Aktivnosti

Međunarodni osnovnoškolski debatni kamp – Fundamental Argumentation Knowladge and Education

2024-03-20T00:41:05+01:00

Ovim putem otvaramo registracije za sudjelovanje debatnih ekipa na međunarodnom osnovnoškolskom debatnom kampu ''FAKE - Fundamental Argumentation Knowladge and Education''. Osim debatanata

Međunarodni osnovnoškolski debatni kamp – Fundamental Argumentation Knowladge and Education2024-03-20T00:41:05+01:00
Go to Top