Donosimo zadane teze za državnu razinu Natjecanja u debati.

Državno Natjecanje održat će se 11. – 13.5. u Rijeci, a domaćin je Osnovna škola Podmurvice.

Debatanti će tijekom natjecanja debatirati 4 neeliminacijska kola – dva kola na zadanu tezu i dva kola na ad hoc tezu. Ad hoc teze debatanti će dobiti 60 minuta prije same debate.

Zadana teza za osnovnu školu (KP format) – Kultura otkazivanja (cancel kultura) donosi vise štete nego koristi

Zadana teza za srednju školu (WS format) – ODB zabranio daljnji razvoj AI tehnologije (npr. ChatGPT, DALL-E 2…)

Popis ekipa pozvanih na državno Natjecanje potražite ovdje.