U srijedu, 15. prosinca održana je završna konferencija projekta EU Spikaonica pod nazivom Mladi & EU.

Online konferencija bila je podijeljena u tri dijela, a to su: Mladi & EU u kojem su panelisti bili Marin Capan (Mreža mladih Hrvatska), Marko Boko (Ured EU parlamenta u RH) i Vanja Mladineo (Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo); drugi dio konferencije održan je pod nazivom Mogućnosti za mlade u kojem su sudjelovali panelisti: Dora Kopun (AMPEU), Sabina Stipanac Grgić (Udruga IKS), Katarina Tonžetić (Carpe Diem), Matej Matić (Mladi u EU) i Blaž Glavinić (Amazonas), a treći dio konferencije održan je pod nazivom A što mladi kažu? – iskustva na kojem su kao panelisti sudjelovali: Rene Depetre, Marija Gebert, Marija Jarnjak, Iris Tomić, Lucija Klarić i Paolo Pelesk.

Organizirajući Eu Spikaonice vidjeli smo da Europska unija želi komunicirati s mladima, a Vanja Mladineo je na konferenciji prezentiranja rezultate istraživanja koje su provodili  u Republici Hrvatskoj gdje je jasno vidljivo kako su mladi u RH kao važne teme izabrali  klimatske promjene i zaštita okoliša, obrazovanje – kultura mladi i sport i snažnije gospodarstvo te radna mjesta.  U istraživanju se moglo vidjeli da mladi u RH isto kao i mladi u ostatku Europe smatraju kako nemaju dovoljno upliva i utjecaja na donošenje političkih odluka koja će imati utjecaj na njihovu budućnost i budućnost Europe. Mladi u velikoj mjeri nisu upoznati niti ne znaju ništa o Konferenciji o budućnosti Europe.

Marko Boko govorio je što sve Europska unija radi za mlade i istaknuo da EU smatra da budućnost europskog projekta ovisi o mladima te kako kroz projekte koje organiziraju žele pokazati koliko su im mladi važni. Na konferenciji su panelisti razgovarali o  Strategija za mlade koju čine tri elementa, a to su  uključivanje, povezivanje i osnaživanje, a Strategija traje do 2027.g.

Dora Kopun iz Agencije za mobilnost i programe Europske unije prezentirala je na konferenciji koje su mogućnosti za mlade u sklopu programa Erasmus+ i Europske snage solidarnosti kojima je Europska Unija povećala budžete. Mladi ljudi trebaju lako dostupne prilike da se uključe u solidarne aktivnosti koje im omogućuju da ispune svoju želju za doprinosom zajednici, kroz koje prikupljaju korisno iskustvo i kompetencije za osobni, obrazovni, društveni i profesionalni razvoj.

Drugi dio konferencije bio je namijenjem panelistima koji rade u civilnom društvu i bave se mladima koji sudjeluju u programi EU. Naši panelisti iz različitih udruga prezentirali su svoj rad i na koji način ih mladi mogu kontaktirati koji se žele uključiti u navedene programe. U ovom dijelu sudionicima je bilo zanimljivo čuti na koje stvari u programima trebaju pripaziti prilikom prijave.

Zadnji dio konferencije bio je namijenjen upravo mladima koji su sudjelovali u programima i koji su iz prve ruke mogli ispričati svoja iskustva, ona pozitivna i ona manje pozitivna. Tu su naši sudionici imali priliku saznati na što sve trebaju biti spremni ako jednog dana odluče sudjelovati u programima. Na kraju konferencije prikazan je video koji govori o Ciljevima za mlade. Cijelu konferenciju možete pogledati ovdje.

Program konferencije:

 

Cilj projekta EU Spikaonica je informiranje mladih o izazovima i prioritetima Europske unije, o Konferenciji o budućnosti Europe te o demokratskim procesima i javnim politikama na kojima se temelji EU kao i otvaranje prostora za aktivno sudjelovanje mladih i osnaživanje građanske kompetencije mladih. Projekt je financiran sredstvima Ministarstva vanjskih i europskih poslova.

Izvor teksta: Europski dom Zagreb