U prosincu nam je uspješno završio projekt EU Spikaonica – mogućnosti za mlade koji smo provodili posljednjih 7 mjeseci u partnerstvu sa udurgom Oceanom znanja i uz financijsku podršku Ministarstva vanjskih i europskih poslova.

Kako bi mladi mogli koristiti prednosti članstva u Europskoj uniji, prije svega trebaju biti infomirani o mogućnostima koje im Europska unija. Kroz aktivnosti projekta osigurali smo prostor u kojem su mladi istražili te mogućnosti i prenijeli svoja iskustva zainteresiranim mladima. Mladi su nam kao glavna ciljana skupina bili osnaženi kroz informiranje putem organiziranje panela, konferencije o mogućnostima mladih u EU i izradom brošure o mogućnostima EU-a za mlade. Upoznali su se i s javnim politikama Europske unije poput „EU strategije za mlade“ i „Ciljeva za mlade“, kao i procesom Dijaloga EU-a s mladima, čime  se osim informiranja mladih, aktivnostima projekta stvaramo i podlogu usvajanja osnovnih znanja i vještina za informirano donošenje odluka i konstruktivan dijalog, odnosno razvijamo se građanska kompetencija mladih, što nam je jedan od glavnih ciljeva našeg sveobuhvatnog programa #Zajedno. Osim znanja i vještina, sudjelovanjem u projektu mladi su razvili i pozitivne stavove prema uključivanju u razne prilike koje im EU pruža i time i daljnje sudjelovanje u građanskom životu.

Ciljeve koje smo ostvarili kroz projekt su:

  1. informiranje mladih o demokratskim procesima i javnim politikama na kojima se temelji EU – s fokusom na Dijalog EU-a s mladima i Ciljeve za mlade;
  2. otvaranje prostora za konstruktivan dijalog s mladima u vidu rasprava o mogućnostima koje im pruža Europska unija i
  3. osnaživanje vještina za informirano donošenje odluka i konstruktivan dijalog, odnosno osnaživanje građanske kompetencije mladih.

Aktivnosti i rezultati koje smo ostvarili kroz projekt su:

  • Prikupljanje stavova mladih o mogućnostima za mlade – sudjelovalo 45 osoba, izrađena analiza  anketnog upitnika i prikazani rezultati
  • Organizirane 3 spikaonice na sljedeće teme: Erasmus + studentske razmjene, Erasmus + razmjene mladih i Europske snage solidarnosti – sudjelovalo sveukupno 52 osobe
  • Organizirana konferencija za mlade na temu Mogućnosti EU-a za mlade – sudjelovalo 24 osoba
  • Izrađena brošura EU Spikaonica – mogućnosti za mlade s informacijama o programima EU, provedenim spikaonicama i analizom istraživanja
  • Provedena kontinuirana kampanja putem društvenih mreža (Facebook i Instagram)
  • Kroz projekt smo postigli 3 razine uključivanja mladih – u ulozi sudionika na aktivnostima, u ulozi stručnjaka na aktivnostima (gotovo svi panelisti u sklopu projekta bile su mlade osobe) te u ulozi provoditelja aktivnosti (projekt su u većoj mjeri provele mlade osobe u ulogama koordinatorica, moderatorica i voditeljica aktivnosti). Ovo nam je jedan od dražih rezultata projekta i jedan od glavnih ciljeva programa #Zajedno.

Više o važnim informacijama za mlade i iskustvima sudjelovanja mladih u programima EU možete saznati  u brošuri EU Spikaonica  – mogućnosti za mlade

Više o cijelom projektu možete saznati ovdje.

Sve spikaonice možete pogledati ovdje.