Polaganje trenerskog ispita

Polaganje trenerskog ispita

Došlo je vrijeme da se pojačaju trenerske snage Hrvatskog debatnog društva. Prilika za polaganje trenerskog ispita otvara se tijekom trajanja Ljetnog debatnog kampa (u Brodarici od 25. do 31. kolovoza 2019.). Ovu priliku moći se iskoristiti 6 kandidata koji će proces edukacije za trenera započeti edukacijom i pripremom radionica koje će potom održavati na Ljetnom kampu. Proces polaganja odvija se pod mentorstvom trenera.

Što se očekuje od kandidata?

Od kandidata očekujemo spremnost za sudjelovanjem na pripremnim sastancima tijekom srpnja i kolovoza, u dogovoru s trenerom mentorom, te mogućnost sudjelovanja na svim danima Ljetnog debatnog kampa.

Tko se može prijaviti?

Prijavite se mogu osobe koje 3 godine aktivno sude turnire i natjecanja te su aktivni volonteri na aktivnostima Udruge (vijeća, seminari, coachanje na prethodnim kampovima, javne debate i sl.) ili osobe koje 2 godine aktivno vode OŠ i/ili SŠ debatni klub te sudjeluju u ostalim aktivnostima Udruge (vijeća, seminari, coachanje na prethodnim kampovima, javne debate i sl.).

Položeni i KP i WS sudački ispiti je prednost prilikom razmatranja prijava kandidata.

Dodatni kriteriji za odabir kandidata:

  • kandidati koji prvi put pristupaju procesu mentoriranja imaju prednost
  • količina volontiranja za udrugu
  • istaknut rad s djecom i mladima
  • rezultati rada u klub

Kako se prijaviti?

Prijava se šalje na ljetnaskola@hdd.hr do 30. lipnja 2019. Molimo vas da u naslovu e-maila napišete ”Prijava za trenerski – ime i prezime”. Prijava mora sadržavati kratki životopis i opis dosadašnjeg debatnog rada. U prijavi možete iskazati preferenciju za polaganje na KP ili WS formatu.
Za sva dodatna pitanja možete se javiti na istu e-mail adresu ili Dariji.

* U slučaju premalog odaziva kandidata, Hrvatsko debatno društvo, zadržava pravo otkazati proces edukacije novih trenera, a svi kandidati će o tome biti obaviješteni.

2019-06-21T13:07:59+00:00