Spikaonice

Spikaonice
Spikaonice 2023-01-15T23:23:22+00:00

Unutar programa Zajedno provodimo projekt pod nazivom Spikaonice. U pitanju su online ili offline rasprave koje su koncipirane tako da:

 • koriste debatu na neki način
 • mladi biraju teme o kojima žele pričati/slušati/sudjelovati
 • mladi sudjeluju ne samo kao sudionici, već kao stručnjaci
 • otvaraju prostor za dijalog između mladih  i donositelja odluka

Solidarne spikaonice

Socijalna isključenost i postojeće nejednakosti dodatno su produbljene globalnom krizom uzrokovanom pandemijom koronavirusa, a ranjive skupine postale su još ranjivije, što je i hrvatsko i globalno iskustvo. Pandemija je dodatno naglasila postojeće nejednakosti: ranjiviji su postali još ranjiviji, siromašni još siromašniji, isključeni još isključeniji. Kriza je nesrazmjerno pogodila određene društvene skupine, često one koje su

već u nepovoljnom društvenom ili ekonomskom položaju i u povećanom riziku od diskriminacije te je produbila nejednakosti i pokazala da su potrebni veći napori kako bi se uspostavilo pravednije i ravnopravnije društvo. Pučka pravobraniteljica ističe da su društva koja štite i promiču ljudska prava svih, ne zaboravljajući najranjivije, otpornija i bolje pripremljena za prevladavanje neočekivanih kriza, poput ove s kojom smo svi suočeni posljednje dvije godine.  Odlučile smo prijaviti projekt “Solidarne spikaonice” u želji da napravimo pomak prema otpornijem društvu kroz smanjivanje diskriminacije i povezivanje građana različitih životnih pozadina u svrhu osvještavanja o nejednakosti, diskriminaciji i zaštiti ljudskih prava. Poseban fokus ćemo držati na osvještavanju o položaju osoba u riziku od socijalne isključenosti i diskriminacije (u daljnjem tekstu ranjivih skupina).

Projektom Solidarne spikaonice želimo ostvariti opći cilj: osvještavanje mladih o položaju osoba s manje mogućnosti i osnaživanje mladih za podršku osobama s manje mogućnosti. To nastojimo postići sljedećim specifičnim ciljevima:

 • Osvještavanje mladih o položaju osoba s manje mogućnosti 
 • Osnaživanje mladih za podršku osobama s manje mogućnosti
 • Otvaranje prostora za aktivno sudjelovanje mladih s manje mogućnosti 
 • Osnaživanje mladih za preuzimanje aktivne uloge u društvu
 • Informiranje mladih o prioritetima Europskih snaga solidarnosti 

Ideja projekta je da se educiranjem mladih o raznolikosti, ljudskim pravima, socijalnoj inkluziji i drugim temeljima demokracije, osvještavanjem o položaju osoba s manje mogućnosti i osnaživanjem mladih za podršku ranjivim skupinama poveže mlade, koji možda zbog životnih okolnosti nisu imali prilike upoznati “drugu stranu priče”. Nudimo prostor za okupljanje ciljane publike i njihovo povezivanje. Očekujemo da će informirani i osnaženi mladi nastaviti naše aktivnosti, odnosno djelovati u nastojanju da se društvene prepreke i prepreke povezane s diskriminacijom otklone.  

Projekt financijski podržan od Europske unije kroz Europske snage solidarnosti u iznosu od 6388,00 eura.

Let’s talk green – Zelene spikaonice

Aktivnosti u okviru projekta Let’s talk green provode se u sklopu našeg šireg programa Spikaonice kojeg HDD provodi od 2020. godine, s ciljem okupljanja mladih kako bi imali priliku učiti i raspravljati o europskim politikama koje utječu na njihove živote, uz s posebnim naglaskom na ciljeve mladih. Istraživanje provedeno na 121 mladoj osobi na temu Ciljevi mladih pokazalo je veliki interes za „zelene“ teme. Cilj za mlade „Održiva, zelena Europa“ zauzeo je 4. mjesto na ljestvici važnosti, gdje su mladi birali koji je cilj od njih 11 najvažniji. Istraživanje je također pokazalo da iako su mladi ljudi svjesni problematike okoliša, često ne znaju dovoljno o temi niti o tome kome se obratiti, tko se tim pitanjima bavi u lokalnoj zajednici te kako se uključiti u procese koji doprinose zaštiti okoliša.

Glavni cilj projekta je osnažiti mlade ljude da postanu ekološki aktivni, educirani i sposobni unijeti promjenu u svoj svakodnevni život. Specifični ciljevi projekta su:

 • Osvijestiti mlade o postojanju inicijativa i programa u koje se mogu uključiti,
 • Povezivanje mladih s organizacijama i pojedincima koji se bave zaštitom okoliša diljem Europe;
 • Osvijestiti mlade o postupcima kojima mogu pridonijeti zaštiti okoliša;
 • Osnažiti mlade da preuzmu aktivnu ulogu u društvu, Stvoriti prostor za mlade da izraze svoje mišljenje i postaviti pitanja te
 • Jačati međunarodnu suradnju (osobito s organizacijama iz Francuske).

Aktivnosti u sklopu projekta su 3 online online spikaonice, online kampanja o zaštiti okoliša i brošura o održivijem ponašanju (na tri jezika). Glavni rezultati projekta su: Provedene 3 online Let’s talk panel rasprave; Uključeno 60 mladih od 15 do 30 godina; Uključena su najmanje 3 NVO stručnjaka; Predstavljeno 6 inicijativa za zaštitu okoliša (3 iz Hrvatske, 3 iz Francuske); Provedene 2 online kampanje o zaštiti okoliša – 1 u Hrvatskoj, 1 u Francuskoj; 3 članka na stranici CDS-a i 3 članka na stranici Youth ID; te 1 brošura za mlade sa savjetima kako djelovati održivo na hrvatskom, engleskom i francuskom jeziku.

Projekt se provodi u partnerstvu s udrugom Youth ID i financijski ga podržava Velposlanstvo Francuske u RH u iznosu od 14.000,00 kn.

EU Spikaonice – mogućnosti za mlade

Kako bi mladi mogli koristiti prednosti članstva u Europskoj uniji, prije svega trebaju biti infomirani o mogućnostima koje im Europska unija. Kroz aktivnosti projekta osiguravamo prostor u kojem će mladi istražiti te mogućnosti ali i dati povratnu informaciju na procese te time osiguravamo konstruktivan dijalog. Osobito je u raspravu o budućnosti Europe važno uključiti mlade jer upravo mladi imaju priliku intenzivnije koristititi prednosti članstva Republike Hrvatske u EU te je nužno njihovo sudjelovanje u procesima koji formiraju budućnost EU.

Mladi će kao ciljana skupina biti osnaženi kroz informiranje putem organiziranje panela, konferencije, izradom brošure o mogućnostima EU-a za mlade te provedbom mini kampanje na društvenim mrežama. Upoznat će se i s javnim politikama Europske unije poput „EU strategije za mlade“ i „Ciljeva za mlade“, kao i procesom Dijaloga EU-a s mladima, čime  se osim informiranja mladih, aktivnostima projekta stvara se podloga usvajanja osnovnih znanja i vještina za informirano donošenje odluka i konstruktivan dijalog, odnosno razvija se građanska kompetencija mladih. Osim znanja i vještina, sudjelovanjem u projektu mladi će razviti i pozitivne stavove prema uključivanju u razne prilike koje im EU pruža  te će biti osnaženi za daljnje sudjelovanje u građanskom životu.

Ciljeve koje ostvarujemo kroz projekt su:

 1. informiranje mladih o demokratskim procesima i javnim politikama na kojima se temelji EU – s fokusom na Dijalog EU-a s mladima i Ciljeve za mlade;
 2. otvaranje prostora za konstruktivan dijalog s mladima u vidu rasprava o mogućnostima koje im pruža Europska unija i
 3. osnaživanje vještina za informirano donošenje odluka i konstruktivan dijalog, odnosno osnaživanje građanske kompetencije mladih.

Ciljana skupina u ovom projektu su mladi od 15 – 30 godina, s posebnim fokusom na srednjoškolce u dobi do 18 godina u gradu Zagrebu, ali i diljem Republike Hrvatske. Mladi će biti uključeni na tri načina. Same projektne aktivnosti će provoditi mlade osobe na mjestu moderatora/ica panela te time osnažiti svoje kompetencije moderiranja evenata. U sklopu panela, osim osoba koje rade s mladima i donositelja odluka, panelisti će biti mlade osobe (njih 8), čime osiguravamo da se o mladima ne priča bez mladih, ali i da se mlade uključuje u konstruktivan dijalog kao stručnjake i ravnopravne aktere. I treće, paneli su namijenjeni mladim osobama (minimalno 20 mladih sudionika po panelu) te će većina sudionika panela i konferencije (10 mladih sudionika) biti mlade osobe kao što će i istraživanje stavova o mogućnostima za mlade obuhvatiti mlade (minimalno 150 sudionika).

Projekt EU spikaonica provodi se u partnerstvu s Oceanom znanja i uz financijsku podršku Ministarstva vanjskih i europskih poslova u iznosu od 21.000,00 kn.

Upitnik o iskustvima sudjelovanja mladih u programima Erasmus + i Europske snage solidarnosti

Upitnik smo proveli kako bismo saznali koja su vaša iskustva sudjelovanja, što vas je motiviralo i biste li takvo iskustvo preporučili drugima te kako informacije učiniti dostupnijima mladima. Analiza odgovora nalazi se u brošuri.

Brošura EU Spikaonica – mogućnosti za mlade

U sklopu projekta smo izradili brošuru koja je obuhvatila sve dijelove projekta. Brošura se sastoji od sljedećih poglavlja:

 • O mogućnostima EU-a za mlade
 • Europska godina mladih
 • O projektu
 • Spikaonice
 • Konferencija o mogućnostima mladih u EU
 • Analiza istraživanja o iskustvima sudjelovanja mladih u programima EU
 • Ciljevi za mlade i Dijalog EU-a s mladima

Više o cijelom projektu i iskustvima sudjelovanja mladih u programima EU možete saznati  u brošuri EU Spikaonica  – mogućnosti za mlade.

Aktivnosti i rezultati koje smo ostvarili kroz projekt su:

 • Prikupljanje stavova mladih o mogućnostima za mlade – sudjelovalo 45 osoba, izrađena analiza  anketnog upitnika i prikazani rezultati
 • Organizirane 3 spikaonice na sljedeće teme: Erasmus + studentske razmjene, Erasmus + razmjene mladih i Europske snage solidarnosti – sudjelovalo sveukupno 52 osobe
 • Organizirana konferencija za mlade na temu Mogućnosti EU-a za mlade – sudjelovalo 24 osoba
 • Izrađena brošura EU Spikaonica – mogućnosti za mlade s informacijama o programima EU, provedenim spikaonicama i analizom istraživanja
 • Provedena kontinuirana kampanja putem društvenih mreža (Facebook i Instagram)
 • Kroz projekt smo postigli 3 razine uključivanja mladih – u ulozi sudionika na aktivnostima, u ulozi stručnjaka na aktivnostima (gotovo svi panelisti u sklopu projekta bile su mlade osobe) te u ulozi provoditelja aktivnosti (projekt su u većoj mjeri provele mlade osobe u ulogama koordinatorica, moderatorica i voditeljica aktivnosti). Ovo nam je jedan od dražih rezultata projekta i jedan od glavnih ciljeva programa #Zajedno.

Sve spikaonice možete pogledati ovdje.

NATO spikaonica


NATO Spikaonica je projekt Hrvatskog debatnog društva i Zagrebačkog studentskog debatnog foruma. Ideja projekta je pružiti mjesto za mlade da uče i raspravljaju o NATO-u i aktualnoj politici širom NATO-a. Potrebu za ovakvim projektom vidimo u svakodnevnom radu s mladima. Današnji mladi pokazuju vrlo nizak interes za politiku, slabo sudjelovanje u procesu donošenja odluka i nepovjerenje prema Vladi i procesu donošenja odluka u Hrvatskoj uopće. Čak i kada pokažu određeni interes, mladima je teško pronaći pravu informaciju i pronaći nekoga s kim bi o tome razgovarali na jezgrovit i mladima blizak način.  To je ono što mi radimo s programom Spikaonica i ovim projektom.

Kako bismo istražili teme povezane s NATO-om, organizirali smo 2 fokus grupe s mladima te smo proveli online upitnik za mlade o temama vezanim za NATO (103 mlade osobe sudjelovale su u upitniku) i objavili analizu rezultata (kroz ovu publikaciju). Također, organizirali smo tri debatna događanja za mlade tijekom kojih će dobiti različita stajališta i provjerene informacije, temeljene na temama koje su najzainteresiranije istaknute u fokus grupama. Dodatno, organizirali smo 4 različite radionice o NATO-u tijekom naše Ljetne škole demokracije i 1 radionicu tijekom IDEA Foruma mladih za osobe koje rade s mladima. IDEA Youth Forum godišnji je događaj međunarodne debatne udruge koji okuplja mlade debatante diljem Europe. Mjesto održavanja IDEA Youth Foruma bila je Ljubljana, Slovenija. Trajanje projekta planirano je od lipnja do prosinca 2022. Projektom je obuhvaćeno (izravno i neizravno) 200-tinjak mladih osoba.

Ciljevi projekta NATO spikaonica su:

–   Informiranje mladih o međunarodnim politikama i NATO-u

–   Osnaživanje mladih za aktivno sudjelovanje

Projekt EU spikaonica provodi se uz financijsku podršku NATO-a u iznosu od 30.000,00 kn.

Publikacija NATO Spikaonica

U sklopu projekta smo izradili i brošuru koja je objedinila sve rezultate projekta. U brošuri se mogu pronaći:

 • Opisi radionica provedenih u sklopu projekta
 • Izvještaji sa spikaonica uživo uz preporuke za donositelje odluka
 • Izvještaj s održanih fokus grupa o znanju i stavovima mladih o NATO-u
 • Analiza online upitnika o znanju i stavovima mladih o NATO-u

Publikacija je dostupna na:

EU Spikaonice

“EU Spikaonice” su projekt koji predstavlja suradnju između Hrvatskog debatnog društva i Europskog doma Zagreb, organizacija koje su se udružile kako bi mladi imali priliku učiti i raspravljati o europskim politikama koje utječu na njihove živote.

Nadamo se da će projekt mlade u Hrvatskoj pobliže upoznati s Ciljevima za mlade Europske unije koji su rezultat rada i ideja oko 50 tisuća mladih ljudi iz cijele Europe oblikovani njihovim mišljenjima i iskustvima na konferenciji za mlade održanoj u Bugarskoj 2018. godine, ali i pomoći im da postanu informiraniji i aktivniji europski građani.

Jednom mjesečno, organizacije će organizirati online rasprave i panele u kojima će sudjelovati stručnjaci iz područja vezanih uz navedene teme. Pozivamo vas da pratite naše objave i sudjelujete u projektu. 

Problematiku koju ovim projektom prepoznajemo je da o problemima i potrebama mladih najbolje znaju upravo oni sami, a o njihovoj budućnosti nikako ne bi trebali odlučivati drugi umjesto ili mimo njih i time ne samo da osvještavamo o aktivnoj participaciji mladih, već i stvaramo prostore gdje mladi mogu aktivno sudjelovati. Mladi će kao ciljana skupina bit osnaženi kroz informiranje putem organiziranje panela, konferencije, izradom video materijala i brošure o Ciljevima za mlade te provedbom mini kampanje na društvenim mrežama.

Upoznat će se i s javnim politikama Europske unije poput „EU strategije za mlade“ i „Ciljeva za mlade“, kao i procesom Dijaloga EU-a s mladima, čime  se osim informiranja mladih, aktivnostima projekta stvara se podloga usvajanja osnovnih znanja za aktivno sudjelovanje, odnosno razvija se građanska kompetencija mladih. U sklopu aktivnosti projekta otvaramo prostor (digitalni) za aktivno sudjelovanje mladih u vidu rasprava o izazovima i prioritetima Europske unije, kritičko promišljanje o budućnosti Europe i prakticiranju prava na sudjelovanje u procesima koji su od važnosti za živote mladih te time utječemo i na usvajanje osnovnih vještina za aktivno sudjelovanje. Osim znanja i vještina, sudjelovanjem u projektu mladi će razviti i pozitivne stavove prema aktivnom sudjelovanju u procesima koji su od važnosti za živote mladih te će biti osnažene za daljnje sudjelovanje u građanskom životu. Ciljeve koje ostvarujemo kroz projekt su informiranje mladih o izazovima i prioritetima Europske unije, o Konferenciji o budućnosti Europe te o demokratskim procesima i javnim politikama na kojima se temelji EU kao i otvaranje prostora za aktivno sudjelovanje mladih i osnaživanje građanske kompetencije mladih. Više o cijelom projektu i mogućnostima sudjelovanja za mlade možete pronaći u brošuri EU Spikaonica Europska unija i mladiSve spikaonice možete pogledati ovdje.

Trinaesta  Spikaonica održana je na temu “Zelene navike”, 30.10.2022. u 15 sati i vezana je uz Cilj za mlade 10: Održiva zelena Europa. 

Panelistice i panelist su iz prve ruke podijelili iskustvo razvijanja zelenih navika kroz aktivism.  Gošće Spikaonice bile su:

 • Marina Matijević – Ja Bolji Građanin
 • Maja Adžaga – Zlatna Metla
 • Perica Štefan – Čisteći Medvjedići

Projekt se provodi u partnerstvu s udrugom Youth ID i financijski ga podržava Veleposlanstvo Francuske u RH. Projekt se provodi u sklopu programa #Zajedno.

Jedanaesta EU Spikaonica održana je na temu “Europskih snaga solidarnosti”, 15.11.2022. u 17 sati i vezana je uz Cilj za mlade 11: Organizacije mladih i europski programi. 

Panelistice i panelist su iz prve ruke podijelili iskustvo sudjelovanja na Europskim snagama solidarnosti.  Gošće EU Spikaonice bile su:

 • Lucija Dugorepec -krakoročno volontiranje u sklopu ESS-a
 • Marša Gajinov – projekt solidarnosti u sklopu ESS-a
 • Tomislav Sučić – dugoročno volontiranje u sklopu EVS-a

Mladi su na ovom eventu podijelili svoje iskustvo volontiranja u sklopu ESS programa te smo saznali:

 • Što su Europske snage solidarnosti?
 • Kako se mogu uključiti?
 • Gdje se mogu informirati?

Projekt “EU spikaonica – mogućnosti za mlade” provodimo zajedno sa partnerom Oceanom znanja uz financijsku podršku Ministarstva vanjskih i europskih poslova. Projekt se provodi u sklopu programa #Zajedno.

Deseta EU Spikaonica održana je na temu “Erasmus + razmjene mladih”, 27.9.2022. u 11 sati i vezana je uz Cilj za mlade 11: Organizacije mladih i europski programi. 

Panelistice i panelist su iz prve ruke podijelili iskustvo sudjelovanja na Erasmus+ razmjenama mladih.  Gošće EU Spikaonice bile su:

 • Lucija Iličić
 • Nika Ordulj
 • Ivana Blažević
 • Lucia Tolj
 • Sara Krpan
 • Karlo Vrančić

Projekt “EU spikaonica – mogućnosti za mlade” provodimo zajedno sa partnerom Oceanom znanja uz financijsku podršku Ministarstva vanjskih i europskih poslova. Projekt se provodi u sklopu programa #Zajedno.

Deveta EU Spikaonica održana je na temu “Erasmus + studentske razmjene”, 27.9.2022. u 11 sati i vezana je uz Cilj za mlade 8: Kvalitetno učenje. 

Panelistice su iz prve ruke podijelile iskustvo sudjelovanja na Erasmus+ studentskoj razmjeni.  Gošće EU Spikaonice bile su: Karla Birkić (Erasmus Student Network Zagreb), Ana Kršinić, asistentica na Katedri za europsko javno pravo i Karmen Rabar, studentica na Fakultetu za matematiku Sveučilišta u Rijeci. Moderirala je Nika Ćavar (HDD) uz tehničku podršku Anđele Balić (Ocean znanja) i Ivane Pavlović (HDD).

Projekt “EU spikaonica – mogućnosti za mlade” provodimo zajedno sa partnerom Oceanom znanja uz financijsku podršku Ministarstva vanjskih i europskih poslova. Projekt se provodi u sklopu programa #Zajedno.

Osma EU Spikaonica održana je na temu “Mladi VS Invaliditet”, 7.2.2022. u 11 sati i vezana je uz Cilj za mlade 3: Uključiva društva. 

Na Spikaonici Mladi VS Invaliditet panelisti_ce su kroz svoja iskustva približili svakodnevicu osoba s invaliditetom, istaknuli poteškoće s kojima se susreću i ponudili smjernice za stvaranje uključivog društva. Panelisti_ce EU Spikaonice bili_e su: Valentina Novak Žižić  (Ured za studente s invaliditetom Sveučilišta u ZagrebuIvona Šeparović (Hrvatski savez udruga za mlade i studente s invaliditetom (SUMSI) , Vid Bonča (studentski predstavnik Filozofskog fakulteta za osobe s invaliditetom) i Dominik Janović  (studentski predstavnik Fakulteta političkih znanosti za osobe s invaliditetom). Moderirao je Petar Soldo (HDD).

Sedma EU Spikaonica održana je na temu “Mladi vs Zapošljavanje”, 24.11.2021. u 11 sati i vezana je uz Cilj za mlade 7: Kvalitetni poslovi za sve.

Na Spikaonici Mladi vs Zapošljavanje razgovarali smo kako se mladi ljudi suočavaju s visokom stopom nezaposlenosti, prekarnim i izrabljivačkim uvjetima rada te s diskriminacijom na tržištu rada i radnom mjestu. Manjak informacija i odgovarajućih vještina za buduće zaposlenje onemogućuju punu integraciju mladih u svijet rada.

Panelisti/ce su bili Kaja Pavlinić, potpredsjednica Mreže mladih Hrvatske, Josip Miličević, stručnjak za javne politike i Lea Kosović, poduzetnica, vlasnica LOL Event Managementa. Moderirao je Petar Soldo (HDD).

Šesta EU Spikaonica održana je na temu “Mladi vs Ravnopravnost”, 22.10.2021. u 11 sati i vezana je uz Cilj za mlade 2: Ravnopravnost svih rodova.

Na Spikaonici Mladi vs Ravnopravnost razgovarali smo o rodnoj diskriminaciji koja još uvijek utječe na živote mnogih mladih ljudi, osobito mladih žena. Potrebno je osigurati jednake mogućnosti i pristup pravima za mlade ljude svih rodova, uključujući i nebinarne i LGBTQI+ mlade osobe. Pokušali smo odgovoriti na pitanje jesu li mladi dovoljno osviješteni o važnosti ravnopravnosti rodova ili je to i dalje tabu tema?

Panelisti/ce su bili Daniel Martinović iz Duginih obitelji, Josipa Tukara Komljenović iz Ženske sobe i Renato Samardžić, youtuber. Moderirao je Petar Soldo (HDD).

Peta EU Spikaonica održana je na temu “Mladi vs Mentalno zdravlje”, 20.9.2021. u 11 sati i vezana je uz Cilj za mlade 5: Mentalno zdravlje i dobrobit.

Na Spikaonici Mladi vs Mentalno zdravlje ponovo smo razgovarali o važnosti mentalnog zdravlja. Europska Unija kroz Ciljeve za mlade EU želi povećati razinu mentalne dobrobiti i zaustaviti stigmatizaciju vezanu za probleme mentalnog zdravlja, te na taj način promicati socijalnu inkluziju svih mladih ljudi. Pokušali smo odgovoriti na pitanje jesu li mladi dovoljno osviješteni o važnosti njihova mentalnog zdravlja ili je to i dalje tabu tema?

Panelistice su bile Ella Selak Bagarić sa Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, Ivona Eterović iz Mreže mladih Hrvatske te Ines Begčević iz udruge Kako si?. Moderirao je Petar Soldo (HDD).

Četvrta EU Spikaonica održana je na temu “Mladi vs Izbori”, 29.4.2021. u 11 sati i vezana je uz Cilj za mlade 5: Povezivanje mladih s Europskom unijom.

Na Spikaonici Mladi vs Izbori osvrnuli smo se na pitanje političke participacije mladih. Strategija EU za mlade usredotočuje se na tri pojma: angažiranje, povezivanje, osnaživanje. Angažiranje kao ključan pojam u Strategiji za mlade EU usmjereno je ka značajnom građanskom, ekonomskom, socijalnom, kulturnom i političkom sudjelovanju mladih.

Panelisti/ce su bili: Anja Gvozdanović, znanstvena suradnica pri Institutu za društvena istraživanja, Nikola Baketa, poslijedoktorand pri Institutu za društvena istraživanja, Tanja Herceg, bivša predsjednica Savjeta za mlade Vlade RH i Pavao Škoko Gavranović, predsjednik Vijeća mjesnog odbora Janko Matko. Moderirao je Petar Soldo (HDD).

Treća EU Spikaonica održana je na temu “Pandemija vs Mentalno zdravlje mladih”, 17.3.2021. u 11 sati i vezana je uz Cilj za mlade 5: Mentalno zdravlje i dobrobit.

Na Spikaonici Pandemija vs. Mentalno zdravlje mladih osvrnuli smo se na pitanja mentalnog zdravlja i dobrobiti mladih,  pogotovo u doba pandemije i socijalnog distanciranja od svoje okoline. Kako je utjecala korona kriza na mentalno zdravlje mladih? Kakav je odnos mentalnog zdravlja mladih i društvenih mreža? Kako si mladi mogu pomoći? Ovo su samo neka od pitanja na koje su panelisti pokušali dati odgovore.

Panelisti/ce su bili: Ella Selak Bagarić, psihologinja u Poliklinici za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, Igor Mikloušić, psiholog i znanstveni suradnik Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar i Gordana Kuterovac Jagodić, pročelnica Odsjeka za psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Moderirala je Anastazija Stupar (HDD).

Druga EU Spikaonica održana je na temu “Učionica vs E učionica”, 09.2.2021. u 11 sati i vezana je uz Cilj za mlade 8: Kvalitetno učenje.

Na Spikaonici Učionica vs. E učionica osvrnuli smo se na mogućnosti učenja na daljinu, a poučeni iskustvom obrazovanja u pandemijskim uvjetima. Koliko toga pozitivnog, a koliko negativnog nam je donijela online nastava? Što je učenicima i nastavnicima bilo izazovno i zahtjevno, a što je naučeno? Može li naše obrazovanje i dalje djelovati online? Ovo su samo neka od pitanja na koje su panelisti pokušali dati odgovore.

Panelisti/ce su bili: Ivana Katavić, ravnateljica NCVVO-a, Suzana Hitrec, predsjednica Udruge srednjoškolskih ravnatelja, Dejan Nemčić, profesor geografije Osnovne škole Ive Andrića Zagreb i Dubravka Bilić, profesorica hrvatskog jezika Gimnazije Županja. Moderirala je Helena Gašljević (OŠ Petra Zrinskog).

Prva EU Spikaonica održana je na temu “Planet vs. profit”, 15.12.2020. u 11 sati i vezana uz Cilj za mlade 10: Održiva zelena Europa.

Pitanje održivog razvoja i zaštite okoliša svakim danom sve više dobiva na važnosti.  Na Spikaonici Planet vs. profit raspravljeno je je li moguće zaštititi planetu, a ne kompromitirati gospodarski rast i razvoj, što Hrvatska čini po pitanju zaštite okoliša, te koja je politika Europske unije vezana uz klimatske promjene.

Panelisti su bili Tamara Tarnik iz Hrvatske gospodarske komore i predsjednica Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu, Ana Rosanić, predsjednica udruge Priroda za sve, i Marko Stančec, voditelj projekata u ODRAZ-u. Raspravu će moderirati Zvonimir Jukić, voditelj projekta UniCompoST pri KTF Split te stručni suradnik u Studentskom poduzetničkom inkubatoru EFST.

VIJESTI S PROJEKTA