Debatni kamp – Ljetna škola demokracije 2019.

Debatni kamp – Ljetna škola demokracije 2019.
Loading Events
  • This event has passed.

Ljetna škola demokracije, naš debatni kamp, seli na novu lokaciju. Ove se godine družimo se u smještaju Eurocluba u Brodarici kraj Šibenika. 23. ljetna škola započinje 25., a završava 31. kolovoza 2019. Kao i uvijek do sada, šestodnevna edukacija namijenjena je učenicima osnovnih i srednjih škola, nastavnicima i nenastavnom osoblju, kao i studentima koji žele postati voditelji debatnih klubova.

Sve radionice na debatnom kampu vode certificirani treneri s višegodišnjim iskustvom edukacije u području debate. Tako je osigurana visoka kvaliteta rada koja je vidljiva i u dosadašnjim evaluacijama našeg programa. Evaluacije rada naših trenera od strane bivših polaznika pokazuju veliko zadovoljstvo našim radom i pristupom. Korištenjem formalnih i neformalnih metoda učenja stavlja se naglasak na polaznike i njihov proces učenja kako bi postigli što bolje rezultate. Kombinacijom intenzivnog rada i slobodnog vremena omogućavamo polaznicima da u najvećoj mjeri iskoriste trajanje Ljetne škole. Sve detalje o kampu i tome kako se prijaviti možete pronaći na ovoj stranici, uživajte!

Sve detalje o kampu i tome kako se prijaviti možete pronaći na ovoj stranici, samo klikom na jednu od ponuđenih opcija odaberite kategoriju polaznika kojoj pripadate!

Za učenike osnovnih škola radni se dan na kampu sastoji od 3 komponente: debatne radionice, izborne radionice i slobodno vrijeme. Za vrijeme kampa odvija se i debatni turniri.

Na debatnim radionicama polaznici i polaznice vježbaju debatiranje, javni nastup i kritičko mišljenje. Ove radionice vode stručni treneri HDD-a. Učenici koji su trenutno šesti i sedmi razred sudjeluju u radionicama KP formata, a učenici osmih razreda, koji će u školskoj godini 2019./’20. pohađati srednju školu, mogu odabrati radionicu prijelaza s KP na WS formata.

Izborne radionice, koje se odvijaju u poslijepodnevnim terminima svake su godine različite, a obrađuju specijalizirane debatne teme, aktualna društveno politička pitanja ili različite teme iz društvenih znanosti.

Unatoč radnoj i obrazovnoj atmosferi, polaznici i polaznice imaju predviđeno vrijeme za niz slobodnih aktivnosti za razonodu tako da je debatni kamp svakako i mjesto dobre zabave, druženja i stjecanja nezaboravnih uspomena.

Prijave

Rok za prijavu je 10. lipnja 2019. Za prijavu je potrebno poslati ispunjenu prijavnicu.

Prijavnicu je potrebno poslati na: ljetnaskola@hdd.hr

S obzirom na ograničen broj mjesta prijave će se razmatrati na temelju ranijeg datuma prijave.

Kotizacije

Kotizacija za sudjelovanje na debatnom kampu iznosi 1.800,00 HRK. Kotizacija uključuje smještaj na bazi punog pansiona u višekrevetnim sobama s odvojenim kupaonicama, 42 sata edukacije i sve potrebne materijale.

Uplata kotizacije vrši se na žiro račun Hrvatskog debatnog društva 2402006-1100072077, Erste & Steiermärkische Bank (IBAN: HR1124020061100072077) uz napomenu prezimena polaznika i/ili škole u čije ime se vrši uplata. Molimo Vas da pod ”Poziv na broj” stavite OIB polaznika/ce, a model plaćanja je 00.

Molimo Vas da se pridržavate pravila o napomenama uz uplate kako bi mogli povezati uplatu s platiteljem. Uplatu kotizacije, koja se ujedno smatra i članarinom za pridruženo članstvo u HDD, moguće je napraviti u jednoj do tri rate, a uplate mogu izvršiti sve pravne i privatne osobe. Za sva pitanja o modelima plaćanja ili o problemima s plaćanjem pozivamo Vas da nam se obratite.

I. rata – do 20.06.2018. – 600,00 kn
II. rata – do 20.07.2018. – 600,00 kn
III. rata – do 15.08.2018. – 600,00 kn

Ukoliko će se kotizacija uplati u cijelosti, rok za uplatu je 1. kolovoza 2019.

U slučaju da na Ljetnoj školi sudjeluje više osoba iz jedne škole ili debatnog kluba (npr. nastavnici i učenici ili više učenika) moguće je izdati zajedničku potvrdu o troškovima.

Zahvaljujemo se donatorima koji su omogućili učenicima da sudjeluju na kampu uz umanjenu kotizaciju!

Učenici srednjih škola pohađaju edukaciju podijeljenu u 3 komponente: debatne radionice, izborne radionice i slobodno vrijeme. Također, na Ljetnom kampu organizira se i debatni turnir kako bi sudionici praktično primijenili novostečena znanja i vještine.

Na debatnim radionicama polaznici i polaznice vježbaju debatiranje, javni nastup i kritičko mišljenje. Ove radionice vode stručni treneri HDD-a. Učenici mogu birati između početne razine i napredne razine radionica ovisno o svom iskustvu debatiranja.

Izborne radionice, koje se odvijaju u poslijepodnevnim terminima svake su godine različite, a obrađuju specijalizirane debatne teme, aktualna društveno politička pitanja ili različite teme iz društvenih znanosti.

Unatoč radnoj i obrazovnoj atmosferi, polaznici i polaznice imaju predviđeno vrijeme za niz slobodnih aktivnosti za razonodu tako da je debatni kamp svakako i mjesto dobre zabave, druženja i stjecanja nezaboravnih uspomena.

Učenici koji su završili srednju školu u 2019. kamp mogu pohađati kao učenici ili kroz edukaciju za volontere na koju se možete prijaviti putem ove prijavnice.

Prijave

Rok za prijavu je 10. lipnja 2019. Za prijavu je potrebno poslati ispunjenu prijavnicu.

S obzirom na ograničen broj mjesta prijave će se razmatrati na temelju ranijeg datuma prijave.

Prijavnicu možete preuzeti ovdje. Prijavnicu je potrebno poslati na: ljetnaskola@hdd.hr

Kotizacije

Kotizacija za sudjelovanje na debatnom kampu iznosi 1.800,00 HRK. Kotizacija uključuje smještaj na bazi punog pansiona u višekrevetnim sobama s odvojenim kupaonicama, 42 sata edukacije i sve potrebne materijale.

Uplata kotizacije vrši se na žiro račun Hrvatskog debatnog društva 2402006-1100072077, Erste & Steiermärkische Bank (IBAN: HR1124020061100072077) uz napomenu prezimena polaznika i/ili škole u čije ime se vrši uplata. Molimo Vas da pod ”Poziv na broj” stavite OIB polaznika/ce, a model plaćanja je 00.

Molimo Vas da se pridržavate pravila o napomenama uz uplate kako bi mogli povezati uplatu s platiteljem. Uplatu kotizacije koja se ujedno smatra i članarinom za pridruženo članstvo u HDD-u moguće je napraviti u jednoj do tri rate, a uplate mogu izvršiti sve pravne i privatne osobe. Za sva pitanja o modelima plaćanja ili o problemima s plaćanjem pozivamo Vas da nam se obratite.

I. rata – do 20.06.2019. – 600,00 kn
II. rata – do 20.07.2019. – 600,00 kn
III. rata – do 15.08.2019. – 600,00 kn

Ukoliko će se kotizacija uplati u cijelosti, rok za uplatu je 1. kolovoza 2019.

U slučaju da na Ljetnoj školi sudjeluje više osoba iz jedne škole ili debatnog kluba (npr. nastavnici i učenici ili više učenika) moguće je izdati zajedničku potvrdu o troškovima.

Zahvaljujemo se donatorima koji su omogućili učenicima da sudjeluju na kampu uz umanjenu kotizaciju!

Osnovni seminar za voditelje debatnog kluba

Osnovni seminar je predviđen za polaznike bez iskustva ili s kratkotrajnim iskustvom u debati. Polaznici će proći kroz intenzivnu edukaciju usmjerenu osposobljavanju za voditelja debatnog kluba i održavanja debate kao vannastavne aktivnosti u školi. Edukacija uključuje treninge podijeljene u dvije cjeline: debata i metodika nastave debate. Usvajanjem ovih cjelina polaznici će steći znanja i vještine potrebne za vođenje debatnog kluba, sudjelovanje na debatnim turnirima u organizaciji HDD-a te sudjelovanje u debatnim natjecanjima u organizaciji HDD-a i Agencije za odgoj i obrazovanje. Po uspješnom završetku seminara polaznici stječu certifikat voditelja debatnog kluba. Detaljan plan edukacije možete pronaći ovdje, a poziv na edukaciju možete preuzeti ovdje.

Napredni seminar za voditelje debatnog kluba

Napredni seminar je predviđen polaznicima s iskustvom u radu s debatnim klubovima. Ovaj program obuhvaća edukaciju o naprednim tehnikama razvoja argumentacije i kritičkog mišljenja, elementima suđenja debate, treniranja debatnih timova te upoznavanje s novim formatima debate. Uspješnim završetkom edukacije polaznici stječu znanja i vještine za rad s naprednim učenicama i učenicima unutar debatnog kluba. Rad s voditeljima koji imaju iskustva u vođenju kluba individualan je tako da Vas molimo da nam se javite ukoliko ste zainteresirani za ovaj oblik edukacije.

Prijave

Rok za prijavu je 10. lipnja 2019. godine. Za prijavu je potrebno poslati ispunjenu prijavnicu koju preuzimate na  linku.

S obzirom na ograničen broj mjesta prijave će se razmatrati na temelju ranijeg datuma prijave.

Prijavnicu je potrebno poslati na: ljetnaskola@hdd.hr

Kotizacije

Kotizacija za sudjelovanje na debatnom kampu iznosi 2.300,00 HRK. Kotizacija uključuje smještaj na bazi punog pansiona u višekrevetnim sobama s odvojenim kupaonicama, 38 sati edukacije i sve potrebne materijale.

Uplata kotizacije vrši se na žiro račun Hrvatskog debatnog društva 2402006-1100072077, Erste & Steiermärkische Bank (IBAN: HR1124020061100072077) uz napomenu prezimena polaznika i/ili škole u čije ime se vrši uplata. Molimo Vas da pod ”Poziv na broj” stavite OIB polaznika/ce ili škole/institucije, a model plaćanja je 00.

Molimo Vas da se pridržavate pravila o napomenama uz uplate kako bi mogli povezati uplatu s platiteljem. Uplatu kotizacije koja se smatra i članarinom za pridruženo članstvo u HDD-u moguće je napraviti u jednoj do četiri rate, a uplate mogu izvršiti sve pravne i privatne osobe. Za sva pitanja o modelima plaćanja ili o problemima s plaćanjem pozivamo Vas da nam se obratite.

I. rata – do 20.06.2019. – 600,00 kn
II. rata – do 20.07.2019. – 600,00 kn
III. rata – do 15.08.2019. – 600,00 kn
IV. rata – do 15.09.2019. – 500,00 kn

Ukoliko će se kotizacija uplati u cijelosti, rok za uplatu je 1. kolovoza 2019.

U slučaju da na Ljetnoj školi sudjeluje više osoba iz jedne škole ili debatnog kluba (npr. nastavnici i učenici ili više učenika) moguće je izdati zajedničku potvrdu o troškovima.

Uvjeti

Za sve sudionike ovog događaja primjenjuju se uvjeti sudjelovanja. Potpisane potvrde o suglasnosti roditelja potrebno je donijeti na Ljetnu školu i predati je tijekom registracije.

Prijevoz do Brodarice

Dosadašnje iskustvo u organizaciji debatnog kampa pokazalo je kako veliki broj polaznika i polaznica na kamp ne stiže iz mjesta svojih prebivališta. Sukladno tome HDD nema praksu organizirati prijevoz do kampa.

Kontakt informacije

Za sve informacije slobodno kontaktirajte koordinatoricu kampa, Dariju Jeger, na
ljetnaskola@hdd.hr  ili na 099 404 6525