Suci na turnirima slušaju raznorazne tipove argumentacije. Ono što je poveznica takve argumentacije, jest da se u debatama često čuju logičke greške. Logičke greške često su učestalije prilikom objašnjavanja vlastitih argumenata, ali pojavljuju se i prilikom pobijanja.

Stoga današnji blog posvećujemo analizi nekih od najčešćih logičkih grešaka.

1.  KRUŽNI (CIRKULARNI) ARGUMENT

Kružni argument je logička greška koja nastaje kada ne nudimo objašnjenje premise argumenta, nego samo koristimo druge riječi kako bismo opisali ili parafrazirali premisu argumenta.

Primjer:  Radikalne stranke imaju drugačija politička stajališta od mainstream stranaka i time doprinose demokraciji. Radikalne stranke su nove, male stranke koje izvlače na površinu pitanja o kojima već etablirane političke stranke ne govore i nude inovativna rješenja za te probleme.

Misaoni slijed ovog primjera zapravo govori da radikalne stranke doprinose demokraciji time što su nove i drugačije od postojećih stranaka ergo radikalne stranke doprinose demokraciji time što su radikalne.
Dakle, sucu nismo rekli ništa novo, samo smo mu definirali radikalne stranke.

Pitanja koja i dalje ostaju otvorena su kako ta radikalna stajališta doprinose demokraciji, doprinose li slobodi govora ili nekom drugom pravu i slobodi – i zašto su nam te slobode i prava važna za demokraciju, kao i pitanje koje su posljedica ako tih prava i sloboda nema.

Kako bi izbjegli problem kružnog tj. cirkularnog argumenta pišite argumente u razvojnom slijedu, pitajući se kako ili zašto.
Odgovarajući na ta pitanja izbjegavate grešku skokova u argumentaciji, odnosno nedostatka objašnjenja povezanosti jedne stvari sa sljedećom stvari koju tvrdite.

2. KRIVA KONKLUZIJA

Ova greška događa se kad iz dobre argumentacije i objašnjenja izvučemo krivi zaključak. Najčešća greška ove prirode nastaje kad iz široke, generalne argumentacije, izvlačimo neobjašnjen, specifičan zaključak.

Primjer: Radikalne stranke postoje jer one predstavljaju stajališta određenih ljudi. Takve stranke imaju svoju publiku na koju ciljaju. Demokracija označava vladavinu naroda, označava da su sva stajališta zastupljena, označava da na izborima imamo stranku koja prezentira naša stajališta.
Radikalne stranke prezentiraju stajališta naroda, dakle one doprinose demokraciji.

 

Ignorirajmo činjenicu da i u ovom primjeru ima greška kružnog argumentiranja, kad kažemo da radikalne stranke doprinose demokraciji jer su stranke, i pogledajmo pomnije gdje je nastala kriva konkluzija.

Kažemo da se demokracija sastoji od reprezentacije kroz stranke i onda odjednom, bez poveznice, zaključujemo da zato radikalne stranke doprinose demokraciji.
Ono što smo sucu objasnili su načela demokracije, ali nismo objasnili sucu kako radikalne stranke ispunjavaju ta načela ili zašto baš radikalne stranke doprinose demokraciji.

Ovaj problem se izbjegava na isti način kao i problem kružnog zaključivanja. Provjerite imate li skokova u argumentaciji i jeste li uistinu sve objasnili. Nakon toga, provjerite jeste li iz veće slike, sucu uistinu izvukli dobar partikularan zaključak, uspostavljen na ranije objašnjenoj argumentaciji.

3. POZIVANJE NA NEZNANJE

Greška u kojoj nedostatak dokaza koristimo kao potporu zaključku koji nama odgovara.

Primjer: Oni nikada nisu dokazali da radikalne stranke u svom djelovanju nanose štetu dakle jedini zaključak je da ne nanose štetu, pa  to nećemo pobijati.

Lijepo je da sucu ukažete na greške protivnika, ali ne možete se baš praviti ludima.
Ako druga strana nije dokazala da je nešto štetno, to ne znači da to onda uistinu, u konačnici nije štetno. Stoga ako nešto ostaje neobjašnjeno u debati, jedino što možemo zaključiti je da druga strana to nije dokazala – mi u debati nastavljamo dokazivati svoju stranu priče.
Dakle vaš zadatak je i dalje dokazati ili da te stranke nisu štetne ili da čak i ako su štetne donese neke benefite koji su veći od štete koju izazivaju.

Za ovaj problem, jedini savjet koji imamo je da ne budete lijeni u svom pobijanju.
Zaključujte uistinu ono što se može zaključiti, ne radite se ludima i pobijajte najbolju verziju protivničkog case-a.