”Škola, inkubator tolerancije” projekt u kojem sudjeluju tri škole: OŠ Domovinske zahvalnosti iz Knina te OŠ Mladost i OŠ Zapruđe iz Zagreba. Tijekom školske godine 2017./2018. učenici će u svojim školama aktivno sudjelovati u provedbi projekta kao njegovi glavni nositelji. Projekt je financiran od strane Ministarstva obrazovanje te Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.

Ideja projekta je osposobiti učenike da analiziraju svoju okolinu, uoče probleme u okolini te ih osnažiti za djelovanje. Učenici će, zajedno sa svojim voditeljima, odabrati problem prouzročen manjkom tolerancije kojeg smatraju najvažnijim za rješavanje u njihovoj školskoj zajednici. Sastavit će plan rješavanja problema te će u radu s volonterima Hrvatskog debatnog društva ojačati svoje pregovaračke vještine kako bi taj plan uist inu mogli i provesti. Kako bi što uspješnije proveli projekt, učenici će morati uključiti i svoje školske kolege u njegovu provedbu i tako ovaj projekt usmjeren samo na nekolicinu učenika već na cijelu školsku zajednicu.

Iako u projektu sudjeluju tri različite škole, učenici će si međusobno pomagati kako bi svojim savjetima i idejama unaprijedili planove učenika drugih škola. Vjerujemo kako će zajedničkom suradnjom učenici razviti vještine kritičkog promišljanja, aktivnog slušanja, timskoga rada, ali i upoznati se s problemima njihovih vršnjaka iz drugih škola.

Tijekom rada na projektu održali smo radionice za učenike iz Zagreba i Knina. Kroz radionice željeli smo osvijestiti među učenicima što je to točno tolerancija i kakvo je te tolerantno ponašanje. Prilikom rada s učenicima fokusirali smo se na edukaciju o ljudskim pravima i metodama zaštite svojih prava kako bi učenici dobili ideju kako se zaštiti, ali i kako zaštititi druge.

Po završetku radionica, učenici su u svojim debatnim klubovima počeli koristiti stečeno znanje da uoče probleme u svojoj školskoj zajednici. Grupirali su svoje ideje i odlučili se za onaj kojeg u svojoj zajednici smatraju najvećim. Prilikom kreiranja plana za rješenje svog problema, učenici iz sve tri škole odlučili su se za izradu ankete kako bi provjerili preklapaju li se njihova viđenja problematičnih situacija s njihovim vršnjacima. Tako su ukupno anketirali više od 260 učenika. Zahvaljujući analizi podataka krenuli su u modifikaciju svojih planova kako bi ih u potpunosti prilagodili potrebama svojih školskih kolega.

Po završenoj anketi, učenici osnovne škole Domovinske zahvalnosti iz Knina zaključili su kako njihove kolege u najvećem broju slučajeva prepoznaju situaciju koja je nasilna zbog nedostatka tolerancije aktera, ali da kolege ne poznaju načine na koje bi mogli reagirati. Također, primijetili su da vrlo često ne razumiju zašto je do sukoba uopće došlo. Kako bi osvijestili među kolegama da je problem netolerantnih situacija zapravo problem međusobnog isključivanja i ne prihvaćanja različitosti odlučili su se provesti set radionica kako bi potaknuli učenike da razmisle kako pomoći da se sukob riješi.

Sama radionica podijeljena je u tri dijela: predstavljanje rezultata ankete (kako bi učenici osvijestili da nisu jedini žrtve nasilja te kako bi učenici osvijestili da to nije problem koji se događa negdje drugdje već baš u njihovoj okolini), predstavljanje učenicima problematične situacije (kako bi pokušali razumjeti stavove/strahove/potrebe aktera u situaciji) te poticanje na rješavanje problematične situacije (da osnaže učenike za djelovanje i informiraju ih o mogućnostima djelovanja).

U sklopu projekta održane su dvije javne debate. Javna debata u Zagrebu održana je 17. travnja 2018. Učenici iz Zagrebačkih škola uključenih u projekt debatirali su na tezu: Trebaju li se promatrači uključivati u rješavanje nasilja ako ga primijete. Više o javnoj debati možete pročitati ovdje. Dva dana kasnije, 19. travnja 2018. održali smo i javnu debatu u Kninu. Učenici su debatirali na tezu: ”Treba uvesti školske uniforme”, a koji je zaključak možete saznati klikom na link.

Na kraju projekta izvoditeljice projekta Iva Šišak, Izeta Colarić, Ivana Vidović zajedno s učenicima iz OŠ Mladost, OŠ Zapruđe i OŠ Domovinske zahvalnosti i voditeljicom projekta Darijom Jeger, pripremili su priručnik koji objedinjuje sve naučeno na projektu. Nadamo se da će priručnik biti pomoć svim zainteresiranim nastavnicima. Priručnik možete preuzeti ovdje.

”Škola, inkubator tolerancije” projekt je Hrvatskog debatnog društa, a financiraju ga Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva. Cilj projekta je osvijestiti među učenicima da su problemi s kojim se susreći isti neovisno o tome gdje žive i da zajedno mogu utjecati na njihovo rješavanje.