Ljudi

Ljudi
Ljudi 2022-05-09T22:24:50+00:00

Tijela udruge propisana su statutom i sastoje se od najvišeg tijela skupštine udruge koja okuplja sve članove udruge, Upravnog odbora, Nadzornog odbora te Vijeća udruge. Rad HDD-a podupire još i mreža trenera i mala vojska volontera koji nesebično rade sa djecom i mladima u cijeloj Hrvatskoj.

Upravni odbor (upravni@hdd.hr):

 • Petar Soldo, predsjednik
 • Filip Dobrović
 • Ivana Sučić
 • Luka Baković
 • Merima Čolić

Nadzorni odbor (nadzorni@hdd.hr):

 • Luka Ostojić
 • David Adesola Bankole
 • Izeta Colarić

Izvršni Odbor (hdd@hdd.hr):

 • Gorana Jurišić, predsjednica
 • Bojan Marjanović
 • Darija Jeger
 • Branimira Penić
 • Ivona Anić
 • Anastazija Stupar

Vijeće za provedbu i razvoj OŠ programa (osnovna@hdd.hr):

 • Alma Džafić
 • Darija Jeger
 • Marta Keča
 • Leon Zrnić
 • Matea Ježić

Vijeće za provedbu i razvoj SŠ programa (srednja@hdd.hr):

 • Darija Jeger
 • Mislav Mikota
 • Patrik Branšajd

Vijeće za metodiku (metodika@hdd.hr):

 • Eta Krpanec
 • Gabrijela Martić
 • Merima Čolić
 • Petar Soldo

Vijeće za teze (teze@hdd.hr):

 • Kristijan Kvaternik
 • Luka Petrović
 • Igor Fras
 • Kian Bigović Villi
 • Vladimira Šuflaj
 • Ana Kršinić
 • Gabrijela Papec