OSNOVNE INFORMACIJE

  • Adresa – Ul. Petra Berislavića 16, 10000, Zagreb

  • OIB – 82395099569

  • Matični broj – 01394673

  • RNO – 0117896

  • ŽIRO RAČUN – 2402006-1100072077 (Erste & Steiermärkische Bank)

  • IBAN – HR1124020061100072077

KONTAKTI

KARTA