Dragi voditelji,

Drugi dio sastanaka o kriteriju u KP formatu i planu u WS formatu je pred vama. Sastanak je kreiran s fokusom na predstavljanje ovih elemenata debatnog slučaja početnicima, ali vjerujemo u onu: ”Učenje je majka ponavljanja”.

Pripremu za KP sastanak preuzmite ovdje.

Pripremu za WS sastanak preuzmite ovdje.

Prvi dio sastanaka požete pronaći ovdje.