Debatni kamp – Ljetna škola demokracije 2020

Debatni kamp – Ljetna škola demokracije 2020
Loading Events
 • This event has passed.

Ljetna škola demokracije, naš debatni kamp, seli na novu lokaciju. Ove se godine selimo u depadanse hotela Medena na lokaciji Seget Donji kod Trogira. Naša 24. ljetna škola započinje 23., a završava 29. kolovoza 2020. Kao i uvijek do sada, šestodnevna edukacija namijenjena je učenicima osnovnih i srednjih škola, nastavnicima i nenastavnom osoblju, kao i studentima koji žele postati voditelji debatnih klubova, a ove godine prilagođen je i novonastaloj pandemija apokalipsi.

Sve radionice na debatnom kampu vode certificirani treneri s višegodišnjim iskustvom edukacije u području debate. Tako je osigurana visoka kvaliteta rada koja je vidljiva i u dosadašnjim evaluacijama našeg programa. Evaluacije rada naših trenera od strane bivših polaznika pokazuju veliko zadovoljstvo našim radom i pristupom. Korištenjem formalnih i neformalnih metoda učenja stavlja se naglasak na polaznike i njihov proces učenja kako bi postigli što bolje rezultate. Kombinacijom intenzivnog rada i slobodnog vremena omogućavamo polaznicima da u najvećoj mjeri iskoriste trajanje Ljetne škole. Sve detalje o kampu i tome kako se prijaviti možete pronaći na ovoj stranici, uživajte! Ove godine kamp se održava na novoj lokaciji i svi će sudionici biti u dvokrevetnim sobama s vlastitim kupaonicama sukladno preporukama HZJZa-.

Sve detalje o kampu i tome kako se prijaviti možete pronaći na ovoj stranici, samo klikom na jednu od ponuđenih opcija odaberite kategoriju polaznika kojoj pripadate!

Za učenike osnovnih škola radni se dan na kampu sastoji od 3 komponente: debatne radionice, izborne radionice i slobodno vrijeme. Za vrijeme kampa odvija se i debatni turniri.

Na debatnim radionicama polaznici i polaznice vježbaju debatiranje, javni nastup i kritičko mišljenje. Ove radionice vode stručni treneri HDD-a. Učenici koji su trenutno šesti i sedmi razred sudjeluju u radionicama KP formata, a učenici osmih razreda, koji će u školskoj godini 2020./’21. pohađati srednju školu, mogu odabrati početnu radionicu WS debatnog formata.

Izborne radionice svake su godine različite, a obrađuju specijalizirane debatne teme, aktualna društveno -politička pitanja te različite teme iz društvenih znanosti.

Unatoč radnoj i obrazovnoj atmosferi, polaznici i polaznice imaju predviđeno vrijeme za niz slobodnih aktivnosti za razonodu tako da je debatni kamp svakako i mjesto dobre zabave, druženja i stjecanja nezaboravnih uspomena.

Prijave

Rok za prijavu je do 29. lipnja 2020. godine. Za prijavu je potrebno poslati ispunjenu prijavnicu koju otvarate klikom na ovaj tekst te ispunjenu suglasnost roditelja. Prijave su valjena samo ukoliko budu poslana oba dokumenta.

 

Prijave se šalju na email adresu: ljetnaskola@hdd.hr.
Po završetku prijava stići će službena potvrda o sudjelovanju na Ljetnoj školi nakon čega sudionici mogu krenuti s uplatama.

S obzirom na ograničen broj mjesta prijave će se razmatrati na temelju ranijeg datuma prijave.

Kotizacije

Kotizacija za sudjelovanje na debatnom kampu iznosi 1.900,00 HRK. Kotizacija uključuje smještaj na bazi punog pansiona u dvokrevetnim sobama s odvojenim kupaonicama, 42 sata edukacije i sve potrebne materijale.

Uplata kotizacije vrši se na žiro račun Hrvatskog debatnog društva 2402006-1100072077, Erste & Steiermärkische Bank (IBAN: HR1124020061100072077) uz napomenu prezimena polaznika u čije ime se vrši uplata. Molimo Vas da pod ”Poziv na broj” stavite oib polaznika/ce, a model plaćanja 00.

Molimo Vas da se pridržavate pravila o napomenama uz uplate kako bi mogli povezati uplatu s uplatiteljem. Uplatu kotizacije moguće je napraviti u jednoj do tri rate, a uplate mogu izvršiti sve pravne i privatne osobe. Za sva pitanja o modelima plaćanja ili o problemima s plaćanjem pozivamo Vas da nam se obratite. Također Vas molimo da ne uplaćujete kotizaciju prije službene potvrde organizatora.

 1. rata – do 30.06.2020. – 650,00 kn
 2. rata – do 20.07.2020. – 650,00 kn
 3. rata – do 15.08.2020. – 600,00 kn

Ukoliko će se kotizacija uplati u cijelosti, rok za uplatu je 1. kolovoza 2020.

U slučaju da na Ljetnoj školi sudjeluje više osoba iz jedne škole ili debatnog kluba (npr. nastavnici i učenici ili više učenika) moguće je izdati zajedničku potvrdu o troškovima.

Prijevoz do Segeta Donjeg

Dosadašnje iskustvo u organizaciji debatnog  kampa pokazalo je kako veliki broj polaznika i polaznica na kamp ne stiže iz mjesta svojih prebivališta. Sukladno tome HDD nema praksu organizirati prijevoz do Segeta Donjeg.

Kontakt informacije

Za sve informacije slobodno kontaktirajte koordinatoricu kampa Dariju Jeger na ljetnaskola@hdd.hr ili na 099 404 6525

Učenici srednjih škola pohađaju edukaciju podijeljenu u 3 komponente: debatne radionice, izborne radionice i slobodno vrijeme. Također, na Ljetnom kampu organizira se i debatni turnir kako bi sudionici praktično primijenili novostečena znanja i vještine.

Na debatnim radionicama polaznici i polaznice vježbaju debatiranje, javni nastup i kritičko mišljenje. Ove radionice vode stručni treneri HDD-a. Učenici mogu birati između početne razine i napredne razine radionica ovisno o svom iskustvu debatiranja.

Izborne radionice, a obrađuju specijalizirane debatne teme, aktualna društveno politička pitanja ili različite teme iz društvenih znanosti.

Unatoč radnoj i obrazovnoj atmosferi, polaznici i polaznice imaju predviđeno vrijeme za niz slobodnih aktivnosti za razonodu tako da je debatni kamp svakako i mjesto dobre zabave, druženja i stjecanja nezaboravnih uspomena.

Prijave

Rok za prijavu je do 29. lipnja 2020. godine. Za prijavu je potrebno poslati ispunjenu prijavnicu koju otvarate klikom na ovaj tekst te ispunjenu suglasnost roditelja. Prijave su valjena samo ukoliko budu poslana oba dokumenta.

 

Prijave se šalju na email adresu: ljetnaskola@hdd.hr.

S obzirom na ograničen broj mjesta prijave će se razmatrati na temelju ranijeg datuma prijave.

Kotizacije

Kotizacija za sudjelovanje na debatnom kampu iznosi 1.900,00 HRK. Kotizacija uključuje smještaj na bazi punog pansiona u dvokrevetnim sobama s odvojenim kupaonicama, 42 sata edukacije i sve potrebne materijale.

Uplata kotizacije vrši se na žiro račun Hrvatskog debatnog društva 2402006-1100072077, Erste & Steiermärkische Bank (IBAN: HR1124020061100072077) uz napomenu prezimena polaznika u čije ime se vrši uplata.  Molimo Vas da pod ”Poziv na broj” stavite oib polaznika/ce, a model plaćanja je 00.

Molimo Vas da se pridržavate pravila o napomenama uz uplate kako bi mogli povezati uplatu s uplatiteljem. Uplatu kotizacije moguće je napraviti u jednoj do tri rate, a uplate mogu izvršiti sve pravne i privatne osobe. Za sva pitanja o modelima plaćanja ili o problemima s plaćanjem pozivamo Vas da nam se obratitte.

 1. rata – 30.06.2020. – 650,00 kn
 2. rata – do 20.07.2020. – 650,00 kn
 3. rata – do 15.08.2020. – 600,00 kn

Ukoliko će se kotizacija uplati u cijelosti, rok za uplatu je 1. kolovoza 2020.

U slučaju da na Ljetnoj školi sudjeluje više osoba iz jedne škole ili debatnog kluba (npr. nastavnici i učenici ili više učenika) moguće je izdati zajedničku potvrdu o troškovima.

Prijevoz do Segeta Donjeg

Dosadašnje iskustvo u organizaciji debatnog  kampa pokazalo je kako veliki broj polaznika i polaznica na kamp ne stiže iz mjesta svojih prebivališta. Sukladno tome HDD nema praksu organizirati prijevoz do Segeta Donjeg.

Kontakt informacije

Za sve informacije slobodno kontaktirajte koordinatoricu kampa Dariju Jeger na: ljetnaskola@hdd.hr ili na 099 404 6525

Nastavnici i nenastavno školsko osoblje mogu sudjelovati u dvije vrste edukacije.

 

Osnovni seminar za voditelje debatnog kluba

Osnovni seminar je predviđen za polaznike bez iskustva ili s kratkotrajnim iskustvom u debati. Polaznici će proći kroz intenzivnu edukaciju usmjerenu osposobljavanju za voditelja debatnog kluba i održavanja debate kao vannastavne aktivnosti u školi. Edukacija uključuje treninge podijeljene u tri cjeline: debata, politička filozofija i metodika nastave debate. Usvajanjem ovih cjelina polaznici će steći znanja i vještine potrebne za vođenje debatnog kluba, sudjelovanje na debatnim turnirima u organizaciji HDD-a te sudjelovanje u debatnim natjecanjima u organizaciji HDD-a i Agencije za odgoj i obrazovanje. Po uspješnom završetku seminara polaznici stječu certifikat voditelja debatnog kluba. Detaljan plan edukacije možete pronaći ovdje.

 

Napredni seminar za voditelje debatnog kluba

Napredni seminar je predviđen polaznicima s iskustvom u radu s debatnim klubovima. Ovaj program obuhvaća edukaciju o naprednim tehnikama razvoja argumentacije i kritičkog mišljenja, elementima suđenja debate, treniranja debatnih timova te upoznavanje s novim formatima debate. Uspješnim završetkom edukacije polaznici stječu znanja i vještine za rad s naprednim učenicama i učenicima unutar debatnog kluba. Rad s voditeljima koji imaju iskustva u vođenju kluba individualan je tako da Vas molimo da nam se javite ukoliko ste zainteresirani za ovaj oblik edukacije.

 

Prijave

Rok za prijavu je 29. lipnja 2020. godine. Za prijavu je potrebno poslati ispunjenu prijavnicu koju otvarate klikom na ovaj tekst. 

Prijave se šalju na email adresu ljetnaskola@hdd.hr. Po završetku prijava stići će službena potvrda o sudjelovanju na Ljetnoj školi nakon čega sudionici mogu krenuti s uplatama.

Obzirom na ograničen broj mjesta, prijave će se razmatrati na temelju ranijeg datuma prijave.

 

Kotizacije

Kotizacija za sudjelovanje na školi iznosi 2.400,00 HRK. Kotizacija uključuje smještaj na bazi punog pansiona u dvokrevetnim sobama s odvojenim kupaonicama, 42 sata edukacije i sve potrebne materijale.

Uplata kotizacije vrši se na žiro račun Hrvatskog debatnog društva 2402006-1100072077, Erste & Steiermärkische Bank (IBAN: HR1124020061100072077) uz napomenu imena i prezimena polaznika i/ili škole u čije ime se vrši uplata. Molimo Vas da pod ”Poziv na broj” stavite oib polaznika/ce ili škole/institucije, a model plaćanja je 00.

Molimo Vas da se pridržavate pravila o napomenama uz uplate kako bi mogli povezati uplatu s uplatiteljem. Uplatu kotizacije moguće je napraviti u jednoj do četiri rate, a uplate mogu izvršiti sve pravne i privatne osobe. Za sva pitanja o modelima plaćanja ili o problemima s plaćanjem pozivamo Vas da nam se obratite. Molimo Vas da ne krenete s plaćanjem rata dok ne dobijete službenu potvrdu organizatora.

 1. rata – do 30.06.2020. – 600,00 kn
 2. rata – do 20.07.2020. – 600,00 kn
 3. rata – do 15.08.2020. – 600,00 kn
 4. rata – do 15.09.2020. – 600,00 kn

Ukoliko će se kotizacija uplati u cijelosti, rok za uplatu je 1. kolovoza 2020.

U slučaju da na Ljetnoj školi sudjeluje više osoba iz jedne škole ili debatnog kluba (npr. nastavnici i učenici ili više učenika) moguće je izdati zajedničku potvrdu o troškovima.

 

Učenici koji su ove školske godine završili, odnosno završavaju, svoje srednjoškolsko obrazovanje te se žele nastaviti baviti debatom kroz vođenje debatnog kluba ili u ulozi sudaca na debatnim turnirima mogu se prijaviti program za maturante.

Ovaj program obuhvaća edukaciju o tehnikama razvoja argumentacije i kritičkog mišljenja, elementima suđenja debate, treniranja debatnih timova te upoznavanje s novim formatima debate. Također, poseban se naglasak stavlja na treniranje i razvijanje vještina koje su potrebne u radu s mladima.

 

Prijave

Rok za prijavu je do 29. lipnja 2020. godine. Za prijavu je potrebno poslati ispunjenu prijavnicu koju otvarate klikom na ovaj tekst.

Prijave se šalju na email adresu: ljetnaskola@hdd.hr.
Po završetku prijava stići će službena potvrda o sudjelovanju na Ljetnoj školi nakon čega sudionici mogu krenuti s uplatama.

S obzirom na ograničen broj mjesta prijave će se razmatrati na temelju ranijeg datuma prijave.

 

Kotizacije

Kotizacija za sudjelovanje na debatnom kampu iznosi 1.900,00 HRK. Kotizacija uključuje smještaj na bazi punog pansiona u dvokrevetnim sobama s odvojenim kupaonicama, 42 sata edukacije i sve potrebne materijale.

Uplata kotizacije vrši se na žiro račun Hrvatskog debatnog društva 2402006-1100072077, Erste & Steiermärkische Bank (IBAN: HR1124020061100072077) uz napomenu prezimena polaznika u čije ime se vrši uplata. Molimo Vas da pod ”Poziv na broj” stavite oib polaznika/ce ili škole/institucije, a model plaćanja je 00.

Molimo Vas da se pridržavate pravila o napomenama uz uplate kako bi mogli povezati uplatu s uplatiteljem. Uplatu kotizacije moguće je napraviti u jednoj do tri rate, a uplate mogu izvršiti sve pravne i privatne osobe. Za sva pitanja o modelima plaćanja ili o problemima s plaćanjem pozivamo Vas da nam se obratite.

 1. rata – 30.06.2020. – 650,00 kn
 2. rata – do 20.07.2020. – 650,00 kn
 3. rata – do 15.08.2020. – 600,00 kn

Ukoliko će se kotizacija uplati u cijelosti, rok za uplatu je 1. kolovoza 2020.

U slučaju da na Ljetnoj školi sudjeluje više osoba iz jedne škole ili debatnog kluba (npr. nastavnici i učenici ili više učenika) moguće je izdati zajedničku potvrdu o troškovima. Zahvaljujemo se donatorima koji su omogućili učenicima da sudjeluju na kampu uz umanjenu kotizaciju!

 

Uvjeti

Za sve sudionike ovog događaja primjenjuju se uvjeti  sudjelovanja. Potpisane potvrde o suglasnosti roditelja potrebno je priložiti prilikom prijave na Ljetnu školu.

Prijevoz do Segeta Donjeg

Dosadašnje iskustvo u organizaciji debatnog  kampa pokazalo je kako veliki broj polaznika i polaznica na kamp ne stiže iz mjesta svojih prebivališta. Sukladno tome HDD nema praksu organizirati prijevoz do Segeta Donjeg.

Kontakt informacije

Za sve informacije slobodno kontaktirajte koordinatoricu kampa Dariju Jeger na ljetnaskola@hdd.hr, ili n  099 404 6525.