Sastanak o logičkim pogreškama

Sastanak o logičkim pogreškama