Loading Događaji

Ljetna škola demokracije, naš debatni kamp održat će se u Orahovici, točnije u Centaru za edukaciju Gradskog društva Crvenog križa Osijek. 28. ljetna škola započinje 10., a završava 16. kolovoza 2024. Kao i uvijek do sada, šestodnevna edukacija namijenjena je učenicima osnovnih i srednjih škola, nastavnicima i nenastavnom osoblju, kao i studentima koji žele postati voditelji debatnih klubova.

Sve radionice na debatnom kampu vode certificirani treneri s višegodišnjim iskustvom edukacije u području debate. Tako je osigurana visoka kvaliteta rada koja je vidljiva i u dosadašnjim evaluacijama našeg programa. Evaluacije rada naših trenera od strane bivših polaznika pokazuju veliko zadovoljstvo našim radom i pristupom. Korištenjem formalnih i neformalnih metoda učenja stavlja se naglasak na polaznike i njihov proces učenja kako bi postigli što bolje rezultate. Kombinacijom intenzivnog rada i slobodnog vremena omogućavamo polaznicima da u najvećoj mjeri iskoriste trajanje Ljetne škole. Sve detalje o kampu i tome kako se prijaviti možete pronaći na ovoj stranici, uživajte!

Sve detalje o kampu i tome kako se prijaviti možete pronaći na ovoj stranici, samo klikom na jednu od ponuđenih opcija odaberite kategoriju polaznika kojoj pripadate!

Uvjeti:

Za sve sudionike ovog događaja primjenjuju se uvjeti sudjelovanja. Napomena za maloljetne sudionike – potpisane potvrde o suglasnosti roditelja potrebno je priložiti prilikom prijave na Ljetnu školu.

Prijevoz do Orahovice:

Dosadašnje iskustvo u organizaciji debatnog  kampa pokazalo je kako veliki broj polaznika i polaznica na kamp ne stiže iz mjesta svojih prebivališta. Sukladno tome HDD nema praksu organizirati prijevoz do Orahovice. Do Orahovice moguće je doći vlakom. Više informacija o tome kako od vlaka do smještaja javit ćemo polaznicima. I ove godine postoji mogućnost organiziranja zajedničkog autobusa za povratak do Zagreba. O ovoj opciji sudionici će biti obaviješteni tijekom srpnja.

Kontakt informacije:

Za sve informacije slobodno kontaktirajte koordinatoricu kampa Dariju Jeger na ljetnaskola@hdd.hr, ili n  099 404 6525.