Ovog tjedna smo na poziv hrvatskog zastupnika u Europskom parlamentu Karla Resslera sudjelovali na konferenciji pod nazivom “Modern challenges for young Europeans” u Briselu. Osim zastupnika Resslera koji je konferenciju i organizirao, konferenciji su se kao panelisti pridružili i Goran Štefanić, veleposlanik Republike Hrvatske u EU, Katarina Ivanković Knežević, direktorica za socijalna pitanja u Glavnoj upravi za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost u Europskoj Komisiji, Kinga Joo, članica Europskog ekonomskog i socijalnog odbora, Lidia Pereira, članica Europskog parlamenta i predsjednica Mladeži Europske pučke stranke te Marko Pavić, ministar regionalnog razvoja i fondova EU.

Na konferenciji smo se dotakli glavnih problema s kojima se susreću mladi na hrvatskoj, ali i europskoj razini. Osim dostupnosti kvalitetnog obrazovanja i dodanih edukacija koje bi mlade učinile konkuretnijima na tržištu rada, razgovarali smo i o postojećim politikama namijenjenima osnaživanju i bržem zapošljavanju mladih, kao i prostoru za nadogradnju takvih poticaja.

Inače, Karlo Ressler je danas europarlamentarni zastupnik, a nekad je debatirao u debatnom klubu Ljiljani (VII. gimnazija). Hvala mu na pozivu!