U ponedjeljak, 07. veljače održana je osma EU spikaonica na temu MLADI vs INVALIDITET.

Panelisti_ce su kroz svoja iskustva približili svakodnevicu osoba s invaliditetom, istaknuli poteškoće s kojima se susreću i ponudili smjernice za stvaranje uključivog društva. Panelisti_ce EU Spikaonice bili-e su:

Inkluzivno društvo je društvo za sve

Valentina Novak Žižić započinje izlaganje pojašnjavanjem sintagme inkluzivno (uključivo)  društvo. Inkluzivno društvo osobe s invaliditetom tretira kao ravnopravne sudionike i osigurava individualiziranu podršku u situacijama kada je to neophodno. Inkluzija naglašava proces aktivnog sudjelovanja svih građana s ciljem uklanjanja barijera, odnosno izjednačavanja mogućnosti. Osim prostornih, Novak Žižić naglašava da su jednako nepoželjne društveno konstruirane prepreke – predrasude koje otežavaju ravnopravno sudjelovanje OSI u društvu.

Prema anketi provedenoj na 121 ispitaniku preko 70 % ispitanika smatra da nemaju svi mladi jednake prilike u društvu.

Panelisti_ce su se složili da treba uzeti u obzir više faktora, primjerice oblik invaliditeta, mjesto stanovanja i podršku okoline.  Ivona Šeparović naglašava važnost osobnih asistenata u afirmaciji OSI.

U Hrvatskoj je dosta problematična usluga osobne asistencije preko nacionalnih ili europskih natječaja na koji se prijavljuju udruge o čemu ovisi financiranje usluge; kada korisnici dobiju uslugu radi se o 4 sata dnevno, 20 sati tjedno za asistenciju u svim aktivnostima

Zatim, ističe Sloveniju kao državu koja Zakonom o osobnoj asistenciji omogućava minimalno 30 sati tjedno osobne asistencije svakoj osobi s invaliditetom između 18 i 65 godina. Dodaje kako je važno da podrška bude sustavna jer određuje način na koji se OSI  socijaliziraju.

Kome se mladi s invaliditetom mogu obratiti za neki oblik pomoći ili podrške?

 Institucionalna potpora mladih OSI dostupna je kroz:

  • Ured pravobranitelja za osobe s invaliditetom,
  • Ured za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu i
  • Koordinacija pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za podršku u visokom obrazovanju

Iako je primjetan napredak u odnosu obrazovnih institucija prema OSI, Valentina Novak Žižić ističe poteškoće koje su i dalje prisutne među studentskom populacijom. Primjerice, OSI s oštećenjima vida susreću se s problemom dostupnosti literature i ispitnih materijala u njima pristupačnom obliku, studentima s oštećenjima motorike velik izazov predstavljaju prostorne prepreke, a studentima s oštećenjima sluha izazov predstavlja praćenje nastave. Važno je da se mlade OSI informiraju o svojim pravima i potpori koju mogu dobiti. Primjer edukativnog sadržaja je promotivni video predstavljen početkom mjeseca. Pristupačnost kao ljudsko pravo nastao u suradnji 8. Centra znanja i Pravobranitelja za osobe s invaliditetom naglašava važnost pristupačnosti fizičkog okruženja, informacija i komunikacije kao preduvjeta ostvarivanja svih ostalih prava osoba s invaliditetom. Još jedan primjer potpore mladim OSI su pripreme za državnu maturu koje organizira udruga Zamisli. Ovom aktivnošću maturante se želi informirati, osnažiti i pripremiti za polaganje ispita državne mature.

Osim sustavne podrške jednako je bitna odgovornost svih pojedinaca jer, “puno toga zavisi o nama samima”, naglasio je  Vid Bonča. Vid Bonča i Dominik Janović, studentski predstavnici za osobe s invaliditetom, žele osnažiti studentsku populaciju i razbiti predrasude prema OSI. “Najvažnije je kako svoju individualnost prezentiraš. Ako uspiješ sebe staviti ispred svog invaliditeta on postaje manja prepreka nego što zaista jest” smatra Dominik.

Mladi novinari, Dominik i Ivona, upozoravaju na dominantan medijski narativ u izvještavanju o osobama s invaliditetom koji uključuje etiketiranje, naglasak na čitanosti i broju klikova. Istaknuli su dvije krajnosti u izvještavanju: osobe s invaliditetom najčešće se prezentira kao superheroje ili kao jadne, “mi nismo ni jedno ni drugo” zaključuje Ivona.

Nekorektno izvještavanje o OSI prepoznat je problem u akademskoj zajednici. U sklopu projekta Equality in Media kojeg provodi SUMSI u partnerstvu s Fakultetom političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, kreiran je edukativni materijal za medijsko izvještavanje o OSI. Priručnik sadrži primjere korektnog i nekorektnog izvještavanja i upute za novinare.

Cijelu spikaonicu možete pogledati ovdje.

Ostale spikaonice možete pogledati ovdje.

Cilj projekta EU Spikaonica je informiranje mladih o izazovima i prioritetima Europske unije, o demokratskim procesima i javnim politikama na kojima se temelji EU kao i otvaranje prostora za aktivno sudjelovanje mladih i osnaživanje građanske kompetencije mladih. Europska Unija kroz Ciljeve za mlade EU, a posebno “Cilj 3: Uključiva društva” želi omogućiti i osigurati uključenost svih mladih u društvu.

Tekst napisala:

Ivana Pavlović, praktikantica HDD-a