Nova školska godina označava i početak rada vijeća HDD-a u, nadamo se, novim sastavima.

Kako bi se postiglo efikasnije obavljanje zadataka i razvijanje novih ideja unutar specijaliziranih skupina u HDD-u, Upravni odbor je sukladno Članku 20. Statuta udruge oformio stalna tijela za obavljanje specifičnih vrsta poslova (vijeća). Obzirom na kontinuirani rast broja korisnika Udruge i na širenje debatnog programa te ostalih aktivnosti udruge, potrebni su nam novi volonteri koji su voljni svojim volonterskim satima doprinositi širenju udruge.

Prijavu podnesite ovdje do 20.9.2019.

Vijeća HDD-a su:

Vijeće za provedbu i razvoj OŠ programa: koordinira razvoj osnovnoškolskog debatnog programa i provedbu aktivnosti koje definira Upravni odbor. Glavne zadaće uključuju planiranje razvoja novih klubova, održavanje turnira i seminara, komunikaciju s osnovnoškolskim klubovima i savjetovanje o prilagođavanju rada Hrvatskog debatnog društva potrebama osnovnoškolskih klubova. Kontakt vijeća u slučaju pitanja: osnovna@hdd.hr

Vijeće za provedbu i razvoj SŠ programa: koordinira razvoj srednjoškolskog debatnog programa i provedbu aktivnosti koje definira Upravni odbor. Glavne zadaće uključuju planiranje razvoja novih klubova, održavanje turnira i seminara, komunikaciju sa srednjoškolskim klubovima i savjetovanje o prilagođavanju rada Hrvatskog debatnog društva potrebama srednjoškolskih klubova. Kontakt vijeća u slučaju pitanja: srednja@hdd.hr

Vijeće za metodologiju: bavi se izradom materijala za debatante, suce, voditelje i trenere Hrvatskog debatnog društva te između ostaloga određuje pravila debatiranja na turnirima Hrvatskog debatnog društva. Kontakt vijeća u slučaju pitanja: hdd@hdd.hr

Vijeće za teze: osmišlja i predlaže teze za debatne turnire, javne debate, ljetne škole, rad u klubovima te za ostale aktivnosti HDD-a. Kontakt vijeća u slučaju pitanja: ivona@hdd.hr