Od 17. do 20. listopada predstavnica Hrvatskog debatnog društva sudjelovala je na treningu Coaching in Solidarity Projects u Varšavi, koji je organiziran u suradnji poljske Nacionalne agencije za Erasmus+ program i program Europskih snaga solidarnosti i SALTO Resursnog centra za Europske snage solidarnosti.

Koristeći pristup neformalnog obrazovanja, sudionici su poticani da podijele svoja iskustva i prakse, ali i da vježbaju različite alate u paru i grupi. Konkretno, trening je omogućio stjecanje osnovnog razumijevanja procesa treninga, razvijanje zajedničkog razumijevanja uloge trenera u projektima solidarnosti i njegovog doprinosa u prijenosu znanja skupini mladih, pružanje prilike za vježbanje uloge trenera, razumijevanje ideje solidarnosti u projektima solidarnosti i planiranje sljedećih koraka.

Coaching in Solidarity Projects je događaj na kojemu smo se bavili temom coachinga mladih ljudi koji sudjeluju u provedbi projekata solidarnosti. Za one koji nisu upoznati s programom Europskih snaga solidarnosti i projektima solidarnosti općenito, prije izvještaja sa samog treninga slijedi kratki uvod u temu.

Projekti solidarnosti pružaju priliku mladim ljudima da provedu projekte za koje procjenjuju da su potrebni i korisni lokalnoj zajednici.

Ovo su osnovni uvjeti:

  •   Projekt mora uključivati najmanje pet mladih pojedinaca (od 18 do 30 godina)
  •   Trajanje projekta može varirati između 2 i 12 mjeseci
  •   Svi sudionici projekta moraju biti registrirani na portalu Europskih snaga solidarnosti.

Skupina koja pokreće projekt treba jasno definirati temu svog projekta i objasniti kako će projekt koristiti lokalnoj zajednici. Skupina mladih može zatražiti pomoć. Primjerice, mogu surađivati s organizacijom koja će podnijeti zahtjev za financijsku potporu u njihovo ime i pružiti smjernice o administrativnim i financijskim aspektima projekta. Mladi koji provode projekte solidarnosti mogu biti podržani od strane mentora. Ukratko, mentor je osoba koja prati grupu mladih i njihovu provedbu projekata solidarnosti. Mentor u projektima solidarnosti je često osoba koja ima više iskustva o temi, ciljnoj skupini i upravljanju projektom nego grupa mladih.  Europske snage solidarnosti mogu financirati skupine mladih tako da pokriju troškove upravljanja projektima u iznosu do 500 eura mjesečno.

Više informacija o procesu prijave projekata solidarnosti i drugih volonterskih mogućnosti u okviru Europskih snaga solidarnosti možete pronaći na linku i u Vodiču kroz Europske snage solidarnosti

Prije uvoda u program, događaj je započeo upoznavanjem sudionika i organizatora te približavanjem ciljeva i očekivanja. Jedan od ciljeva je pojašnjenje uloge trenera za one koji se prvi put susreću s tim terminom, ali i stvaranje prostora za iznošenje različitih shvaćanja uloge trenera u projektima solidarnosti. Možda se pitate zašto se o definiciji i ulozi trenera još uvijek raspravlja? Zato što su funkcije trenera kompleksne i još uvijek nisu homogene u Europskim snagama solidarnosti[1]. To potvrđuje i činjenica da postoji samo jedna publikacija o trenerstvu u području rada s mladima u kojoj je coaching definiran kao dijalog između trenera i mladih ljudi ili aktivnosti usmjerene na oslobađanje potencijala grupa i pojedinaca (Coaching Youth Initiatives 2012:32).
Budući da je definicija široka i podložna različitim interpretacijama prepoznata je potreba za istraživanjem trenutačnih praksi mentoriranja i coachinga u sklopu Europskog snaga solidarnosti kako bi se potaknuo razvoj kvalitete u praksama coachinga i izgradila zajednica mentora i trenera uključenih u program Europskih snaga solidarnosti. Nakon toga smo raspravljali o razlikama između mentora i trenera uz naglasak na okvir coaching procesa.

Kako razumijemo trenerstvo i mentorstvo u projektima solidarnosti?

Od 2017. godine, koncepti mentorstva i coachinga ulaze u novouspostavljeni program Europskih snaga solidarnosti (European Solidarity Corps). Podrška mentora svojstvena je međunarodnim volonterskim projektima, dok je coaching dio projekata solidarnosti.

U projektima solidarnosti, trener je definiran kao osoba koja nije član grupe, ali podržava mlade ljude u pripremi, provedbi i evaluaciji projekta solidarnosti.

„Trener osnažuje grupu mladih ljudi u područjima i temama u kojima im je potrebna podrška kako bi uspješno sami provodili projekt i može igrati različite uloge prema potrebama grupe. To se može postići putem redovitih treninga tijekom trajanja projekta, obuka o određenim temama ili kombinacijom oba pristupa. Trener može davati savjete o kvalitetnom procesu učenja i pomoći u prepoznavanju i dokumentiranju ishoda učenja na kraju projekta“

Programski vodič opisuje potencijalna zaduženja trenera bez previše detalja, što omogućuje široko područje interpretacije.

Ukratko, trener se može shvatiti kao:

  •   Pomoć u izgradnji tima
  •   Podrška u administraciji
  •   Pomoć u izgradnji samopouzdanja
  •   Motivator
  •   Evaluator projekta i procesa

Trening smo zaključili preporukama za daljnjim djelovanjem. Konkretno, prepoznali smo potrebu za:

1) radom na preciznijem razlikovanju termina mentora i trenera u Europskim snagama solidarnosti. Pojašnjenje termina i uloge bilo bi korisno za sve dionike projekta. Zajedničko razumijevanje pojma pomoglo bi u upravljanju očekivanjima trenera i mladih ljudi.

2) stvaranje zajednice trenera. Zajednica trenera omogućavala bi prostor za razmjenu iskustava i dobrih praksi. Osim toga, popis trenera koji rade u kontekstu Europskih snaga solidarnosti bio bi koristan i informativan alat za mlade kojima treba podrška za provođenje projektne ideje u djelo.

3) tečajeve obuke trenera. Obuci trenera za sudjelovanje u projektima Europskih snaga solidarnosti trebala bi prethoditi uvodna obuka. Ova obuka bi se trebala fokusirati na razvoj specifičnih vještina, stjecanje potrebnog znanja te promicanje odgovarajućih stavova koje se očekuju od trenera. To uključuje olakšavanje procesa učenja, usavršavanje komunikacijskih vještina (posebno aktivnog slušanja, pravilnog davanja povratnih informacija i postavljanja relevantnih pitanja), razvoj sposobnosti upravljanja sukobima (posebno vještine medijacije) te motiviranje i osnaživanje mladih ljudi.

4) financije. Naknada za trenere ostala je ista od početka programa. Zbog porasta inflacije i trenutne ekonomske situacije posljednjih godina postalo je posebno neprofitabilno baviti se coachingom u ESS-u. Zaključili smo da naknada za trenere nije proporcionalna količini vremena potrebnoj za učinkovit proces grupnog coachinga, pa mnogi treneri rade prekovremeno. Potrebno je više od trenutno predviđenih dvanaest radnih dana kako bi se ispunila uloga trenera i kako bi se uspješno vodila grupa kroz proces (priprema, podrška idejama, dvanaest mjeseci provedbe, dokumentiranje ishoda učenja i završetak).

Osim navedenih preporuka, raspravljalo se o stvaranju obuka za organizacije o tome kako raditi s mentorima i trenerima u programu Europskih snaga solidarnosti, uspostavljanju programa mentorstva za mentore i trenere, razvijanju praktičnih priručnika i ostalih materijala o mentorstvu i trenerstvu.

Kroz ovaj trening, otvorili smo vrata za daljnji razvoj coachinga u projektima solidarnosti. Sigurni smo da će budući projekti solidarnosti biti obogaćeni novim znanjima i pristupima te da će mladi i njihovi treneri imati priliku razvijati se istodobno.

Tekst napisala: Ivana Pavlović

 

[1] Primjerice, u hrvatskom jeziku se u okviru projekata solidarnosti koristi termin mentor dok se u engleskom jeziku za osobu koja pruža podršku mladima tijekom projekata solidarnosti koristi termin trener (coach), a ne mentor.