RASPRAVA – dijalog o socijalnim pravima mladih

RASPRAVA – dijalog o socijalnim pravima mladih2024-02-23T15:17:58+01:00

Hrvatsko debatno društvo od 1. kolovoza 2022. do 31. prosinca 2023. godine provodi projekt “RasPRAVA – dijalog o socijalnim pravima mladih“. Projekt aktivnog sudjelovanja mladih financijsko je podržala Europska unija kroz Erasmus + program u iznosu od 38.361,00 eura.

Aktivno sudjelovanje mladih i pristup njihovim pravima stalni je izazov, no pandemija koronavirusa je ozbiljno ugrozila demokratske procese i mogućnosti mladih da sudjeluju u odlukama koje se tiču njihovih života. Kriza je još više otežala mladima pristup pravima i time dodatno naglasila nejednakosti s kojima se mladi svakodnevno susreću. Ovim projektom želimo kroz dijalog mladih i donosioca odluka podignuti svijest o važnosti osiguravanja socijalnih prava te uključiti mlade u raspravu o lokalnim politikama za mlade kako bismo zajednički došli do inkluzivnijih politika za mlade na lokalnoj razini i pozitivno utjecali na pristup pravima za sve mlade. Osim toga, projektom ćemo dodatno osnažiti rad s mladima u našim lokalnim zajednicama. Uloga rada s mladima je upravo da se nosi s navedenim izazovima, odnosno da „pruža prostore i gradi mostove“ između mladih i zajednice u kojoj žive. Rad s mladima je alat koje mladi ljudi mogu koristiti za pristup svojim pravima, kroz stvaranje „prostora“ za aktivno sudjelovanje i osnaživanje svojih kompetencija odnosno „mostova“ između mladih ljudi i institucija. Osnaženi radnici_e s mladima na lokalnoj razini znače i povećan pristup mladih njihovim pravima.

Da bismo odgovorili na prepoznate potrebe i da bismo aktivno uključili mlade i osigurali pristup njihovim pravima, trebamo ih informirati o pravima, osigurati zajednički prostor za istraživanje, raspravu i dijalog o njima važnim temama (u ovom slučaju socijalnim pravima) te prije svega osnažiti kapacitete radnika_ca s mladima kako bi kvalitetno odgovorili na potrebe i osigurali prava mladih u svojim lokalnim zajednicama. Kroz dijalog s donosiocima odluka zajednički će doći do inkluzivnijih politika za mlade na lokalnoj razini i pozitivno utjecati na pristup pravima za sve mlade. 

Prema tome, cilj ovog projekta je osnažiti mlade za aktivno uključivanje u dijalog o socijalnim pravima na lokalnoj razini, a posebni ciljevi su osnaživanje mladih lidera_ica za rad s mladima, otvaranje prostora za povezivanje mladih i donosioca odluka te izrada preporuka za inkluzivnije lokalne politike za mlade.

Tijekom projekta planiramo provesti nekoliko aktivnosti:
  • Aktivnost mobilnosti za 15 mladih lidera_ica s mladima u trajanju od 4 dana na temu rada s mladima, ljudskih i socijalnih prava te dijaloga mladih s donositeljima odluka.

  • Provedba online konzultacije o socijalnim pravima mladih (obuhvaćeno 300 mladih).

  • Aktivnost pripremnih susreta s mladima u svrhu informiranja o socijalnim pravima i pripremi za dijalog s donositeljima odluka.

  • Održavanje 5 dijaloga mladih s donositeljima odluka u 5 lokalnih zajednica.

  • Stvaranje preporuka za poboljšanje lokalnih politika za mlade sa provedenog dijaloga mladih s donositeljima odluka i slanje preporuka lokalnim donositeljima odluka u svrhu kreiranja participativnijih i inkluzivnijih lokalnih politika za mlade.

  • Provedba jedne online kampanje o podizanju svijesti o pristupu socijalnim pravima mladih.

  • Održavanje nacionalne konferencije u Zagrebu o procesu provedbe dijaloga mladih s donositeljima odluka u 5 zajednica te predstavljanje rezultata projekta s ciljem diseminacije rezultata i multipliciranja metodologije projekta u više zajednica.

  • Održavanje online sastanaka s partnerskim organizacijama i grupama mladih.

Projekt će se najviše fokusirati na mlade, međutim osnaživat će i donositelje odluka za dijalog s mladima, kao i radnike_ce s mladima u partnerskim organizacijama. Profili mladih ljudi koje ćemo uključiti variraju od zajednice do zajednice, odnosno o različitim ciljanim skupinama s kojima partnerske organizacije rade, što stvara dodatne prostore za međusobno učenje i svih sudionika i dodatno kapacitiranje organizacija za rad s mladima s kojima inače ne rade. Procjenjujemo da ćemo aktivnostima projekta izravno obuhvatiti 100 mladih te 300 mladih neizravno. Kao suradnici u projketu sudjeluju i predstavnici i predstavnice jedinica lokalnih samouprava i to Grada Zagreba, grada Splita, Grada Petrinje, Grada Pule i Grada Iloka.

Projekt sufinancira Europska unija kroz Erasmus + program te Odjel za mlade Vijeća Europe.

Partneri na projektu

Mreža mladih Hrvatske je savez 72 udruge mladih i za mlade na teritoriju Republike Hrvatske. Mreža  mladih Hrvatske kao heterogena platforma programski povezuje raznorodne organizacije (zagovaračke, kulturne, ekološke, manjinske i sl.) kojima je u zajedničkom interesu razvijati politike za mlade, kako na nacionalnoj tako i na regionalnim/lokalnim razinama.

Udrugu IKS je osnovala skupina mladih entuzijasta koji su u poslijeratnoj zajednici željeli pokrenuti pozitivne promjene. Udruga je registrirana 12. 03. 2003. sa sjedištem u Petrinji. Puni naziv organizacije je Udruga za promicanje informatike, kulture i suživota. Udruga IKS doprinosi stvaranju boljeg i pravednijeg društva kroz ulaganje u svakog pojedinca te njegovom osnaživanju kao aktivnog građanina, koji osjeća pripadnost zajednici i preuzima odgovornost u stvaranju boljeg okružja  za sebe i svoje sugrađane.

Info zona osnovana je 2006. godine kao neformalna koalicija udruga, s ciljem zagovaranja realizacije informativnog centra za mlade u Splitu, a registrirana je 2008. godine. Danas djeluje u području organiziranog informiranja i savjetovanje mladih, kvalitetnog provođenja slobodnog vremena mladih te politika za mlade, zagovaranja i međusektorske suradnje.

Udruga ZUM je neprofitna organizacija osnovana 2001. godine u svrhu zapošljavanja mladih, njihova poticanja na prepoznavanje vlastitih mogućnosti, sposobnosti i vještina kroz edukaciju, informiranje i uključivanje u procese donošenja odluka. Djelujemo na području Republike Hrvatske, a osobito na području Istarske županije.

Ciljevi Udruge mladih Ilok “Volja” su poticanje međusobne povezanosti mladih, osnaživanje poduzetničkog duha mladih, neformalna edukacija, poticanje djece i mladih na volontiranje, razvoj i unapređenje društvenih sadržaja za mlade, podizanje ekološke svijesti djece i mladih.

Go to Top