Hrvatsko debatno društvo i GOOD inicijativa održali konferenciju „Od učionice do zajednice: učinkovite strategije za kvalitetan građanski odgoj i obrazovanje“ koju smo organizirali u sklopu projekta „Demokratsko procijepljenje“ i obilježavanja godišnjice „Hrvatska može bolje“.

Konferencija je biti dvodnevna i održla se u Zagrebu, od 31.5. do 1.6.2023. u Hotelu Academia te je okupila stotinjak sudionika različitih profila.

Glavni ciljevi konferencije bili su predstavljanje rezultata projekta Demokratsko procijepljenje, predstavljanje aktualnih istraživanja u području građanskog odgoja i obrazovanja i mladih, te predstavljanje različitih inicijativa u području građanskog odgoja i obrazovanja. Konferencija je bila namijenjena osobama koje se bave građanskim odgojem i obrazovanjem, predstavnicima i predstavnicima odgojno-obrazovnih ustanova, organizacija civilnoga društva, jedinica lokalne i regionalne samouprave i drugim dionicima.

Tijekom konferencije sudionici su raspravljali o širokom spektru tema vezanih uz sudjelovanje mladih i građansko obrazovanje. Neke od ključnih tema uključivale su važnost promicanja vještina kritičkog mišljenja, poticanje osjećaja društvene odgovornosti i stvaranje mogućnosti za uključivanje mladih u projekte i inicijative zajednice. Mnogi od govornika na konferenciji istaknuli su potrebu da škole imaju aktivniju ulogu u građanskom obrazovanju. Istaknuli su važnost poučavanja mladih o demokratskom procesu, ulozi vlasti i važnosti aktivnog građanstva.

Osim uvodnih govora i panela, održan je i niz radionica i interaktivnih sesija koje su sudionicima omogućile razmjenu ideja i suradnju na novim inicijativama. Te su se sesije usredotočile na teme kao što je suradnja škola i zajednica kao mehanizma promicanja građanskog angažmana mladih, stvaranje učinkovitih školskih programa usmjerenih zajednici i razvijanje vještina vodstva kod mladih ljudi.

Sve u svemu, konferencija je bila veliki uspjeh i pružila je vrijednu priliku za okupljanje nastavnika, donositelja odluka, predstavnika civilnog društva i učenika.

Program:

10:00 -10:15 Otvaranje konferencije – Gorana Jurišić, Hrvatsko debatno društvo

10:15 -10:30 Uvod: Deliberativna demokracija u Europskoj uniji – Andrea Čović Vidović,  zamjenica Voditelja Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj

10:30 -11:15 Mladi i aktivno sudjelovanje –kako to izgleda u praksi?

 • Ivona Šimunović, Mreža mladih Hrvatske
 • Marko Boko, Ured Europskog parlamenta uHrvatskoj
 • Darija Jeger, Hrvatsko debatno društvo

11:30 -12:15 Projekt „Demokratsko procijepljenje“ – Branimira Penić, Hrvatsko debatno društvo

12:15 -13:00 Demokratsko procijepljenje u lokalnoj zajednici

 • Katarina Milković, voditeljica Odjela zaprograme za mlade Grada Zagreba
 • Tanja Mamić, ravnateljica Gimnazije Bjelovar
 • Milan Orlić, ravnatelj Srednje škole Petrinja

15:00 -15:45 Demokratsko procijepljenje uškolama

 • Jelena Škurla, Drvodjeljska tehnička škola Vinkovci
 • Dubravka Bilić, Gimnazija Županja
 • Marijana Bilan, Srednja škola Brač

15:45 -17:00 Što su učenici predlagali?
Učenička predstavljanja problema koje suprepoznali u svojim zajednicama i prijedloga rješenja (5 srednjih škola)

10:00 -11:30 Građanski odgoj i obrazovanje u Republici Hrvatskoj

 • Lana Golob, viša savjetnica i koordinatorica zaprograme Upravnog odjela za odgoj iobrazovanje, kulturu, sport i mlade GradaRijeke
 • Luka Juroš, Pročelnik Gradskog ureda zaobrazovanje, sport i mlade Grada Zagreba
 • Boris Jokić, ravnatelj Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu

11:45 -13:30 Mladi i demokracija -prezentacija rezultata i panel rasprava – Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo i Veleposlanstvo Kraljevine Nizozemske

15:00 -15:45 SKOCKANO – svečana dodjela oznake kvalitete SKOCKANO, Lovorka Bačić (Centar za mirovne studije) i Maja Šarić (Forum za slobodu odgoja)

15:45 -17:00 Revija: Razmjena iskustava –provedba sadržaja građanskog odgoja i obrazovanja. Predstavljanja različitih aktivnosti, inicijativa i projekata u području građanskog odgoja i obrazovanja

Projekt provodi Hrvatsko debatno društvo s partnerima: Udruga hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja, Udruga gradova i islandskom udrugom Citizens Foundation. Projekt je sufinanciran u iznosu od 140.000,00 EUR u sklopu financijskih podrška Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Europskog gospodarskog prostora i Norveških grantova.