Ljudi

Ljudi
Ljudi 2021-05-04T12:52:45+00:00

Tijela udruge propisana su statutom i sastoje se od najvišeg tijela skupštine udruge koja okuplja sve članove udruge, Upravnog odbora, Nadzornog odbora te Vijeća udruge. Rad HDDa podupire još i mreža trenera i mala vojska volontera koji nesebično rade sa djecom i mladima u cijeloj Hrvatskoj.

Upravni odbor:

 • Bojan Marjanović, predsjednik udruge
 • Fran Pelicarić
 • Ivana Sučić
 • Izeta Colarić
 • Merima Čolić

Nadzorni Odbor:

 • Luka Ostojić
 • David Adesola Bankole
 • Tihana Balagović

Vijeće za provedbu i razvoj OŠ programa:

 • Alma Džafić
 • Darija Jeger
 • Marta Keča
 • Leon Zrnić
 • Nikolina Krupec
 • Matea Ježić
 • Kristina Saratlija

Vijeće za provedbu i razvoj SŠ programa:

 • Ana Kršinić
 • Darija Jeger
 • Iris Jukić Šućur
 • Matej Mesić
 • Duje Filipović Grčić

Vijeće za metodologiju:

 • Eta Krpanec
 • Gabrijela Martić
 • Merima Čolić
 • Petar Soldo

Vijeće za teze:

 • Kristijan Kvaternik
 • Luka Petrović
 • Igor Fras
 • Kian Bigović Villi
 • Vladimira Šuflaj