Završna konferencija “Zdrave konzultacije” održana je u 30. kolovoza 2021. u Zagrebu. Završna konferencija organizirana je u sklopu proejkta „Zdrave konzultacije“ koji smo proveli u partnerstvu s Gradskim uredom za zdravstvo Grada Zagreba.

U sklopu konferencije predstavljene su preporuke za poboljšanje zdravstvenih politika koje su osmislili mladi kroz proces 14 konzultacija, dvije mini debate te četiri panel rasprave na teme: “Alkohol i mladi”, “Reproduktivno zdravlje mladih”, “Mentalno zdravlje mladih” i “Prehrana i fizička aktivnost mladih”. Na konferenciji su sudjelovali potpredsjednica Gradske skupštine Zagreba Ivana Kekin, gradski zastupnici i stručnjaci iz četiri područja, koji su nam u panelima pobliže objasnili trenutno stanje, osvrnuli se na preporuke mladih i istaknuli svoje prijedloge za poboljšanje zdravstvenih politika. Mladi su na početku svake teme panela na završnoj konferenciji predstavili svoja viđenja i zaključke koje su donijeli na temelju razgovora koje su imali tijekom prethodno održanih konzultacija.

Rezultat projekta biti će preporuke mladih za unaprijeđenje zdravstvenih politika Grada Zagreba, a ovim putem zahvaljujemo potpredsjednici Gradske skupštine Ivani Kekin, zastupniku Grada Zagreba  Mauru Sirotnjaku i predsjednici Savjeta mladih Grada Zagreba Luciji Topolovac, predstavnicama Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade te Agenciji za mobilnost i programe Europske unije na podršci, suradnji i sudjelovanju. Zahvaljujemo i svim našim panelisticama koje su spremno podijelile svoja znanja u području zdravlja mladih, našim moderatorima_cama, ali najviše mladima koji su bili aktivni tijekom cijele konferencije, postavljali pitanja i davali odgovore, kao i našoj debatnoj reprezentaciji koja je sudjelovala u mini debatama.

Na linku možete pogledati video s konferencije.