Na dan obilježavanja 30 godina od donošenja Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima djece, savez Društvo naša djeca organiziralo je zajedničku sjednicu djece i saborskih zastupnika. Tom su prigodom naši debatanti održali govore s ciljem predstavljanja problema s kojima se djeca u Hrvatskoj susreću.

Debatantice osnovne škole, Nika Walla (OŠ Mladost), Ema Kovačević (OŠ Ivana Meštrovića) i Nia Blažeković (OŠ Vladimira Nazora) okupljenim saborskim zastupnicima i ministrici Divjak predstavile su problem međuvršnjačkog nasilja koje najčešće se događa u školama. Smatraju kako je cyberbullying gorući problem s obzirom na to da su društvene mreže sveprisutne u životima učenika i vjeruju kako škola treba imati ključnu ulogu u pružanju edukacije učenika i roditelja u borbi s međuvršnjačkim nasiljem na internetu.

Lovro Marušić, debatant II. gimnazije, i Dorotea Igrec, debatantica XV. gimnazije, tako su govorili o važnosti standardizacije hrvatskog obrazovnog sustava. U svome govoru predložili su uvođenje male mature po uzoru na državnu maturu koju učenici prolaze prilikom prelaska iz srednje škole na visokoškolsko obrazovanje.

Želimo se zahvaliti mentorima naših debatanata za pomoć prilikom spremanja i uvježbavanja govora.