Spikaonice ”Spikaš o svemu, spikaj i o njemu” javne su debate održane u srednjim školama Grada Zagreba s ciljem informiranja učenika o važnosti odgovornog spolnog ponašanja i edukacije mladih o HPV-u. Spikaonice su produkt suradnje HDD-a i Večernjeg lista, Ordinacije hr. i Mega produkcije. Više od 5 000 mladih je kroz dvije školske godine sudjelovalo na spikaonicama i svojim pitanjima i komentarima sudjelovali u javnim debatama. Srednjoškolski debatanti i moderatori HDD-a usmjeravali su raspravu dok su učenici imali priliku dobiti informacije od stručnjaka iz područja zdravstva kao i od ambasadora projekta koji su bili voljni podijeliti svoja stajališta o problemima premale osviještenosti mladih o HPV-u i odgovornom spolnom ponašanju. O uspješnosti spikaonice govori i činjenica da je ministar Varga uživo sa spikaonice najavio besplatno cjepivo za učenice iz cijele Hrvatske.