Poduprite rada HDD-a kao volonter i pridružite se “vojsci”  od četrdesetak volontera koji već uspješno rade s mladima u našoj organizaciji.

Mogućnosti volonitranja:

 • Držanje treninga i radionica za mlade
 • Suđenje na debatnim turnirima
 • Rad u debatnom klubu (voditelj, asistent)
 • Organizacija raznih aktivnosti za mlade
 • Razne administrativne uloge u nevladinoj udruzi
 • Rad na projektima, pomoć u provođenju projekata (organizacijska, kreativna, administrativna pomoć)
 • Volontiranje na Ljetnoj školi (pomoć u organizaciji)
 • Ostalo (imaš ideju? predloži je!)

Svim volonterima nudimo priliku za

 • usvaršavanje i stjecanje novih znanja na području u kojem volontiraju
 • priliku za upoznavanje vještina potrebnih za rad u nevladinom sektoru i genralno timskog rada
 • Priliku za dizajniranje vlastitih aktivnosti te učenje o pisanju prijedloga za implementaciju aktivnosti i implementaciji aktivnosti;
 • Mogućnost kreativnosti u radu, realiziranju vlastitih inicijativa
 • Razvijanje vještina vezanih za osmišljavanje, pisanje i implementaciju projekata.
 • potporu HDD osobnom profesionalnom razvoju

Praksa Hrvatskog debatnog društva je da sa svim volonterima nudimo potpisivanje volonterskog ugovora kojim se određuju međusobna prava i obaveze te opseg rada volontera. Sve aktivnosti u našoj udruzi upisujemo u Vašu volontersku knjižicu. Više informacija o procedurama kojih se pridržavamo te prednostima volontiranja i prije svega, dokumentiranog volontiranja možete naći na internetskoj stranici Volonterskog centra Zagreb.

Svim volonterima nudimo besplatno ili povoljno sudjelovanje na edukacijama i treninzima u organizaciji HDD-a, a koji su sukladni području njihova volontiranja ili njihovim interesima.

Primjer volonterskog ugovora za volontere pri HDDu – Ugovor_o_volontiranju_2_Strane

Primjer volonterskog ugovora između volontera, HDD-a i škole u kojoj volontirate – Ugovor_o_volontiranju_3_Strane