15.11. smo održali i našu treću EU spikaonicu na temu Europskih snaga solidarnosti.

Sudionici su imali priliku saznati sve o volontiranju unutar programa te čuti iskustva mladih ljudi koji su sudjelovali na kratkoročnom i dugoročnom volontiranju te u projektima solidarnosti.

Panelisti su bili:

  • Lucija Dugorepec
  • Marša Gajinov
  • Tomislav Sučić

Europske snage solidarnosti program je Europske unije za jačanje solidarnosti u raznim područjima: od pomoći osobama u nepovoljnom položaju i pružanja humanitarne pomoći do angažmana za zdravlje i okoliš u EU-u i šire. Program mladima pruža priliku da odgovore na potrebe zajednice, daju konkretan doprinos društvu i pritom stječu neprocjenjivo iskustvo i razviju nove vještine.  Program je namijenjen i organizacijama aktivnima u području solidarnosti koje žele uključiti mlade u svoje aktivnosti.

Tko sve može sudjelovati?
Mladi od 18 do 30 godina. Uvjet za sudjelovanje je registracija na Portalu Europskih snaga solidarnosti. Registracija je besplatna, a omogućuje pregled svih otvorenih volonterskih projekata te povezivanje mladih s organizacijama koje provode aktivnosti. Kako bi ove korake pojednostavili mladima, panelisti su na spikaonici sve to dodatno približili zainteresiranima.

Nakon što su se panelisti predstavili , ukratko su prepričali svoje iskustvo u prograsmu Europskih snaga solidarnosti. Lucija i Tomislav su ispričali kako je to bilo sudjelovati na dugoročnom volontiranju na Arubi i u Francuskoj, a Marša je podijelila iskustvo sudjelovanja na projektu solidarnosti „Kvart po kvart“. Na taj su način približili mladima kako raznoliko zapravo volontiranje može biti i kako se može povezati sa nekim osobnim ili profesionalnim interesima.

Panelisti su podijelili sa mladima kako zapravo započeti ovu cijelu priču, gdje se informirati i kako napraviti prvi korak! U tom procesu svakako ključnu ulogu imaju sendig organizacije i Portal Europskih snaga solidarnosti. Marša je vrlo precizno ispričala kako izgleda jedan projekt solidarnosti od samog začetka ideje, okupljanja skupine mladih, pisanja projektne prijave i egzekucije. Naglasila je važnost suradnje i volje za volontiranje u sklopu ovih projekata! Nadalje, panelisti su objasnili što su to hosting i coordinating organizacijei koje su njene uloge.

Ono najbitnije što su mi osigurali jest da imam što raditi i da se to odvija u sigurnim uvjetima.“ (Lucija)

Dakle, tijekom cijelog volontiranja, volonter je podržan sa više strana. Volonteru su osigurani svi uvjeti za život (smještaj, hrana, đeparac) i uvjeti za rad i učenje te pomoć i podrška pri izazovima s kojima se osoba može susresti.

Vještine koje su panelisti istaknuli da su stekli tijekom svog volontiranja su brojne. Marša je najviše istakla jednu od vještina potrebnu za rad u timu, a to je fleksibilnost. Tomislav je na šaljiv način rekao kako bi mogao napisati knjigu o vještinama koje je stekao, ali kao nešto što mu je najkorisnije bilo je to što je naučio francuski jezik i postao samostalan. Lucija je također navela kako je usavršila engleski jezik te razne meke vještine kao što su npr. komunikacijske i prezentacijske vještine.

Nadalje, Marša je kao odgovor na sljedeće pitanje vrlo odlučno navela što jedan projekt solidarnosti čini kvalitetnim:

Kvalitetan projekt je zapravo kvalitetan tim. Tim koji ne odustaje, koji ide makar i kroz prepreke i poteškoće.“ (Marša)

Na kraju, svi panelisti su se jednoglasno složili kako bi volontiranje u programu Europskih snaga solidarnosti toplo preporučili svima! Tomislav je istaknuo važnost informiranja mladih o prilikama unutar ovog programa, ali je i izrazio brigu kako zainteresirati mlade za ovo. Lucija se složila i naglasila kako su Europske snage solidarnosti namjenjene prvenstveno mladima sa smanjenim mogućnostima, što omogućava svima da se uključe, pogotovo mladima sa ekonomskim preprekama. Marša je naglasila kako bi projekti soladarnosti bili možda najkoristniji mladima koji završavaju srednju školu i pripremaju se za fakultet i ulazak na tržište rada jer to iskustvo zaista opremi osobu sa vještinama potrebnima za rad u timu i ostalim mekim vještinama koje će trebati kroz cijeli život.

Na kraju spikaonice, ostavili smo prostor mladima da postave pitanja panelistima i dodatno se informiraju o temama koje ih zanimaju.

Cijelu spikaonicu možete pogledati ovdje.

Ostale spikaonice možete pogledati ovdje.

Ciljevi projekta su:

informiranje mladih o demokratskim procesima i javnim politikama na kojima se temelji EU – s fokusom na Dijalog EU-a s mladima i Ciljeve za mlade;

otvaranje prostora za konstruktivan dijalog s mladima u vidu rasprava o mogućnostima koje im pruža Europska unija i

osnaživanje vještina za informirano donošenje odluka i konstruktivan dijalog, odnosno osnaživanje građanske kompetencije mladih.

Projekt EU spikaonica – mogućnosti za mlade provodimo u partnerstvu s Ocean Znanja, uz financijsku podršku Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Projekt provodimo u sklopu našeg programa Zajedno.

 

Autorica teksta: Anđela Balić