IDEA (organizacija koju čini 19 debatnih udruga) raspisala je natječaj na koji možete prijaviti svoj esej na temu ”Debate changed my life”.

Natječaj je organiziran kao dio proslave 20. rođendana IDEA-e sa ciljem da se osvijesti kako debata utječe na mlade (a i malo starije) koji se njome bave (ili su se bavili).

Kroz esej je potrebno odgovoriti na najčešća pitanja koja vam voditelji postavljaju na zadnjim sastancima u sezoni: koje ste vrijednosti, životno, dobili nakon godine (ili više) u debati; mislite li da se u društvu cijene vještine i znanja koja se razvijaju debatirajući; koji su vaši ciljevi zbog kojih ste dio debatnog programa.

Pravila kažu:

  1. Prijaviti se mogu srednjoškolci (do 18 godina starosti) te studenti (od 18 do 25 godina)
  2. Esej mora biti na engleskom jeziku te ne duži od 1000 riječi (uključujući naslovnu stranicu)
  3. Esej može pisati jedan autor ili može biti suradnja više autora, ali moraju pripadati istoj starosnoj grupi

Detaljnija pravila, smjernice koje esej mora zadovoljiti te jasniji opis teme možete pronaći ovdje.

Rok za slanje eseja je 7.10., a šalje se na e-mail: dwelling@idebate.nl s naslovom ”Debate change my life Essay Contest”. Što sve mora sadržavati sama e-mail poruka potražite među pravilima.