Loading...

Najvažnija aktivnost HDD-a je koordinacija (organizacija, edukacija, okupljanje i evaluacija) rada mreže oko 120 klubova za mlade koji se svaki tjedan tokom školske godine nalaze u srednjim i osnovnim školama. Naše aktivnosti izgrađuju civilno društvo i građansku kulturu u Hrvatskoj. Kroz rad klubova učimo mlade toleranciji, vještinama zagovaranja, potičemo osobnu i društvenu odgovornost i aktivaciju, educiramo mlade o društvenim problematikama te razvijamo sposobnost javnog nastupa i kritičkog mišljenja.

Tijekom godina rada preko 16.000 korisnika prošlo je kroz debatni program te brojne projekte koje razvijamo i provodimo sami ili s partnerima. Naša je udruga do danas organizirala 19 ljetnih škola (Škola demokracije), stotine seminara za mlade, edukatore i volontere (gradskih, nacionalnih te međunarodnih), preko 70 gradskih, regionalnih, nacionalnih i međunarodnih turnira. Svake godine u našem programu redovito sudjeluje preko 1500 učenika u 120 osnovnoškolskih i srednjoškolskih debatnih klubova, a ovaj se broj iz godine u godinu povećava. S godinama rada uspješno smo proveli veliki broj projekata osiguravši ulaganja od preko 11.000 000,00 HRK u mlade koja su velikim dijelom došla od inozemnih donatora.

Osim debatnog programa postižemo značajne rezultate u primjeni debate kao metode neformalnog učenja prilikom razvoja građanskih kompetencija mladih te provođenja programa prevencije antisocijalnih ponašanja. Jedna od provedbenih aktivnosti u okviru Akcijskog plana suzbijanja štetne uporabe alkohola u Gradu Zagrebu za razdoblje 2013. – 2016., a medijska kampanja koja je pratila Spikaonice o HPV-u direktno je vodila do uvođenja besplatnog cijepljenja za mlade u Hrvatskoj što je tadašnji ministar zdravstva objavio upravo na jednom od naših događaja.

Aktivnosti HDD-a u 2015. prepoznali su preko pokroviteljstava našim aktivnostima gradonačelnik Grada Zagreba, gosp. Milan Bandić, Gradska skupština Grada Zagreba te Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović

U prethodnom vremenskom razdoblju udruga je veliku pozornost posvetila jačanju svojih kapaciteta na području provođenja EU projekata. Provdoili smo prjekte financiranje od strane Europske unije kroz programe Europski instrument za ljudska prava i demokraciju (EIDHR), Mladi na djelu (YiA), Erasmus +, Europa za građane (EfC) te Europskog forum mladih (EYF). Jedan od projekata financiran je kroz posebnu financijsku shemu direktno od strane Europske komisije.

U 2015. Hrvatskom debatnom društvu odobren je Erasmus+ projekt “Operacionalizacija strukturiranog dijaloga kroz sudjelovanje mladih” u iznosu oko 40.000,00 eura. Projekt se bavi uključivanjem mladih u donošenje odluka na razini Grada Zagreba. Također sudjelujemo u konzorciju od 6 organizacija koje provode Europa za građane projekt “Threats to democracy” u iznosu od 150.000,00 eura.

U 2014. provodili smo 3 EU projekta s partnerima iz Bugarske, Cipra, Češke, Slovenije, Slovačke, Španjolske, Latvije, Poljske i Rumunjske namijenjenih osposobljavanju mladih koji rade s mladima ukupno vrijednosti oko 50.000,00 Eura. Projekt “Balanced EAT” tematizira promociju zdravih životnih stilova među mladima koji nisu skloni sportu i fizičkim aktivnostima. ‘’Sustainable volunteering’’ i ‘’Prelaženje prepreka u komunikaciji’’ (“Brakeing Communication boundaries”) su projekti osposobljavanja mladih edukatora i volontera kako bi unaprijedili svoj rad s djecom i mladima.

U periodu od 2013. do 2014. godine provodili smo projekt “Thinking and speaking a better world” financiran od strane programa Mladi na djelu, podakcija 4.4. Projekti koji potiču inovacije i kvalitetu. Ovaj projekt vrijedan 150.000,00 eura proveli smo kao partneri s udrugama iz Slovenije (prijavitelj), Češke, Slovačke, Estonije i Rumunjske, a u sklopu projekta održan je i Forum Mladih 2013. u Zagrebu.

Važan projekt za evaluaciju našeg rada i dodatno pozicioniranje u regiji bio je projekt ‘’Multidisciplinary approach to education effectivness reasearch’’ (EyF) trajao je u 2012. i 2013. godini. Bazirao se na provođenju istraživanja korištenja neformalne edukacije u školama, stvaranju materijala za njenu facilitaciju i davanja preporuka kako povećati prisutnost neformalne edukacije u institucijama. Vrijednost projekta oko 20.000 eura..

Na međunarodnom području Hrvatsko debatno društvo prepoznato je kao najstabilniji  akter  međunarodne debatne scene u regiji sa bazom od 20 certificiranih trenera koji su osposobljeni voditi edukacije na hrvatskom, engleskom i dijelom talijanskom jeziku. Učenici koji sudjeluju u Hrvatskoj debatnoj reprezentaciji postali su 2015. godine svjetski prvaci u debati, a treneri HDD-a ostvarili su iznimno pozitivne kontakte s školama u Turskoj, provodeći ljetne edukacije u partnerstvu s orgnaizacijom English Speaking Union. Ova suradnja ima potencijal razvoja u stratešku suradnju HDD-a i ESU Turkey na području implementacije debatnog programa u školski sustav Turske što bi prestavljalo izniman doprinos razvoju HDDa i pozitivnog utjecaja udruge.

Ono čime smo najviše ponosni je dugotrajan pozitivan učinak koji naš rad ostavlja na mlade korisnike, a koji prema bojnim istraživanjima prolaskom kroz debatni program povećavaju svoje sposobnosti, svoja znanja što dovodi i do većeg uspjeha u daljnjim karijerama.  Hrvatsko debatno društvo punopravni je član Međunarodne asocijacije za edukaciju o debati od 1998. godine i World schools debating championship ltd. od 2008. godine te redovni član Mreže mladih hrvatske od 2013. godine.

Statut udruge

Financijski izvještaji udruge dostupni su preko registra neprofitnih orgnaizacija ministarstva financija.

Narativni izvještaji o radu udruge dostupni su kao zasebni dokumenti u ovom google drive folderu