Erasmus+ projekt Zdrave konzultacije

Erasmus+ projekt Zdrave konzultacije2024-01-20T11:17:56+01:00

Projekt Zdrave konzultacije koji kroz Erasmus+ program (Ključna akcija 3: Podrška reformi politika) financira Europska unija započeo je u rujnu 2019. godine, a završava u kolovozu 2021. godine.

Gotovo 600 zagrebačkih srednjoškolaca imat će priliku raspravljati o problemima koji značajno utječu na kvalitetu života mladih u Zagrebu, ali i kreirati rješenja za te probleme. Sudionici će kroz 14 jednodnevnih sastanaka s donositeljima odluka analizirati postojeće zdravstvene strategije za mlade i davati svoje prijedloge za poboljšanje.

 • Lokalne politike koje su nam prioritet u ovom projektu odnose se na mentalno i reproduktivno zdravlje mladih, suzbijanje ovisnosti, odnos prema alkoholu te prehranu i fizičku aktivnost mladih.

 • Smatramo da se radi o važnim, zanimljivim i aktualnim temama kojima je važno pristupiti iz različitih perspektiva, zbog čega smo osmislili ovaj projekt koji će donositeljima odluka približiti jedinstvene uvide koje srednjoškolci imaju o strategijama koje se tiču njih samih.

 • Mislimo da samo izražavanje nekog prethodno donesenog stava nije dovoljno kako bi došlo do kvalitetnih promjena.

 • Upravo zato ovaj projekt osigurava da se učenici informiraju o postojećim politikama i strategijama vezanim uz prethodno navedene teme, rasprave njihove prednosti i mane, kritički promisle o njihovom utjecaju i u suradnji s političarima i gradskim djelatnicima definiraju konkretne i realistične korake za rješavanje problema.

 • Projekt završava zaključnim sastankom na kojem će srednjoškolci predstaviti svoje konkretne prijedloge.

 • Kako bi se taj cilj ostvario, projekt provodimo u suradnji s Gradom Zagrebom i Gradskim uredom za zdravstvo Grada Zagreba.

0
sastanaka mladih
0
mladih Grada Zagreba
 • Projektom ‘’Zdrave konzultacije’’ želimo raditi na osnaživanju mladih kao aktivnih, informiranih i konstruktivnih članova društva koji imaju znanja i vještine za aktivno sudjelovanje u zajednici.

 • Sastanci su se provodili od listopada 2019. do srpnja 2021.

 • Mladi su na sastancima radili analize postojeće zdravstvene strategije za mlade Grada Zagreba i davali svoje prijedloge za njezino poboljšanje.

Zašto?

 • 25% mladih u Hrvatskoj su pušači. (izvor)

 • U Hrvatskoj je alkohol barem jednom u životu pilo 92% učenika te je u posljednjih 30 dana čak 47% učenika iskusilo pijanstvo. (izvor)

 • Svaki peti hrvatski srednjoškolac ovisan je o klađenju. (izvor)

 • Samoubojstvo je barem jednom u životu pokušala gotovo svaka deseta mlada osoba u dobi od 16 godina. (izvor)

 • 35,0% djece dobi od 8,0 do 8,9 godina u RH ima prekomjernu tjelesnu masu i debljinu. (izvor)

 • Samo 20% mladih dosljedno koristi zaštitu kondomom prilikom spolnog odnosa. (izvor)

5 tema sastanaka

Na sastancima vezanim uz prehranu i fizičku aktivnost mladih, mladi su raspravljali o problemima sjedilačkog načina života, dostupnosti i cijeni pravilne prehrane, analizirali su postojeće politike Grada Zagreba usmjerene na prevenciju debljine i bolesti povezanih sa sjedilačkim načinom života te zatim kreirali vlastite prijedloge politika.

Mentalno zdravlje je danas vrlo aktualna tema koja budi veliki interes kod mladih, dok su istovremeno informacije koje dopiru do njih vrlo šture. Iz tog razloga mladi su na sastancima raspravljali o važnosti mentalnog zdravlja, problemima s kojima se susreću, analizirali su politike i usluge koje Grad Zagreb danas nudi za poboljšanje mentalnog zdravlja mladih te kreirali vlastite prijedloge.

Kada govorimo o ovisnosti kod mladih, prva pomisao je ovisnost o drogama. Međutim, danas postoje brojni oblici ovisnosti kojima su mladi podložni, poput ovisnosti o klađenju, kockanju, internetu, pušenju itd. Na sastancima kojima je bila tema ovisnost, mladi su osvještavali različite oblike ovisnosti, koliko su rasprostranjeni problemi ovisnosti kod mladih i koje su štetne posljedice, analizirali postojeću zdravstvenu strategiju Grada Zagreba u vidu borbe protiv ovisnosti kod mladih te kreirali vlastite prijedloge.

Na sastancima o problemu konzumacije alkohola kod mladih, sudionici su analizirali status quo i probleme statusa quo vezane uz rasprostranjenost i dostupnost alkohola, utjecaj kulture kao i okolnosti i događaje koji utječu na mlade da konzumiraju alkohol. Sudionici su analizirali trenutne politike Grada Zagreba usmjerene na suzbijanje problema konzumacije alkoholnih pića kod mladih te zatim kreirali vlastite prijedloge.

Na sastancima o reproduktivnom zdravlju mladih, mladi su uz pomoć facilitatora ocjenjivali svoje znanje o reproduktivnom zdravlju, raspravljali odakle dobivaju potrebne informacije, analizirali postojeće politike Grada Zagreba te na kraju kreirali vlastite prijedloge.

Ciljevi projekta

Završna konferencija “Zdrave konzultacije”

Vijesti s projekta

Go to Top