Naša vizija obrazovanja

stjecanje znanja, vještina i razvijanje vrijednosti kroz iskustvo, vlastiti rad i samostalno razmišljanje

učenje kao proces razgovora, propitivanja, istraživanja i rasprave

obrazovanje usmjereno na vještine i kompetencije ključne na današnjem i budućem tržištu rada

obrazovanje koje usmjerava kroz život, razvija vještine potrebne na modernom radnom mjestu i primjenjivo je u životu pojedinca

rad kroz zajedničko učenje i pripremanje smtramo ključem uspjeha u daljnjem životu i razvoju međuljudskih odnosa

pristup u kojem su sudionici partneri u osmišljanju vlastitog obrazovanja

rad i pristpu koji daje sudionicima prostor da otkrivaju i grade svoje potencijale te slijede svoje interese

Rezultati našeg rada

Korisnici koji primjećuju značajno poboljšanje prezentacijskih vještina 86%
Korisnici koji primjećuju značajno poboljšanje komunikacijskih vještina – 81%
Korisnici koji su u većoj mjeri motivirani za učenje – 72%
Korisnici koji su zadovoljni ili iznimno zadovoljni svojim sudjelovanjem 94%
Korisnici koji smatraju kako su tolerantniji prema svojoj okolini – 68%
Učenici koji primjećuju povećanu uspješnost u školovanju – 45%
Korisnici koji primjećuju povećanu sposobnost kritičkog razmišljanja – 64%

Hrvatsko debatno društvo

Hrvatsko debatno društvo nastalo je iz debatnog programa koji se u Hrvatskoj provodi od 1994. godine. Sama je udruga registrirana 1998. godine a od prvotna četiri kluba u Zagrebu i nešto manje od 50 sudionika narasli smo na preko 120 klubova mladih, provodimo brojne projekte, a naše su aktivnosti proširene po cijeloj Hrvatskoj.
Program debate kao oblika građanskog odgoja provodimo od 1998. godine, a 2003. program je priznat kao vannastavna aktivnost čija je provedba prepoznata i odobrena u svim školama u RH. Debatni turniri organizirani u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje ulaze u službeni sustav natjecanja za učenike.

Osim debatnog programa u školama HDD provodi brojne projekte usmjerene prema povećanju obrazovnih prilika za mlade te pruža edukacije i savjetodavne usluge iz područja komunikacijskih vještina svim zainteresiranima.
Ono čime smo najviše ponosni je dugotrajan pozitivan učinak koji naš rad ostavlja na  korisnike, a koji prema bojnim istraživanjima prolaskom kroz debatni program povećavaju svoje sposobnosti, svoja znanja što dovodi i do većeg uspjeha u daljnjim karijerama. Hrvatsko debatno društvo punopravni je član Međunarodne asocijacije za edukaciju o debati od 1998. godine i World schools debating championship od 2008. godine te redovni član Mreže mladih hrvatske od 2013. godine.

HDD u brojevima

0
Miljuna kuna uloženo u mlade
0
Klubova mladih
0
Volonterskih sati u 2022. godini
0
Volontera
0
Uspješno provedenih projekata
0
Godina iskustva

Temeljni dokumenti udruge

FINANCIJSKI I NARATIVNI IZVJEŠTAJI

Financijski izvještaji udruge dostupni su na ovo linku i preko registra neprofitnih orgnaizacija ministarstva financija.

Narativni izvještaji o radu udruge, operativni planovi te revizijski izvještaji o financijskom poslovanju udruge dostupni su kao zasebni dokumenti u ovom google drive folderu.

PRAVNI DOKUMENTI

Statut udruge

Uvid u registar udruge

ZAŠTITA KORISNIKA

Etički kodeks udruge

Priručnik – Rad s mladima u Hrvatskom debatnom društvu

Politika privatnosti

Politika zaštite djece i mladih 

Kodeks ponašanja

Obrazac – procesiranje podataka i suglasnost s objavom foto/video materijala

Naši donatori kroz godine