Ljudi

Ljudi
Ljudi 2017-10-19T13:04:31+00:00

Tijela udruge propisana su statutom i sastoje se od najvišeg tijela skupštine udruge koja okuplja sve članove udruge, Upravnog odbora, Nadzornog odbora te Vijeća udruge. Rad HDDa podupire još i mreža trenera i mala vojska volontera koji nesebično rade sa djecom i mladima u cijeloj Hrvatskoj.

Upravni odbor:

 • Bojan Marjanović, predsjednik udruge
 • Luka Ostojić
 • Fran Pelicarić
 • Ivana Sučić
 • Izeta Colarić

Nadzorni Odbor:

 • Tihana Balagović
 • David Bankole
 • Ana Jurišić

Vijeće za provedbu i razvoj OŠ programa:

 • Darija Jeger
 • Marta Telebuh
 • Nataša Cesarec Zovko
 • Petar Soldo
 • Petra Radić

Vijeće za provedbu i razvoj SŠ programa:

 • Eta Krpanec
 • Luka Petrović
 • Ivona Anić
 • Manuel Kralj
 • Martin Rosenzweig
 • Tomislav Veble

Vijeće za odnose s javnošću:

 • Anastazija Stupar
 • Darija Jeger
 • Filip Dobrović
 • Petar Soldo
 • Petra Radić

Vijeće za metodologiju:

 • Anastazija Stupar
 • Doris Varga
 • Dino Parađina
 • Gabrijela Martić
 • Merima Čolić

Vijeće za teze:

 • Fran Markić
 • Gea Ujčić
 • Ivona Anić
 • Lovro Šprem
 • Kristijan Kvaternik
 • Matija Brkić
 • Merima Čolić
 • Tin Puljić

Vijeće za suradnju sa studentskim debatnim udrugama:

 • Augustin Orešković
 • Dorotea Šušak
 • Ela Jurko
 • Lovro Šprem
 • Luka Naglić
 • Luka Petrović
 • Tin Puljić