Učenička deliberacija je održana 20. lipnja 2022. u Upravnoj školi Zagreb te je na njoj sudjelovalo četrdesetak učenika iz škole i debatnog kluba koji djeluje unutar škole.

Deliberacija, kao oblik javne rasprave, provedena je u sklopu projekta “Demokratsko procijepljenje – Debatni klubovi i deliberativna demokracija kao model razvoja demokratskih kompetencija i participativnog donošenja odluka” Hrvatskog debatnog društva.

U projekt je od rujna 2021. uključena Upravna škola Zagreb, a ovo je prva učenička deliberacija u Zagrebu od 3 predviđene. U protekloj školskoj godinu učenici i učenice su zajedno s voditeljicama Mirnom Lekić i Marijom Hazdovac te voditeljem Deanom Sarapom bili uključeni u razvoj debatnog modela građanskog odgoja i obrazovanja. Debatni model podrazumijeva osnaživanje  učenika i učenica kroz debatni klub ili kroz korištenje debatne metodologije u nastavi za aktivno građanstvo. Projekt pomaže mladima da razviju demokratsku svijest i građanske kompetencije kroz sudjelovanje u radu debatnih klubova i deliberacijama. Kroz sudjelovanje u projektnim aktivnostima mladi stječu praktična iskustva i trajna znanja koja će im pružiti temelj za aktivno sudjelovanje u društvu u budućnosti.  Na deliberaciji su učenici debatnog kluba imali priliku raspraviti o problemu koji ih muči te predložiti rješenja.

“Problem s kojim se susreću učenici je nedostatak kvalitetne prehrane u samoj školi, ali i u blizini škole. U tim situacijama, učenici se okreću pekarama, automatima za hranu ili štandovima brze prehrane koji su u relativnoj blizini škole (…) U svrhu toga htjeli bi otvoriti kantinu zdrave prehrane.”

Ravnateljica škole je učenicima pak izložila što se sve po pitanju prostora za kantinu dosad poduzelo, što je bilo uspještno a što nije i zašto te istaknula da će rado podržati daljnje napore da se prijedlog dostavi donositeljima odluka te zagovara za rješenje. Iduće školske godine planiramo follow-up na ovu priču te uključenje susjedne škole koju muči isti problem kako bi se zagovaračke snage udružile.

Deliberacija u Zagrebu je treća u školskoj godini 2021./2022., slijedi nam još deliberacija u Kalovcu, a najesen slijede deliberacije u Vukovaru, Zagrebu, Županji, Novoj Gradišci i ponovo Karlovcu  te u još desetak zajednica u školskoj godini 2022./2023. Na ovom linku možete pronaći više informacija o samom projektu, ali i o HDD-u.

Projekt provodi Hrvatsko debatno društvo s partnerima: Udruga hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja, Udruga gradova i islandskom udrugom Citizens Foundation. Projekt je sufinanciran u iznosu od 140.000,00 EUR u sklopu financijskih podrška Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Europskog gospodarskog prostora i Norveških grantova.

“Problem s kojim se susreću učenici je nedostatak kvalitetne prehrane u samoj školi, ali i u blizini škole. U tim situacijama, učenici se okreću pekarama, automatima za hranu ili štandovima brze prehrane koji su u relativnoj blizini škole. Na taj način, u razvojnoj fazi života u kojoj kvalitetna prehrana direktno utječe na njihov razvoj i budućnost, nemaju mogućnosti konzumirati pravilnu prehranu. Ispitivanjem učenika u školi, učenici koji sudjeluju u ovom projektu, uvidjeli su kako velika većina želi promijeniti sadašnju situaciju i htjeli bi poboljšati pristup zdravijoj prehrani. Također je i pitanje prostora u kojem bi učenici mogli konzumirati hranu.

U svrhu toga htjeli bi otvoriti kantinu zdrave prehrane. Za lokaciju predlažu nekoliko opcija: ili u sklopu škole  (što ovisi o prostornim mogućnostima), u sklopu Tekstilno-tehnološkog fakulteta koji se nalazi pored škole ili u neposrednoj blizini škole, kako bi učenici za vrijeme odmora uspjeli doći do užine ili obroka. Predlažu kako bi u takvom prostoru imali pristup voću, zdravim grickalicama ili konkretnim obrocima. 

Na taj način bi im se omogućila prehrana koja im je neizmjerno potrebna u ovoj fazi života te na taj način ne bi morali posezati za alternativama kao što su brza hrana, slatkiši, pekarski proizvodi i ostala nezdrava hrana koju sada konzumiraju jer ne postoje druge opcije, ali bi im se na higijenski način pružilo mjesto za konzumaciju obroka.”

Članovi i članice debatnog kluba, Upravna škola Zagreb