EU Spikaonice

EU Spikaonice
EU Spikaonice 2022-03-08T20:17:57+00:00

“EU Spikaonice” su projekt koji predstavlja suradnju između Hrvatskog debatnog društva i Europskog doma Zagreb, organizacija koje su se udružile kako bi mladi imali priliku učiti i raspravljati o europskim politikama koje utječu na njihove živote.

Nadamo se da će projekt mlade u Hrvatskoj pobliže upoznati s Ciljevima za mlade Europske unije koji su rezultat rada i ideja oko 50 tisuća mladih ljudi iz cijele Europe oblikovani njihovim mišljenjima i iskustvima na konferenciji za mlade održanoj u Bugarskoj 2018. godine, ali i pomoći im da postanu informiraniji i aktivniji europski građani.

Jednom mjesečno, organizacije će organizirati online rasprave i panele u kojima će sudjelovati stručnjaci iz područja vezanih uz navedene teme. Pozivamo vas da pratite naše objave i sudjelujete u projektu. 

Problematiku koju ovim projektom prepoznajemo je da o problemima i potrebama mladih najbolje znaju upravo oni sami, a o njihovoj budućnosti nikako ne bi trebali odlučivati drugi umjesto ili mimo njih i time ne samo da osvještavamo o aktivnoj participaciji mladih, već i stvaramo prostore gdje mladi mogu aktivno sudjelovati. Mladi će kao ciljana skupina bit osnaženi kroz informiranje putem organiziranje panela, konferencije, izradom video materijala i brošure o Ciljevima za mlade te provedbom mini kampanje na društvenim mrežama.

Upoznat će se i s javnim politikama Europske unije poput „EU strategije za mlade“ i „Ciljeva za mlade“, kao i procesom Dijaloga EU-a s mladima, čime  se osim informiranja mladih, aktivnostima projekta stvara se podloga usvajanja osnovnih znanja za aktivno sudjelovanje, odnosno razvija se građanska kompetencija mladih. U sklopu aktivnosti projekta otvaramo prostor (digitalni) za aktivno sudjelovanje mladih u vidu rasprava o izazovima i prioritetima Europske unije, kritičko promišljanje o budućnosti Europe i prakticiranju prava na sudjelovanje u procesima koji su od važnosti za živote mladih te time utječemo i na usvajanje osnovnih vještina za aktivno sudjelovanje. Osim znanja i vještina, sudjelovanjem u projektu mladi će razviti i pozitivne stavove prema aktivnom sudjelovanju u procesima koji su od važnosti za živote mladih te će biti osnažene za daljnje sudjelovanje u građanskom životu. Ciljeve koje ostvarujemo kroz projekt su informiranje mladih o izazovima i prioritetima Europske unije, o Konferenciji o budućnosti Europe te o demokratskim procesima i javnim politikama na kojima se temelji EU kao i otvaranje prostora za aktivno sudjelovanje mladih i osnaživanje građanske kompetencije mladih. Više o cijelom projektu i mogućnostima sudjelovanja za mlade možete pronaći u brošuri EU Spikaonica Europska unija i mladiSve spikaonice možete pogledati ovdje.

Osma EU Spikaonica održana je na temu “Mladi VS Invaliditet”, 7.2.2022. u 11 sati i vezana je uz Cilj za mlade 3: Uključiva društva. 

Na Spikaonici Mladi VS Invaliditet panelisti_ce su kroz svoja iskustva približili svakodnevicu osoba s invaliditetom, istaknuli poteškoće s kojima se susreću i ponudili smjernice za stvaranje uključivog društva. Panelisti_ce EU Spikaonice bili_e su: Valentina Novak Žižić  (Ured za studente s invaliditetom Sveučilišta u ZagrebuIvona Šeparović (Hrvatski savez udruga za mlade i studente s invaliditetom (SUMSI) , Vid Bonča (studentski predstavnik Filozofskog fakulteta za osobe s invaliditetom) i Dominik Janović  (studentski predstavnik Fakulteta političkih znanosti za osobe s invaliditetom). Moderirao je Petar Soldo (HDD).

Sedma EU Spikaonica održana je na temu “Mladi vs Zapošljavanje”, 24.11.2021. u 11 sati i vezana je uz Cilj za mlade 7: Kvalitetni poslovi za sve.

Na Spikaonici Mladi vs Zapošljavanje razgovarali smo kako se mladi ljudi suočavaju s visokom stopom nezaposlenosti, prekarnim i izrabljivačkim uvjetima rada te s diskriminacijom na tržištu rada i radnom mjestu. Manjak informacija i odgovarajućih vještina za buduće zaposlenje onemogućuju punu integraciju mladih u svijet rada.

Panelisti/ce su bili Kaja Pavlinić, potpredsjednica Mreže mladih Hrvatske, Josip Miličević, stručnjak za javne politike i Lea Kosović, poduzetnica, vlasnica LOL Event Managementa. Moderirao je Petar Soldo (HDD).

Šesta EU Spikaonica održana je na temu “Mladi vs Ravnopravnost”, 22.10.2021. u 11 sati i vezana je uz Cilj za mlade 2: Ravnopravnost svih rodova.

Na Spikaonici Mladi vs Ravnopravnost razgovarali smo o rodnoj diskriminaciji koja još uvijek utječe na živote mnogih mladih ljudi, osobito mladih žena. Potrebno je osigurati jednake mogućnosti i pristup pravima za mlade ljude svih rodova, uključujući i nebinarne i LGBTQI+ mlade osobe. Pokušali smo odgovoriti na pitanje jesu li mladi dovoljno osviješteni o važnosti ravnopravnosti rodova ili je to i dalje tabu tema?

Panelisti/ce su bili Daniel Martinović iz Duginih obitelji, Josipa Tukara Komljenović iz Ženske sobe i Renato Samardžić, youtuber. Moderirao je Petar Soldo (HDD).

Peta EU Spikaonica održana je na temu “Mladi vs Mentalno zdravlje”, 20.9.2021. u 11 sati i vezana je uz Cilj za mlade 5: Mentalno zdravlje i dobrobit.

Na Spikaonici Mladi vs Mentalno zdravlje ponovo smo razgovarali o važnosti mentalnog zdravlja. Europska Unija kroz Ciljeve za mlade EU želi povećati razinu mentalne dobrobiti i zaustaviti stigmatizaciju vezanu za probleme mentalnog zdravlja, te na taj način promicati socijalnu inkluziju svih mladih ljudi. Pokušali smo odgovoriti na pitanje jesu li mladi dovoljno osviješteni o važnosti njihova mentalnog zdravlja ili je to i dalje tabu tema?

Panelistice su bile Ella Selak Bagarić sa Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, Ivona Eterović iz Mreže mladih Hrvatske te Ines Begčević iz udruge Kako si?. Moderirao je Petar Soldo (HDD).

Četvrta EU Spikaonica održana je na temu “Mladi vs Izbori”, 29.4.2021. u 11 sati i vezana je uz Cilj za mlade 5: Povezivanje mladih s Europskom unijom.

Na Spikaonici Mladi vs Izbori osvrnuli smo se na pitanje političke participacije mladih. Strategija EU za mlade usredotočuje se na tri pojma: angažiranje, povezivanje, osnaživanje. Angažiranje kao ključan pojam u Strategiji za mlade EU usmjereno je ka značajnom građanskom, ekonomskom, socijalnom, kulturnom i političkom sudjelovanju mladih.

Panelisti/ce su bili: Anja Gvozdanović, znanstvena suradnica pri Institutu za društvena istraživanja, Nikola Baketa, poslijedoktorand pri Institutu za društvena istraživanja, Tanja Herceg, bivša predsjednica Savjeta za mlade Vlade RH i Pavao Škoko Gavranović, predsjednik Vijeća mjesnog odbora Janko Matko. Moderirao je Petar Soldo (HDD).

Treća EU Spikaonica održana je na temu “Pandemija vs Mentalno zdravlje mladih”, 17.3.2021. u 11 sati i vezana je uz Cilj za mlade 5: Mentalno zdravlje i dobrobit.

Na Spikaonici Pandemija vs. Mentalno zdravlje mladih osvrnuli smo se na pitanja mentalnog zdravlja i dobrobiti mladih,  pogotovo u doba pandemije i socijalnog distanciranja od svoje okoline. Kako je utjecala korona kriza na mentalno zdravlje mladih? Kakav je odnos mentalnog zdravlja mladih i društvenih mreža? Kako si mladi mogu pomoći? Ovo su samo neka od pitanja na koje su panelisti pokušali dati odgovore.

Panelisti/ce su bili: Ella Selak Bagarić, psihologinja u Poliklinici za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, Igor Mikloušić, psiholog i znanstveni suradnik Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar i Gordana Kuterovac Jagodić, pročelnica Odsjeka za psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Moderirala je Anastazija Stupar (HDD).

Druga EU Spikaonica održana je na temu “Učionica vs E učionica”, 09.2.2021. u 11 sati i vezana je uz Cilj za mlade 8: Kvalitetno učenje.

Na Spikaonici Učionica vs. E učionica osvrnuli smo se na mogućnosti učenja na daljinu, a poučeni iskustvom obrazovanja u pandemijskim uvjetima. Koliko toga pozitivnog, a koliko negativnog nam je donijela online nastava? Što je učenicima i nastavnicima bilo izazovno i zahtjevno, a što je naučeno? Može li naše obrazovanje i dalje djelovati online? Ovo su samo neka od pitanja na koje su panelisti pokušali dati odgovore.

Panelisti/ce su bili: Ivana Katavić, ravnateljica NCVVO-a, Suzana Hitrec, predsjednica Udruge srednjoškolskih ravnatelja, Dejan Nemčić, profesor geografije Osnovne škole Ive Andrića Zagreb i Dubravka Bilić, profesorica hrvatskog jezika Gimnazije Županja. Moderirala je Helena Gašljević (OŠ Petra Zrinskog).

Prva EU Spikaonica održana je na temu “Planet vs. profit”, 15.12.2020. u 11 sati i vezana uz Cilj za mlade 10: Održiva zelena Europa.

Pitanje održivog razvoja i zaštite okoliša svakim danom sve više dobiva na važnosti.  Na Spikaonici Planet vs. profit raspravljeno je je li moguće zaštititi planetu, a ne kompromitirati gospodarski rast i razvoj, što Hrvatska čini po pitanju zaštite okoliša, te koja je politika Europske unije vezana uz klimatske promjene.

Panelisti su bili Tamara Tarnik iz Hrvatske gospodarske komore i predsjednica Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu, Ana Rosanić, predsjednica udruge Priroda za sve, i Marko Stančec, voditelj projekata u ODRAZ-u. Raspravu će moderirati Zvonimir Jukić, voditelj projekta UniCompoST pri KTF Split te stručni suradnik u Studentskom poduzetničkom inkubatoru EFST.

VIJESTI S PROJEKTA