Poziv za coacheve, Ljetna škola demokracije – debatni kamp

Poziv za coacheve, Ljetna škola demokracije – debatni kamp

Nakon pristiglih prijava polaznika, otvaramo prijave za coacheve na Ljetnoj školi demokracije.

Hrvatsko debatno društvo sufinancirat će po 700kn za sedam coacheva. To znači da umjesto pune cijene u iznosu od 1.380kn, coach plača Ljetnu školu 680kn.

Prijave su otvorene do 24. srpnja 2016., a šalju se na kamp@hdd.hr. Prijava treba sadržavati pripremu izborne radionice i kratko motivacijsko pismo (max 100 riječi). Za sve potencijalne nejasnoće javite se Dariji.

Za vrijeme trajanje Ljetne škole od coacha se očekuje da:
– pomaže trenerima za vrijeme radionica
– suđenje debata
– održavanje izbornih radionica
– organizacija večernjeg programa
– pomoć u organizaciji i nadzoru kampa

Kriteriji za odabir:
– dosadašnja aktivnost u radu Udruge
– kvaliteta dosadašnjeg rada
– kvaliteta napisane pripreme za izbornu radionicu*
– prijavljeni polaznici iz kluba

 uputa za izbornu radionicu – izborna radionica održava se u trajanju od 90 min. Tema izborne radionice može biti debatni sadržaj kao i content sadržaj. Priprema radionice treba sadržavati: ciljeve, opis radionice iz kojeg je jasno vidljivo što se će se na radionici raditi, koje će se metode koristi te očekivane ishode.

2016-07-18T13:32:37+00:00