Više od 200 učenika sudjelovalo u debati o budućnosti novca

Više od 200 učenika sudjelovalo u debati o budućnosti novca

Središnji događaj ovogodišnjeg tjedana novca bila je velika učenička debata, koja se održala koja se održala u sklopu zajedničkih napora HDD-a i Hrvatske narodne banke da povećmo financijsku pismenost mladih.

U debati, ove godine na temu Euro u Hrvatskoj – ZA ili PROTIV, sudjelovalo je više od 200 srednjoškolaca. Vrlo živoj i zanimljivoj debati prethodila su uvodna izlaganja guvernera HNB-a Borisa Vujčića i viceguvernera HNB-a Bojana Frasa koji su učenike upoznali s HNB-ovim angažmanom u pogledu ekonomske i financijske edukacije kojom je samo u protekle tri godine obuhvaćeno oko 5800 učenika i studenata.

Publika, u kojoj su bili srednjoškolci iz Zagreba i drugih hrvatskih gradova kao i učenici-debatanti zagrebačkih škola,  bila je sklonija argumentima negacijskog tima. Komentari i pitanja učenika pokazali su da srednjoškolce najviše brine mogući porast cijena nakon uvođenja eura i gubitak samostalne monetarne politike. No, učenici su naglasili i zabrinutost zbog svojih nedostatnih znanja o temi debate, nedovoljnih znanja o financijama općenito, kao i zbog izvjesne nezainteresiranosti mladih i drugih građana naše zemlje za teme od općeg društvenog interesa. Iako su podržali negacijski tim, izrazili su želju i potrebu za širim i kvalitetnijim financijskim opismenjivanjem kao sastavnim dijelom srednjoškolskog kurikuluma, za boljom informiranošću o temi uvođenja eura, čemu poseban doprinos mogu dati mediji i nezavisne javne institucije poput Hrvatske narodne banke.

2020-02-05T15:39:14+00:00