Radni materijali

U ovoj sekciji web stranice možete pronaći pripreme za izvođenje debtnih sastanaka. Pripreme su namijenjene voditeljima klubova, a za čitanje je potreban program koji može otvarati pdf dokumente.

Smjernice za prijavu učenika na debatne edukacije

Uz materijale za debatne sastanke, za Vas smo pripremili i smjernice za prijavu učenika na debatne seminare, debatni kamp ili bilo koju drugu HDD-ovu aktivnost. Kratke upute o tome kako procijeniti znanje učenika o debati možete preuzeti klikom na link.

WS FORMAT

Pripreme i upute za izvođenje debatnog sastanka na kojem analiziramo vrste teza

WS Vrste teza

Pripreme i upute za objašnjavanje WS formata

WS Uvod u format

Pripreme i upute za izvođenje debatnog sastanka na kojem analiziramo definicije u debati

WS Definicije u debati

Pripreme i upute za izvođenje debatnog sastanka na kojem analiziramo plan

WS Plan

Pripreme i upute za izvođenje debatnog sastanka na kojem analiziramo argument

WS Argument

Pripreme i upute za izvođenje debatnog sastanka na kojem analiziramo pobijanje debatnog slučaja

WS Pobijanje

Pripreme i upute za izvođenje debatnog sastanka na kojem analiziramo uloge govornika

WS Uloge govornika

Pripreme i upute za izvođenje igara kojima se razvijaju debatne vještine

WS Debatne igre

KP FORMAT

Pripreme i upute za izvođenje debatnog sastanka na kojem analiziramo definicije u debati

KP Definicije u debati

Pripreme i upute za izvođenje debatnog sastanka na kojem analiziramo kriterij

KP Kriterij

Pripreme i upute za izvođenje debatnog sastanka na kojem analiziramo argument

KP Argument

Pripreme i upute za izvođenje debatnog sastanka na kojem analiziramo pobijanje debatnog slučaja

KP Pobijanje

Pripreme i upute za izvođenje debatnog sastanka na kojem analiziramo uloge govornika

KP Uloge govornika

Pripreme i upute za izvođenje igara kojima se razvijaju debatne vještine

KP Debatne igre