Vraćamo se sa Solidarnom kampanjom! Kao i dosad, svaki će mjesec naše Marta i Dora pisati kratke tekstove o temama vezanim uz mentalno zdravlje mladih kako bismo podigli svijest mladih o važnosti brige za mentalno zdravlje, ali i kako potražiti pomoć. Kampanju i dalje prati #odbacistigmu.

Svaki medij je svojevrsna poruka. Mediji rade na način da posreduju između nas i stvarnog svijeta. Također, oni selektiraju što ćemo znati i razumjeti, ali i ono što nećemo znati i razumjeti. U posljednje vrijeme počelo se pričati o štetnosti medija u kontekstu mentalnog zdravlja. Veliku važnost u razumijevanju povezanosti medija i mentalnog zdravlja ima povezanost našeg ponašanja, stavova, uvjerenja, osjećaja, kognicije i fiziologije.

Brojna istraživanja ukazuju na pozitivan učinak medija na razvijanje pismenosti, socijalnih vještina, usvajanja znanstvenih činjenica te matematičkih vještina. Osim toga, brojni TV obrazovni programi (Blue’s clues, Sesame street, Dora the explorer) povoljno utječu na spremnost za školu kod preškolaraca, konstruktivnije provođenje slobodnog vremena te razvoj socijalnih, kognitivnih i verbalnih vještina kod djece. Također, postoje i mnoge dobrobiti korištenja društvenih mreža kao što su razvoj kritičkog razmišljanja, kreativnost, motiviranje na aktivno učenje, eksperimentiranje s pojedinim seksualnim, političkim, etičkim i kulturalnim identitetima, osnaživanje društvenih veza, razvijanje osjećaja samoefikasnosti i brojne druge.

Ipak, važno je usmjeriti fokus i na potencijalne negativne učinke medija na mentalno zdravlje. Prvenstveno je važno osvijestit motive korištenja društvenih mreža koji mogu biti povezani s osjećajem usamljenosti, potrebom za distrakcijom ili traženjem emocionalne utjehe. Povezano s tim, mogu se javiti različiti poremećaji, problemi s regulacijom emocija, ali i rizici za nasilje. Također, u novije vrijeme pojavljuju se pojmovi FOMO (fear of missing out) i Nomophobia kao osjećaji nelagode kad ostanemo bez mobitela ili nam je iz nekog razloga nedostupan te se povezano s time javlja strah od propuštanja nečeg “važnog“ na društvenim mrežama.

Zaključno, važno je osvijestiti kako mediji mogu imati i pozitivne i negativne aspekte na život svakog pojedinca, ali je ključno razvijati vlastito kritičko mišljenje i brojne druge vještine kako bismo adekvatno mogli konzumirati sadržaj koji nam mediji pružaju.

🔛 Projekt „Solidarne o mentalnom zdravlju“ provodi grupa mladih (žena), uz financijsku podršku Agencije za mobilnost i programe Europske unije kroz program #EuropeanSolidarityCorps. Projekt provodimo u sklopu našeg programa #Zajedno.

Izvor teksta: Dora Borković i Marta Jambrek