Došlo je vrijeme da otvorimo prijave za voditelje radionica (coacheve) na Ljetnom debatnom kampu koji se održava u Orahovici od 10. do 16. kolovoza 2024.

Poziv je otvoren za 4 voditelja radionica, a u slučaju potrebe za većim brojem voditelja HDD zadržava pravo prihvatiti više prijavljenih osoba.

HDD će u potpunosti pokriti troškove smještaja i prijevoza voditelja radionica.

Za vrijeme debatnog kampa od voditelja radionica se očekuje da:

 • prisustvuju cijelom kampu s dolaskom dan ranije – 9.8. do 16.8.
 • imaju odgovornost za sudionike Ljetnog debatnog kampa
 • pomažu trenerima na radionicama te u dogovoru s trenerom sudjeluju u raspisu materijala
 • samostalno održavaju radionice uz prethodne dogovore s trenerom
 • sude debate
 • odražavaju izborne radionice – 3 do 4 izborne radionice
 • organiziraju i koordiniraju najmanje jednu večernju aktivnost
 • pomažu drugim coachevima u provedbi večernjih aktivnosti
 • pomažu u provedbi, nadzoru i organizaciji kampa
 • poštuju rokove dogovorene s trenerima i koordinatorom kampa

Kriterij za odabir voditelja radionica

 • kvaliteta napisane pripreme za izbornu radionicu
 • dosadašnja aktivnost u radu Udruge
 • kvaliteta dosadašnjeg rada
 • položen sudački ispit

Prednost, ne i uvijeti:

 • položen KP i WS sudački ispit
 • prijavljeni polaznici iz kluba (ukoliko se iz istog kluba prijave trener i voditelj radionica prednost u prijavi gledat će se kod samo jedne osobe)
 • najmanje 1 godina iskustva u aktivnom vođenju kluba za poziciju voditelja radionica
 • najmanje 1 godina aktivnog iskustva u suđenju za poziciju voditelja

Napomena – ukoliko ne vodite klub ili nemate položen sudački, a želite biti dio kampa i u budućnosti aktivan volonter HDD-a slobodno se prijavite. Na kampu postoji niz zadataka i obveza koje se mogu preuzeti, a uz rad s trenerom možete dobiti iskustvo i u voditeljskom dijelu.

Prije samog održavanja kampa od sudionika se očekuje spremnost na rad s trenerom te sudjelovanje na online organizacijskim aktivnostima.

Prijave su otvorene do 5. srpnja 2024., a šalju se na mail ljetnaskola@hdd.hr. Molimo vas da u naslov maila napišete ”Prijava za coacha – ime i prezime”. Prijava treba sadržavati pripremu jedne izborne radionice u trajanju od 60 minuta (predložak se nalazi ovdje, ali nije se nužno koristiti njime). Voditelji radionica dodatno trebaju priložiti prijedlog i razradu aktivnosti za večernji program na kampu.

*napomena – postoji mogućnost da se neće odobriti održavanje prijavljene radionice

* napomena – po potvrdi sudjelovanja na Ljetnom debatnom kampu u funkciji voditelja radionica, dobit će se detaljne informacije o radionicama koje se trebaju pripremiti u dogovoru s trenerom

Za sva pitanja i nedoumice možete se javiti na ljetnaskola@hdd.hr ili direktno Dariji.