Dragi voditelji debatnih klubova,

ovoga puta donosimo sastanak vezan za sukobe u debati. Do sukoba dođe kada obje strane u debati razvijaju svoje ideje u formi napada ili obrana. Kako analizirati sukobe s debatantima te kako raditi na razvijanju sukoba raspisano je u obliku debatnog sastanka.

KP sastanak voditelji osnovnoškolskih klubova mogu preuzeti ovdje.

WS sastanak voditelji debatnih klubova mogu preuzeti ovdje.