Nastavljamo Solidarnu kampanju! Svaki će mjesec naše Marta i Dora pisati kratke tekstove o ranjivim skupinama kako bismo podigli svijest mladih o istima. Ovaj mjesec pišu o djeci i mladima iz alternativne skrbi uz #odbacistigmu.

Alternativna ili izvanobiteljska skrb djece i mladih odnosi se na smještaj djece i mladih, koji su izdvojeni iz vlastite obitelji. Djecu se iz biološke obitelji najčešće izdvaja zbog zanemarivanja, zlostavljanja, nepovoljne financijske situacije u obitelji, napuštanja djeteta te problema u ponašanju kod djeteta. 

Prema tome, lako je zaključiti da djeca i mladi u alternativnoj skrbi odrastaju u specifičnim okolnostima te nailaze na brojne prepreke. Suočavaju se s brojnim predrasudama i stereotipima koji proizlaze iz nedovoljne informiranosti društva o načinu funkcioniranja alternativne skrbi. Nerijetko ih se povezuje s nasiljem, kaznenim djelima u zajednici, naziva ih se divljima, nepopravljivima, bahatima i nenormalnima. Međutim, stvarnost je drugačija.

Osim s predrasudama, susreću i s problemom socijalne isključenosti. Primjerice, često nemaju široku socijalnu mrežu, nailaze na teškoće u pronalasku posla te se susreću s financijskim problemima. 

S obzirom na sve navedeno, važno je uzeti u obzir ono što se krije ispod površine. Primjerice, djeca u alternativnoj skrbi proživjela su iznadprosječan broj stresnih situacija što nerijetko rezultira povlačenjem u sebe, stvaranjem slike o sebi kao nekome nedefiniranom, boli i straha za budućnost. Kako bi se djeca iz alternativne skrbi osjećala prihvaćenije, potrebno je proširiti sliku o tome što uopće alternativna skrb jest te s kojim izazovima ta djeca idu kroz svijet. 

Postoje brojne nevladine organizacije koje pružaju pomoć i podršku u ovom području, a neke od njih su Udruga Igra koja kroz socijalno uključivanje unapređuje šanse za ostvarivanje kvalitetnog budućeg života djece iz alternativne skrbi, Udruga FICE Hrvatska kojoj je cilj zaštita prava i poboljšanje uvjeta života djece, mladih i obitelji. Osim toga, Udruženje Djeca prva radi s djecom, mladima i obiteljima, naročito onima koji žive u rizičnim uvjetima. Udruga Svijet kvalitete pruža psihoterapijski, savjetodavni, edukacijski individualni i grupni rad pružajući pomoć kroz brojne socijalne usluge, a Udruga Nova budućnost pruža brojne socijalne usluge kao što su zbrinjavanje djece i mladih kroz organizirano stanovanje i smještaj uz stanovanje odgajatelja.

Opći cilj projekta je osvještavanje mladih o položaju osoba s manje mogućnosti i osnaživanje mladih za podršku osobama s manje mogućnosti.

🔛 Projekt „Solidarne spikaonice“ provodi grupa mladih (žena), uz financijsku podršku Agencije za mobilnost i programe Europske unije kroz program #EuropeanSolidarityCorps. Projekt provodimo u sklopu našeg programa #Zajedno.