Hrvatsko debatno društvo poziva sve zainteresirane da se prijave za mjesto trenera** hrvatske srednjoškolske debatne reprezentacije.

Od trenera se očekuje da održava najmanje dva sastanka tjedno, priprema i sudjeluje u izboru učenika i učenica za nastup na Svjetskom debatnom prvenstvu (WSDC) i drugim međunarodnim turnirima te prati učenike na turnirima na kojima sudjeluju. Trener je ujedno zadužen za prikupljanje sredstava za reprezentaciju, kao i sve administrativne zadatke vezane uz nastupe na turnirima. Od trenera reprezentacije očekuje se sudjelovanje na seminarima i edukacijama HDD-a te na debatnom kampu.

Uvjeti i kriteriji koje osoba mora ispunjavati:

  • Najmanje 2 godine iskustva debatnog voditelja
  • Izvrsno poznavanje engleskog jezika
  • Opširno iskustvo u radu u WS formatu
  • Izvrsno poznavanje aktualnih društvenih pitanja
  • Osoba mora biti aktivna u volontiranju u Hrvatskom debatnom društvu
  • Iskustvo s WSDC-a je prednost*
  • Iskustvo u sudjelovanju na međunarodnim turnirima je prednost*
  • Formalni status trenera u HDD-u je prednost*

Od zainteresirani kandidata se očekuje da do 26.09.2020. godine pošalju svoj CV s relevantnim debatnim iskustvima (max 1 strana teksta, font 12, min prored 1.5). 

U slučaju većeg broja zadovoljavajućih prijava, svi kandidati sa zadovoljavajućim iskustvom ulaze u drugi krug prijava koji će uključivati razradu i obrazlaganje plana rada reprezentacije u periodu do 01.08.2021.

Jedan ili više uspješnih prijavitelja o daljnjem će postupku biti obaviješteni do 28.09.2020. godine.

Prijave se šalju na mail hdd@hdd.hr, što je ujedno i kontakt mail za sva pitanja i potrebna objašnjenja.

 

* “prednost” znači da će u slučaju kandidata s sličnim kvalifikacijama, prednost biti dana osobi koja zadovoljava više navedenih kriterija

** Izrazi koji se koriste u ovom tekstu, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod, kao i na osobe koje se ne identificiraju na ovaj način.