Započinjemo s “Demokratskim procijepljenjem”

Započinjemo s “Demokratskim procijepljenjem”

Hrvatsko debatno društvo od 1. siječnja 2021. do 30. lipnja 2023. godine provodi projekt “Demokratsko procijepljenje – Debatni klubovi i deliberativna demokracija kao model razvoja demokratskih kompetencija i participativnog donošenja odluka“. Za projekt ukupne vrijednosti 179 310€ osigurano je 140.000€ kroz financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Europskog gospodarskog prostora i Norveških grantova.

Niska razina svijesti o važnosti aktivnog građanstva i nedostatak demokratske kultura karakteristične su za mlade u Hrvatskoj. Problem uzrokuje to što mladima nisu dostupne aktivnosti koje bi ih osposobile za proaktivno razvijanje i zagovaranje svojih stavova. U sklopu projekta ćemo proširiti debatne klubove kao uspješan model građanskog odgoja i obrazovanja koji razvija vještine argumentacije, kritičkog razmišljanja, izražavanja, timskog rada, senzibilizira korisnike na različitosti, važnost ljudskih prava i osnažuje ih za informirano djelovanje. Mladi uključeni u rad klubova svoje će vještine primijeniti tijekom deliberacijskih aktivnosti koje će ih upoznati s informiranom političkom participacijom i dati im priliku da identificiraju probleme u svojim zajednicama te u suradnji s lokalnom samoupravom kreiraju informirana i kvalitetna rješenja.

Projekt je fokusiran na mlade koji žive u Brodsko-posavskoj, Karlovačkoj, Sisačko-moslavačkoj, Šibensko-kninskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji i kojima će omogućiti sudjelovanje u debatnim i deliberacijskim aktivnostima. Osim toga, projekt ćemo iskoristiti kako bi razvili modele edukacije i materijale usmjerene na osposobljavanje nastavnika i volontera u drugim krajevima Hrvatske za korištenje debatnih metoda kao učinkovitih i interaktivnih načina za provođenje građanskog odgoja i obrazovanja, ali i deliberacijskih aktivnosti usmjerenih prema uspostavljanju informirane i konstruktivne suradnje između građana, stručnjaka i donositelja odluka.

Za više informacija o projektu pratite naše web, Facebook i Instagram stranice, a možete se i izravno javiti Gorani Jurišić na gorana@hdd.hr.

2022-12-08T13:46:17+00:00