Više od 100 mladih iz Hrvatske u prošle je tri godine zajedno sa svojim kolegama iz Slovenije, Slovačke, Poljske i Nizozemske su-kreiralo debatne materijale sa trenerima i edukatorima Hrvatskog debatnog društva! Konačno Vas možemo sve pozvati da provjerite rezultate našeg rada.

Zadnje predstavljanje rezultata projekta Innovate debate obilježilo je ovogodišnji IDEA youth forum u Ljubljani. Pred više od 60 sudionika foruma, predstavnici HDDa i partenrskih orgnaizacija predstavili su sve rezultate projekta.

U tri godine rada razvili smo kuriklum za provedbu debatnog programa, digitalne alate koji ga podupiru

  • resourcabse.idebate.net
  • learningbase.idebate.net
  • motionbase.idebate.net

Razvijen je i niz priručnika i dokumenata koji pomažu širenju debatnih programa te debatne metodologije u radu s mladima. Za Hrvatski kontekst posebno su važni dokumenti o kvaliteti rada s volonterima, metodologiji edukacije korištenjem debatne metodologije te planovi lekcija koje ste već i upoznali u online formatu.

Posebno ističemo studiju koju je proveo Institut za društvena istraživanja u Zagrebu sa kojom je po ptvi puta analizirana i u kontekstu srednje europe potvrđena efikasnost debate u razvoju životnih vještina kod mladih ljudi.

Kroz projekt smo organizirali i edukacije za više od 50 sudionika koji su došli u Hrvatsku kao i radionice za 98 obrazovnih djleatnika i volontera u organizacijama za mlade!

Pozivamo sve koji žele korisničko ime i podatke za pristup edukacijama i edukativnim materijalima da nam se jave na hdd@hdd.hr ili slijede poveznice u ovoj objavi!