Solidarna kampanja “Odbaci stigmu”: Zatvorenici

Solidarna kampanja “Odbaci stigmu”: Zatvorenici
Nastavljamo Solidarnu kampanju! Svaki će mjesec naše Dora i Marta pisati kratke tekstove o ranjivim skupinama kako bismo podigli svijest mladih o istima. Ovaj mjesec pišu o zatvorenicima uz #odbacistigmu

➡  Kada se govori o marginaliziranim skupinama, zatvorenici se izrazito rijetko spominju. Još prije ulaska u zatvor, susreću se s raznim oblicima socijalne isključenosti koja ih prati kroz zatvorsku kaznu, a svoj vrhunac dostiže nakon izlaska iz zatvora.

➡ U odnosu na opću populaciju kod zatvorenika su češće prisutne teškoće mentalnog zdravlja,  niža razina obrazovanja i nezaposlenost, ovisnosti te loša obiteljska situacija. Mišljenje javnosti o zatvorenicima nije pretjerano pozitivno. Često su okarakterizirani kao agresivni, opasni, neprilagođeni, stoga uopće ne čudi da je ponovno uključivanje u zajednicu jedan od najzahtjevnijih pothvata u njihovom životu. Pronalazak smještaja i zaposlenja ključni su za uspješnu reintegraciju zatvorenika. Posao im, osim prihoda, osigurava potrebnu rutinu i strukturu te omogućuje širenje socijalne mreže. Nemogućnost stjecanja prihoda i smještaja može dovesti do ponovnog počinjenja kaznenog djela, iz egzistencijalnih razloga.

➡  Zato, kako bi bivšim zatvorenicima omogućili da budu ravnopravni članovi društva, potrebno je širiti svijest o njihovim svakodnevnim teškoćama te im sukladno tome pružiti podršku u normalizaciji života nakon izlaska iz zatvora.

ℹ Povezano s tim, platforma za resocijalizaciju Motor – motiviranjem i osnaživanjem do resocijalizacije nudi razne informacije korisne ovoj populaciji. Informacije se odnose na prava nakon izvršavanja kazne zatvora (prava iz centara socijalne skrbi, prava vezana uz zapošljavanje i druga), teme vezane uz roditeljstvo i određene specifične vještine, razne edukacije, teme zdravlja i svakodnevice, informacije o traženju posla. Isto tako, ova platforma ima i mrežu podrške. Udruga Let teži unapređenju kvalitete života ranjivih skupina provodeći javnozdravstvene programe. Također, proveli su projekt “Razvijanja i jačanja roditeljskih vještina bivših zatvorenika” kroz radionice, pravno savjetovanje i grupu podrške. Isto tako, Udruga roditelja Korak po korak u partnerstvu s Udrugom PET PLUS provode projekt “Imaš podršku” kojemu je cilj pospješiti resocijalizaciju i reintegraciju bivših zatvorenika i njihovih obitelji, a sve to kroz usluge psihosocijalne podrške i brige o mentalnom zdravlju, jačanje odnosa roditelj – dijete te jačanje međuresorne suradnje. Udruga Vida provela je projekt “Kodeks” koji je multimodalni program postpenalnog prihvata zatvorenika i bivših zatvorenika s problemima ovisnosti te je prožet psihosocijalnom podrškom i raznim oblicima pomoći.

🔛 Projekt “𝗦𝗼𝗹𝗶𝗱𝗮𝗿𝗻𝗲 𝘀𝗽𝗶𝗸𝗮𝗼𝗻𝗶𝗰𝗲” provodi grupa mladih (žena), uz financijsku podršku Agencije za mobilnost i programe Europske unije kroz program #EuropeanSolidarityCorps. Projekt provodimo u sklopu našeg programa #Zajedno.

2023-02-27T18:17:52+00:00