Debatiranje prijetnji demokraciji

Debatiranje prijetnji demokraciji
Debatiranje prijetnji demokraciji 2018-10-14T20:35:32+00:00

Kroz 2016 i 2017 godinu Hrvatsko debatno društvo sudjelovao je na projektu “Debatiranje prijetnji demokraciji” (Debatnig threats to democracy) koji je provodila IDEA, a HDD je imao ulogu lokalnog partnera za provedbu aktivnosti u Hrvatskoj. Projekt se provodio kroz financijsku potporu Europe za građane.

Kroz 18 mjeseci projekta održano je više od 20 radionica, 3 debatna turnira, 2 međunarodna okupljanja te jedna ljetna škola na kojima su učenici iz Hrvatske i još 15 zemalja članica Europske unije raspravljali o faktorima koji utječu na održavanje demokratskog sustava unutar Europske unije.

Neuspješno integriranje imigranata, netrpeljivost prema različitosti te ekonomska nejednakost identificirane su kao ključni problemi koji nagrizaju stabilnost demokratskih institucija. Za Hrvatski kontekst posebno je naglašena i važnost obrazovanja za demokratsko građanstvo koje nedostaje. Osim razvoj međunarodnih partnerstva te iskustava i znanje koje su stekli učenici, ovaj projekt razvoju HDDa doprinijeto je i kroz osposobljavanje trenera HDDa te razvoj novih kurikuluma za rad s mladima na temu demokratskog građanstva i aktivacije mladih.