Ako ste prosječna mlada osoba koja živi u Hrvatskoj, kažu istraživanja, ne radite u struci, nemate siguran posao, plaća vam je ispodprosječna, radite dulje od zakonom propisane norme, roditeljski ćete dom napustiti s 32 godine – nakon svih vaših vršnjaka iz drugih zemalja Europske unije, nezadovoljni ste društvenim sadržajem, o politici ne znate mnogo niti vas ona zanima, pa se zato ne uključujete u građanske akcije i inicijative, zaokupljeni ste socioekonomskim temama i nemate povjerenje u političke institucije koje se njima trebaju baviti.

U hrvatskom su javnom prostoru mladi ljudi sve češća tema, ali nam još uvijek nedostaje infrastrukturna podrška i sustavna komunikacija koja mlade ljude potiče na djelovanje od najranije dobi. Društva koja ne ulažu u takvu podršku ne mogu očekivati aktivne i zainteresirane mlade građane.

Gdje smo u svemu tome mi? Vjerujemo da programi i politike u kojima o mladima odlučuje netko drugi ne mogu biti uspješne. Kao sudionici u projektu“Mreža za aktivaciju mladih” želimo doprinijeti istraživanju položaja i potreba mladih u Hrvatskoj, kao i izradi konkretnih ciljeva koji trebaju biti ispunjeni da bi se osigurala zadovoljavajuća kvaliteta života mladih ljudi. Cilj projekta je uključiti akademsku zajednicu, koja provodi istraživanja o mladima, i donositelje odluka, koji stvaraju, donose i provode političke usmjerene na mlade, u proces otvorenog dijaloga s mladima.

Ovim projektom želimo pružiti priliku mladima da se aktivno uključe u planiranje budućnosti mladih hrvatskih građana. Osim toga, edukacije i istraživanja planirana u okviru projekta ojačat će resurse organizacija civilnog društva koje rade s mladima kako bi kvalitetnije mogle odgovoriti njihove potrebe.

Provedba projekta “Mreža za aktivaciju mladih” počela je u prosincu 2020. godine i trajat će 30 mjeseci za vrijeme kojih će u područje mladih biti uloženo više od 3 milijuna kuna. Projekt je odobren u sklopu poziva “Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada”, koji je raspisalo Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Projekti u okviru poziva financirani su iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije, a dio su Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. (OPULJP) usmjerenog na ulaganje u ljudski kapital i jačanje konkurentnosti europskog gospodarstva. Osnovni cilj OPULJP-a je pridonijeti rastu zapošljavanja i jačanju socijalne kohezije u Hrvatskoj.

Nositelj projekta je Udruga Zamisli, a Hrvatsko debatno društvo sudjeluje kao jedan od partnera u konzorciju od 15 partnerskih udruga, Ekonomskog instituta Zagreb i Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu.

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Hrvatskog debatnog društva.