanjenje troškova
 • Fokus na snižavanje troškova sudjelovanja u programu za djecu i mlade uključujući potpuno besplatan rad u klubovima i besplatno sudjelovanje na radionicama u centru za mlade HDD-a.
 • Fokus na povećanje dostupnosti aktivnosti HDD-a djeci i mladima iz cijele Hrvatske.

Hrvatsko debatno društvo redovito podnosi izvještaj o financiranju FINA-i i državnom uredu za reviziju i nije do sada zabilježilo ikakvo negativno mišljenje na svoj poslovanje.

Svi donatori udruge imaju mogućnost potpunog uvida u način na koji se troše njihova sredstva.

Hrvatsko debatno društvo je otvoreno za sve iznose donacija koje se vrše uplatom na žiro račun udruge. Mogući su sljedeći oblici donacija, a otvoreni smo i za dodatne oblike ukoliko imate prijedloge.

 • direktna nenamjenska donacija udruzi
 • direktno doniranje ili sponzorstvo naših programa ili projekata
 • pružanje usluga (prostorija za održavanje debata, materijala za rad, intelektualnih usluga)
 • doniranje ili sponzorstvo publikacija hdd-a
 • doniranje ili sponzorstvo specifičnih treninga (za nastavnike, učenike, druge organizacije civilnog društva, institucije), treninga u nekoj specifičnoj regiji, usmjerene prema nekoj socijalnoj skupini
 • doniranje ili sponzorstvo pojedinačnog događaja (turnira, foruma mladih, debatne lige)
 • doniranje ili sponzorstvo pojedinačnog projekta
 • suradnja na promotivnim kampanjama
 • Proširiti mrežu klubova za mlade na još 40 škola s posebnim naglaskom na područje Istre, Dalmacije i Slavonije, približavajući debatu prema dodatnih 10,000 učenika i učenica
 • Organizirati 12 debatnih turnira u debati s ukupno 2,200 – 3,800 sudionika
 • Osigurati da 1800 mladih prođe kroz programe poticanja poduzetnosti i zapošljavanja
 • Osigurati domaćinstvo svjetskog prvenstva u debati 2016. ili 2017. Godine
 • Provoditi programe kroz 3 tematska područja Ekologije, Zdravlja i Ekonomije s preko 2,000 sudionika
 • Organizirati 4 Ljetne škole čime bi educirali dodatnih 60 edukatora volontera i pružili intenzivno obrazovanje za 480 djece i mladih
 • Organizirati 24 seminara za ukupno 228 nastavnika
 • Uspostaviti portal za online debate te postići posjećenost od 5.000 korisnika mjesečno

Svi potencijalni donatori pravne i fizičke osobe koji doniraju novčana sredstva da je donacija jedina porezna olakšica koja nije ukinuta, te se na temelju doniranih novčanih sredstava može ostvariti pravo na povrat poreza po godišnjoj poreznoj prijavi. Ova pravila vrijede za donaciju putem žiro računa i gotovine. Stoga ukoliko želite donirati novac za koji ćete kasnije prijaviti kao poreznu olakšicu, javite nam se na kraju tekuće godine (godine u kojoj je uplaćena donacija) kako bi izradili ugovor o doniranju kojim ćete imati potvrdu da ste u godini za koju se predaje prijava donirali sveukupno određeni iznos udruzi

Obveznici poreza na dobit mogu u svoje rashode poslovanja koji im umanjuju osnovicu poreza, uključiti darovanja u naravi ili u novcu, dana u kulturne, znanstvene, odgojno-obrazovne, zdravstvene, humanitarne, športske, vjerske i druge svrhe, udrugama i drugim osobama koje ove djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima, do visine 2% ukupnog prihoda ostvarenog u prethodnoj kalendarskoj godini. Obveznicima poreza na dobit koji posluju s gubitkom, rashodi učinjeni za darovanja za neprofitne namjene, ne uvećavaju porezni gubitak.

Obveznici porez na dohodak mogu po osnovu danih darovanja za neprofitne namjene povećati svoj osobni odbitak (osobni odbitak je neoporezivi dio dohotka) za iznose danih darovanja, ali najviše do 2% ukupnih primitaka ostvarenih u prethodnoj kalendarskoj godini.

Porezna olakšica pri davanju donacija propisana je ne samo za pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost, već i za sve fizičke osobe nezavisno iz kojeg izvora ostvaruju dohodak. Tako npr. osoba koja ostvaruje dohodak samo temeljem radnog odnosa, a tijekom godine daruje za neku od nabrojanih neprofitnih namjena, može podnošenjem godišnje prijave poreza na dohodak ostvariti pravo na povećani osobni odbitak za svotu izdatka za darovanja, te tako umanjiti poreznu osnovicu.(preuzeto sa internetske stranice Ureda za udruge Vlade RH, www.uzuvrh.hr)

Prava o kojima govorimo temelje se na:

 • čl.36. st.12 Zakona o porezu na dohodak i
 • čl.51. st.3 Pravilnika o porezu na dohodak koji kaže:

XII. OSOBNI ODBITAK ILI NEOPOREZIVI DIO DOHOTKA

 1. Temeljne odredbe

Članak 51.

(1) Prema članku 36. stavku 1. Zakona, osnovni osobni odbitak za poreznog obveznika iznosi 1.800,00 kuna za svaki mjesec poreznog razdoblja za koji se utvrđuje porez. Osobni odbitak za umirovljenika, osobu koja prima invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad, za korisnika obiteljske mirovine (osim korisnika obiteljske mirovine iz članka 9. stavka 1. točke 7. i članka 53. stavka 2. Zakona), osobu koja uz mirovinu, na temelju ranije uplaćenih obveznih doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti, prima i mirovinu na temelju ranije uplaćenih obveznih doprinosa za individualnu kapitaliziranu štednju i/ili mirovinu na temelju prijašnjih uplata poslodavaca za dokup dijela mirovine, priznaje se u visini mirovine, najmanje 1.800,00 kuna, a najviše do 3.200,00 kuna za svaki mjesec poreznog razdoblja. Umirovljenicima se smatraju fizičke osobe iz članka 12. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(2) Osobni odbitak rezidenta, uključivo i umirovljenika, iz stavka 1. ovoga članka, po osnovi uzdržavanja članova uže obitelji i/ili djece i/ili po osnovi invalidnosti poreznog obveznika i/ili invalidnosti uzdržavanih članova uže obitelji i/ili djece izračunava se od osnovice 1.800,00 kuna za svaki mjesec poreznog razdoblja za koji se utvrđuje porez, primjenom faktora propisanih člankom 36. stavkom 2. Zakona.

(3) Dio osobnog odbitka za dana darovanja iz članka 36. stavka 12. Zakona, priznaje se u godišnjem obračunu poreza na dohodak po podnesenoj godišnjoj poreznoj prijavi, a nakon osobnog odbitka iz članka 36. stavaka 1. i 2. Zakona i/ili članka 54. Zakona.

U slučaju da želite anonimno donirati udrugu, Hrvatsko debatno društvo obavezuje se na stogo čuvanje privatnosti svih fizičkih i pravnih osoba koje su udruzi uplatile donaciju. U tom postupku prikupljamo samo nužne podatke koji su neophodni za provođenje transakcije. Svi donatori imaju mogućnost odlučiti žele li ili ne da njihovo ime/naziv bude dostupno javnosti na listi donatora HDD-a. Svi podaci o donatorima se strogo čuvaju sukladno zakonu o zaštiti osobnih podataka i pozitivnoj praksi odnosa prema donatorima.

Primjeri suradnje