Voice of Vocation

Voice of Vocation2024-01-12T14:09:01+01:00
Projekt Voice of Vocation adresira potrebe nastavnika strukovnog obrazovanja, učenika i udruga u području debatnog obrazovanja koji žele surađivati s ustanovama strukovnog obrazovanja sukladno potrebama prepoznatim nizom preporuka Europske unije. Projekt prepoznaje potrebu učenika strukovnog obrazovanja za snažnim temeljima za otpornost, cjeloživotno učenje, cjeloživotnu zapošljivost, socijalnu uključenost, aktivno građanstvo i osobni razvoj.

Svi partneri dijele interes za uvođenjem metoda debate u strukovno obrazovanje, ali su ograničeni obukom, obrazovanjem nastavnika i nastavnim materijalima prilagođenim svrsi i testiranim od strane nastavnika i učenika u strukovnom obrazovanju.

Kako bi sažeto uveli više metoda debate u strukovno obrazovanje, projekt Voice of Vocation ima za cilj povećati kapacitet nastavnika strukovnog obrazovanja za podršku učenicima u razvoju prijenosivih mekih vještina te postizanju statusa aktivnih i informiranih građana kroz upotrebu interaktivnih, debatnih metoda i alata.

Specifični ciljevi projekta su:

  • Podržati nastavnike strukovnog obrazovanja u stjecanju potrebnog znanja za povećanje kapaciteta učenika za usavršavanje, vještine cjeloživotnog učenja i otpornost kroz razvoj samopouzdanja, kritičkog razmišljanja, prezentacijskih i argumentacijskih vještina;
  • Povećati kapacitet partnera za proširenje njihovih programa na strukovne škole i olakšati spajanje formalnih metoda u strukovnom obrazovanju s pozitivnim neformalnim debatnim metodama;
  • Omogućiti učenicima strukovnih škola da postanu aktivni i informirani europski građani s poznavanjem njihovih prava i europskih vrijednosti.

Očekivani rezultati projekta

Što se tiče opipljivih izlaznih rezultata:

  • Metodološki vodič za nastavnike strukovnih škola o upotrebi debate u kurikulumima
  • Toolkit za provedbu koji sadrži testirane planove nastave i fleksibilne vježbe prilagođene potrebama nastavnika strukovnih škola i njihovih studenata
  • Set e-učenja za podršku samostalnom učenju nastavnika i njihovom stručnom usavršavanju

Što se tiče sudjelovanja u aktivnostima vezanim uz projekt, mi ćemo:

  • Izravno obučiti 32 profesora u korištenju razvijene metodologije
  • Kontinuirano prikupljati i primjenjivati povratne informacije od profesora i učenika putem testiranja razvijenih materijala u prilagodbi svih proizvedenih materijala kako bi se zadovoljile precizne potrebe ciljane skupine
  • Izravno širiti opipljive rezultate projekta na barem 300 profesora putem diseminacijskih događaja

Partneri: Hrvatsko debatno društvo, Škola za cestovni promet, Associazione Societa Nazionale Debate Italia, IISS Pietro Sette, Debating Society Germany e.V, Berufliches Schulzentrum Bietigheim-Bissingen, Otvorena komunikacija, Ekonomsko – trgovinska škola i International debate education association (IDEA)

Projekt provodi 9 partnerskih organizacija s Hrvatskim debatnim društvom kao nositeljem. Projekt je sufinanciran u sklopu Ključne aktivnosti 2: Područje Opće obrazovanje u sklopu Erasmus + programa.

Go to Top