Dana 11.05.2023. održala se učenička deliberacija u Rijeci, u prostoru Centra tehničke kulture Rijeka. Deliberaciju je organiziralo Hrvatsko debatno društvo  u suradnji s Gimnazijom Andrije Mohorovčića Rijeka. U javnoj deliberativnoj raspravi su sudjelovali učenici navedene škole,  predstavnica Grada Rijeke, predstavnica Autotroleja te zainteresirana javnost i mediji.

Deliberacija, kao oblik javne rasprave, provedena je u sklopu projekta “Demokratsko procijepljenje – Debatni klubovi i deliberativna demokracija kao model razvoja demokratskih kompetencija i participativnog donošenja odluka” Hrvatskog debatnog društva.

U projekt su od rujna 2022. uključeni učenici i učenice debatnog kluba su zajedno sa svojom nastavnicom Doris Žibert (a pod paskom mentorice Darije Jeger) bili uključeni u razvoj debatnog modela građanskog odgoja i obrazovanja. Debatni model podrazumijeva osnaživanje  učenika i učenica kroz debatni klub ili kroz korištenje debatne metodologije u nastavi za aktivno građanstvo. Projekt pomaže mladima da razviju demokratsku svijest i građanske kompetencije kroz sudjelovanje u radu debatnih klubova i deliberacijama. Kroz sudjelovanje u projektnim aktivnostima mladi stječu praktična iskustva i trajna znanja koja će im pružiti temelj za aktivno sudjelovanje u društvu u budućnosti.  Na deliberaciji su učenici debatnog kluba imali priliku raspraviti o problemima koji ih muče te predložiti rješenja.

Mladi ističu: U centru grada Rijeke promet je izrazito koncentriran. Građani se većinski koriste osobnim automobilima, pa je tako broj automobila u centru grada izrazito velik. Posljedično dolazi do velikih gužvi, zastoja u prometu, te zagađenja. Ovaj fenomen otežava učinkovitu cirkulaciju ljudi, rezultira kašnjenjem i neproduktivnosti. Javni gradski prijevoz u modelu u kojem trenutačno funkcionira ne zadovoljava potrebe građana, pa time ne pruža alternativu za njihovu dnevnu cirkulaciju, (tj. ne ispunjava u potpunosti svoju namjenu). Polasci prigradskih autobusa nisu dovoljno frekventni kako bi odgovarali potrebama građana koji su onda primorani koristiti osobne automobile. Način naplate javnog prijevoza dodatno otežava njegovo korištenje. PRIJEDLOG RJEŠENJA:

  1. Povećanje cijena parkinga s ciljem odvraćanja građana od korištenja automobila
  2. Prenamjena prometnih traka kako bi se omogućio nesmetan prolaz gradskog prijevoza.
  3. Promjena sustava naplate javnog gradskog prijevoza

Zahvaljujemo svim okupljenima, a posebno predstavnicama Grada Rijeke i Autotroleja, nastavnicima i nastavnicama koje su pružale podršku učenicima i koje su dale konstruktivnu povratnu informaciju, što su sudjelovale i podijelile znanje, informacije i dobru volju za rješavanje uočenih problema u lokalnoj zajednici. Pozitivni smo da će do zajedničkog zadovoljavajućeg rješenja i doći. Deliberacija u Rijeci bila je devetnaesta učenička deliberacija u projektu. Do kraja školske godine očekujemo još  pet – šest učeničkih deliberacija diljem Hrvatske. Na ovom linku možete pronaći više informacija o samom projektu, ali i o HDD-u.

Projekt provodi Hrvatsko debatno društvo s partnerima: Udruga hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja, Udruga gradova i islandskom udrugom Citizens Foundation. Projekt je sufinanciran u iznosu od 140.000,00 EUR u sklopu financijskih podrška Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Europskog gospodarskog prostora i Norveških grantova.